18.06.2014. Delegacija Beneventa u poseti RPK Novi Sad