30.05.2014. Delegacija Burse u poseti RPK Novi Sad