Ako brzo platiš odmah nastavljaš da radiš

Ako brzo platiš odmah nastavljaš da radiš

Plaćanje obaveza ili njihovo neizmirivanje bilo je uvek problem u srpskoj privredi. Dugo je kod nas bilo „viših interesa“ koji su sprečavali izmirivanje obaveza i njihovu prinudnu naplatu.

To je pre nekoliko godina počelo da se menja. Zato kompanije i preduzetnici koji nisu izmirili obaveze mogu očekivati da će im nadležni iz Narodne banke Srbije blokirati račun i da će tek nakon izmirivanja dospelih obaveza moći da nastave poslovanje. Blokade računa su kod nas česte: poslednjeg dana juna u Srbiji je bilo blokirano 56.110 računa, a suma dugovanja bila je 292.430 miliona dinara. Dok je račun blokiran i dok se ne obavi naplata, nema plantog promet, bez obzira na sume.

Razlog za blokadu računa kompanije ili preduzetnika je neizmirivanje dospelih obaveza prema poveriocima, kažu u Narodnoj banci Srbije. Svejedno je da li je to u ugovorenom roku na koji se menayment obavezao ili u zakonskom roku, zavisi od toga ko je poverilac. Očigledno je danas lako upasti u blokadu, ali, srećom, nije teško iz nje izaći, pod uslovom da blokirana strana ima novac. Postupak ponovnog vraćanja računa u život nije ni dugotrajan ni problematičan. Zakonom o platnom prometu propisano je da Narodna banka Srbije, nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, bez odlaganja obavesti poslovne banke o tom izvršenju tako da se deblokada računa, odnosno novca na njima, radi automatski. Korisnik računa ne treba ništa lično da preduzima.

Firme koje imaju teškoća s plaćanjima obično nemaju jednog nezadovoljnog poverioca već više njih. U slučaju da na naplatu stugne više obaveza, nema teškoća da se odrede prioriteti. Prvo na red stižu naplate poreskih, carinskih i drugih državnih organa. Kada se oni namire, na redu su izvršna sudska rešenja i druge obaveze koje su stigle u fazu izvršenja. a u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. U trećem redu dužnika su poverioci po osnovu dospelih hartija od vrednosti, a to su menice ili ovlašćenja koja je dužnik dao banci s kojom je sklopio ugovor ili drugom poveriocu.

U kojem kraju Srbije ima najviše blokiranih preduzeća?

Na to pitanje u NBS-u je teško dati odgovor jer oni ne vode evidenciju prema teritoriji na kojoj se dužnici nalaze već prema njegovom matičnom broju. Na kraju prvog polugođa ove godine u Srbiji je bilo blokirano 56.110 dužnika. Od tog broja 29.284 su pravna lica, 25.097 preduzetnici i 1.729 ostali dužnici. Ukupan iznos dugovanja bio je 292.

Ostali bez zaštite

Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o privatizaciji, bez zaštite od postupka prinudnog izvršenja ostalo je 16 privrednih preduzeća iz Vojvodine. Od te brojke, dva preduzeća nisu imala naloge vezane za prinudnu naplatu pa samim tim i nisu bila u prilici da im računi odu u blokadu. Od preostalih preduzeća, pet je deblokirano kada su se poverioci naplatili. Za jednu kompaniju je pokrenut stečajni postupak, a  dva su ostala u blokadi.

Izvor: Dnevnik

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *