Author - Bojana Grbović

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore
koji će se održavati od  11. do 15. decembra 2017.godine, svakog dana od 9.30 do 16.00 sati
Mesto održavanja obuke je Hotel AURORA  u Novom Sadu, Beogradski kej br.49b

Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga Novi Sad, ponovo organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
 Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja […]

Više informacija...

Seminar “PDV evidencije, pregled obračuna PDV”

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV  je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 90/2017 od 6.10.2017. godine. Primenjuje se od 1. januara 2018. godine.
Privredna komora Srbije u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog Frointa 10, Novi Sad
organizuje jednodnevnu obuku:
PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA  PDV 

Cilj seminara: Obuka za primenu novina donosi novi Pravilnik o PDV evidenciji.
Seminar je namenjen: vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija i računovodstva, računovođama, poreskim savetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o PDV.
Polaznici dobijaju: radni materijal,  osveženje na pauzama seminara, sertifikat o odslušanom seminaru.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)
Kontakt osoba u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić, tel: 021/ 48 020 85;  064/11 94 735 ili  e-mail: danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Održan sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike

   
U ponedeljak, 6. novembra 2017. godine u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, održan je sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike u jedinicama loklane samouprave, a u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Južnobačkog upravnog okruga.
Prisutnima su se obratili Olivera Simović, v.d. direktora Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga; Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga i prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu polituku. Ovu priliku ministarka Slavica Đukić Dejanović iskoristila je da poseti Zavod za zdravstevnu zaštitu studenata.

Na sastanku se razgovaralo o budućim koracima i načinu na koji svako iz svoje oblasti može da da doprinos i podršku opštinama u kojima se realizuje projekat, a projekati koji opštine sprovode su različiti i obuhvataju širok spektar mera, od onih usmerenih na podsticanja rađanja, preko podizanja zdravstvene kulture do podsticajnih mera za mlade parove za ostanak u mestu boravka.
 
 
 
 
 
 
 

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

jednodnevni interaktivni trening-seminar
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u […]

Više informacija...

„Poznavanje finansija – poluga za razvoj posla koji radite“ i promocija knjige „Preduzetništvo – moj izbor“

 
Besplatno predavanje „Poznavanje finansija – poluga za razvoj posla koji radite“
i promocija knjige
„Preduzetništvo – moj izbor“

Biti preduzetnik nije lako. Važan korak u radu i razvoju postojećeg posla je poznavanje finansija. Pored svih znanja i kompetencija, menadžer i vlasnik privrednog subjekta treba stvarno da upravlja svojim finansijama i da na taj način povećava profitabilnost poslovanja. Dobro upravljanje sredstvima (novcem, zalihama….) je jedan od najvažnijih poslova direktora i vlasnika. Za donošenje kvalitetnih finansijskih odluka, potrebni su alati kojima možete da proverite ekonomičnost odluke.
Na ovom predavanju će biti reči o tome:

zašto su preduzetnici avangarda svetske i domaće privrede i
zbog čega su spremni na promene, inovacije i kontinuirano usavršavanje,
zašto su finansije su „srce posla” i
šta se sve dostavlja knjigovodstvu, jer „knjigovođa kroji od donetog materijala“.

Dobiće se odgovori na najčešće postavljana pitanja:
KAKO?

ću realizovati novu ideju?
ću sam/a napraviti biznis i marketing plan?
ću doći do dodatnih sredstava za finansiranje?

ZAŠTO?

je važno da dobro poznajem svoje finansije?
da radim vanredne popise robe/materijala?
da se umrežavam i povezujem u udruženja?

GDE?

da se […]

Više informacija...

Održana prva sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina

U PKS – RPK Južnobačkog upravnog okruga, 19. oktobra 2017. godine,  održala se prva konstitutivna sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina.

Sekcija je formirana na zahtev privrednih društava, a u cilju zastupanja i zaštite zajedničkih interesa ove grupe privrede. Na sednici su definisani prioriteti delovanja Sekcije. Jedan od glavnih prioriteta je učešće u donošenju pravilnika o subvencionisanju kupovine poljoprivrednih mašina u 2018. godini. Na sednici su izabrani za predsednika Sekcije gospodin Blagoje Milinković , direktor kompanije Agrokula DOO i za potpredsednika gospodin Marko Stojanović, direktor kompanije Inter–Agrar Srb DOO.
          

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za održavanje stambenih zrada i stanova i upravljanje zgradama.

Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama u Novom Sadu, a zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave održavanjem zgrada i profesionalni upravnici zgrada.
         
Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima održavanja stambenih zgrada i stanova i profesionalni upravnici.

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za privatno obezbeđenje

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za privatno obezbeđenje.
Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za privatno obezbeđenje u regionalnim komorama a zatim predočio aktivnosti Udruženja za privatno obezbeđenje u proteklom periodu.Zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave poslovima obezbeđenja.

Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima obezbeđenja.

Više informacija...

Održan seminar “Komunikacija sa teskim strankama”

Ova inspirativna, interaktivna radionica, posvećena promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 18. oktobra 2017. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Jednodnevna radionica je osmišljena i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, koje su demonstrirane na brojnim primerima, u cilju razrešavanja dilema i nedoumica u “teškim” situacija.

Polazn ici su na treningu dobili konkretne alate za rešavanje komplikovanih komunikoloških situacija u radu sa strankama: žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge “teške” situacije, koje će moći odmah da primenjuju u svakodnevnom životu i radu. 
Polaznici su uz uobičajene skripte dobili i dodatak sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama, u skladu sa standardima poslovnog bon-ton-a.  

Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991.), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela, […]

Više informacija...

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, organizovala je okrugli sto na kom su prezentovana predložena rešenja.
Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede: gospodin Dušan Vučković, v.d. pomoćnika ministra sa saradnicama gospođom Jelicom Trninić Šišović i gospođom Tamarom Stajković; zatim iz Agencije za privredne registre gospođa Verica Martić Rolindžer i iz Komisije za hartije od vrednosti gospodin Željko Vulović.

Pred okupljenim privrednicima gospodin Dušan Vučković predstavio je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Kao najznačajnije izmene Zakona naveo je one koje se tiču prinudne likvidacije, smanjenja kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću, uvođenja elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu odnosno overu potpisa, uvođenja elektronske adrese za prijem pošte. Istakao je kako su rešeni određeni problemi vezani za prinudni otkup akcija. Naveo je da smo imali obavezu po pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 6 – […]

Više informacija...