Author - Bojana Grbović

Poslovani forum Srbija – Koreja održan u RPK Južnobačkog upravnog okruga

12. marta 2018. godine u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga održan je poslovni forum Srbija – Koreja.
Prisutne je u ime domaćina pozdravila Olivera Simović, direktorica Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, koja je naglasila da je ovo odlična prilika da se privrednici sa Južnobačkog regiona i privrednici Koreje sretnu i kroz direktan razgovor usklade svoje interese. Direktorica  Simović je naglasila da je  u 2017. godini, privreda sa područja Regionalne privredne komore Novi Sad, ostvarila ukupnu robnu razmenu sa Južnom Korejom u vrednosti od 7,8 miliona EVRA i beleži rast pd 6,8 % u odnosu na periodu 2016. godine i da se nada da će se u narednom periodu ovaj broj povećati i da su ovakvi razgovori prilika za to. Nakon toga, prisutnima su se obratili njegova ekselencija, gospodin Ju Dejong, Ambasador Republike Koreje u Srbiji, gospodin Srđan Kružević, zamenik gradonačelnika Grada Novog Sada, gospodin Sung Gi Lee, direktor Kotre u Srbiji.
     
Gospodin Goran Sečujski, šef Kancelarije za lokalni […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

 – ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
(5 časova obuke)

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
-Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– NOVINE U NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU –
(5 časova obuke)

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU–
(5 časova obuke)

PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između odsutnih lica
– Jednostrani odustanak od ugovora
– Kako unaprediti […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

MOGUĆNOST PRODAJE ODABRANIH VRSTA IMOVINSKIH OSIGURANJA
(5 časova obuke)
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, Novi Sad,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME

Planiranje i priprema prodaje osiguranja
Karakteristike i struktura određenih vrsta imovinskih osiguranja

Osiguranje imovine od požara – vrste rizika – procena vrednosti imovine
Osiguranje zaliha
Osiguranje mašina od loma – procena vrednosti

polovnih mašina

Kasko osiguranje motornih vozila
Osiguranje objekata u izgradnji i montaži
Osiguranje useva i plodova
Osiguranje farmi

Konzervativni metod prodaje osiguranja
Savremeni pristupi prodaji osiguranja

5.Aktuelni načini prodaje osiguranja u Evropi, Srbiji i zemljama regiona
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
dr Ilija Smiljanić
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Održana Otvorena vrata sa inspekcijama

09. marta 2018. godine u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga  održan je događaj „Otvorena vrata sa inspekcijama”. Ovom prilikom načelnika Gradske poreske uprave i Gradske uprave za inspekcijske poslove odgovarali su na pitanja na sve nedoumice koje se tiču njihovog poslovanja privrednih drušštava, a u domenu su ovih gradskih uprava.

Privrednike je u uvodnom izlaganju pozdravila Olivera Simović, direktor Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga koja je izjavila da je cilj organizovanja ovakvih sastanaka da se razjasne nedoumice i daju preporuke za unapređenje poslovanja i time omogući da se pravovremeno uoče propusti u radu. Takođe, direktorica Simović je rekla da je ovo samo jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima inspekcija koji se planiraju tokom čitave godine.

Na pitanja privrednika odrgovarali su Stanislava Prpa, v.d. načelnica Gradske poreske uprave, Miroslav Laketić, v.d.načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, Katarina Nikolić, pomoćnik načelnika Gradske poreske uprave i Vladislav Tomić, izvršilac za upravne poslove Gradske uprave za inspekcijske poslove. Brojni privrednici, […]

Više informacija...

Obuka za instruktore u dualnom obrazovanju

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga je od 1. do 3. marta 2018. godine održana prva obuka za instruktore u dualnom obrazovanju za obrazovni profil trgovac.
Obuka je bila namenjena zaposlenima u kompanijama, imenovanim da obavljaju instruktorski rad sa učenicima, sa zadatkom da učenicima prenesu sva praktična znanja i veštine u skladu sa nastavnim planom i programom. U skladu sa usvojenim Zakonom o dualnom obrazovanju, rad sa učenicima u dualnom obrazovanju mogu da obavljaju samo instruktori koji poseduju licencu izdatu od strane Privredne komore Srbije, po osnovu odslušane obuke koja se zasniva na sticanju psihološko-predagoških veština i položenog ispita. Program obuke i ispita propisuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, partner na projektu,  uz ekspertsku podršku Austrije i Nemačke.
                                                        

Više informacija...

Održan sastanak Udruženja komunalne delatnosti Privredne komore Srbije

Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga je u sredu 07. marta 2018. godine sastanak sa komunalnim preduzećima Južnobačkog upravnog okruga.
Prisutne su pozdravili Olivera Simović, direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i Dalibor Joknić,i Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS. Na sastanku se razgovaralo o stanju u komunalnim delatnostima na području Južnobačkog upravnog okruga.
Na sastanku je predstavljen je Izveštaj o stanju u komunalnim delatnostima u 2017. godini. Predstavljena je  i nova uredba -Uredba o minimalnim uslovima za obavljanje komunalnih delatnosti  koja je doneta 14. februara 2018. godine, a stupila na snagu 22. februara 2018. godine. Nakon predstavljanja u direktnom razgovoru, istaknuti su problemi i izazovi sa kojima se u radu suočavaju komunalna preduzeća.
Prilog: http://novosadska.tv/vest.php?id=38049

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I UGOVARANJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
(5 časova obuke)

PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, Novi Sad,
Plava sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-pojam i značaj životnog osiguranja
-način zaključivanja životnog osiguranja
-uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
-dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
-vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje
PRIJAVA 
Pozivno pismo
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ: prof.dr Dragan Mrkšić
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 88 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...