Author - Maja Damjanov

Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad 27. februara 2017. godine održana je prezentacija: „Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu“.
Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Novi Sad organizovala je prezentaciju u cilju upoznavanja predstavnika privrednih društava i preduzetnika sa područja Južnobačkog upravnog okruga sa Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu.
Program su prezentovali Nevena Živković, v.d. direktora Filijale za zapošljavanje Novi Sad; Dušan Marjanović, načelnik odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere i Smiljana Radovanović, načelnik odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke.
Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Sbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.
Dodatne informacije o uslovima iz javnih poziva:
Javni pozivi/konkursi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije:
www.nsz.gov.rs
                                

Više informacija...

EU projekti od A do Z

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad od 20. do 24. februara 2017. godine održana je besplatna obuka pod nazivom: „EU PROJEKTI OD A DO Z“ – od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki.
Obuku je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU.
Petodnevna obuka imala je za cilj da pruži sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova. U toku obuke polaznici su vođeni kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije.
Ovaj program obuke razlikovao se od drugih po razvoju logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže u struktuiranju i formulisanju projektne ideje u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, kako bi se podigao kapacitet domaćih firmi za korišćenje sredstava Evropske Unije.
Obuku je pohađalo 30 predstavnika privrede zainteresovanih za korišćenje sredstava iz fondova […]

Više informacija...

Potpisan Sporazum o saradnji sa Štajerskom gospodarskom zbornicom

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 24. januara 2017. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i Štajerske gospodarske zbornice, Maribor, Republika Slovenija.
Sporazum su potpisali v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač i direktorica Štajerske gospodarske zbornice mag. Aleksandra Podgornik.
Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica u organizovanju, pomaganju i podsticanju svojih članica u aktivnostima usmerenim ka unapređenju i razvijanju privredne i ekonomske saradnje, kao i razvijanju uslova za efikasno i efektivno povezivanje i poslovanje privrednih subjekata sa područja obe Komore.
Prilikom potpisivanja Sporazuma, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač upoznao je predstavnike Štajerske gospodarske zbornice iz Maribora sa potencijalima Južnobačkog okruga kao i sa ekonomskim kretanjima, planovima i projektima. Istakao je da je u prva tri kvartala 2016. godine privreda s područja Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad ostvarila robnu razmenu sa Republikom Slovenijom u […]

Više informacija...

Održan prvi Evropski ekonomski dunavski forum „Pametni gradovi“

Privredna komora Srbije u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i Austrijskim ekonomskim senatom 31.10.2016. godine organizovala je prvi Evropski ekonomski dunavski forum posvećen konceptu “Pametnih gradova”. Cilj skupa održanog na novosadskom SPENS-u bio je da se domaća priverda i javnost upozna sa najboljim iskustvima gradova koji su svoj razvoj podredili potrebama stanovnika.
Grad po meri čoveka i to u svakom segmentu od ekonomije, preko ekologije do uprave, jeste osnova koncepta Pametnih gradova, a najbolja evropska iskustva predstavljena su u Novom Sadu.
Renomirani stručnjaci iz regiona i čitavog sveta nastojali su da prisutnima približe koncept „pametnih gradova”, na bazi najboljih iskustava u različitim privrednim sektorima. Naime, radi se o konceptu koji podrazumeva težnju ka razvoju celovitih i održivih gradova, u kojima će kvalitet ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno većem nivou. Pametni grad zadovoljava sve potrebe svojih građana u potpunosti i efikasno, u skladu sa ili iznad standarda i ciljeva koje postavljjaju lokalni, nacionalni i […]

Više informacija...

Potpisan Sporazum o saradnji između RPK Novi Sad i PK Marmaris

Regionalnu privrednu komoru Novi Sad 24. oktobra 2016. godine posetila je privredna delegacija Privredne komore Marmaris, Turska. U sastavu delegacije Privredne komore Marmaris bili su gospodin Mehmet Baysal, predsednik Upravnog odbora, gospodin Ahmet Ali Kansu, predsednik Saveta direktora i potpredsednik UO, gospodin Taskin Baykara, generalni sekretar i gospođa Eylem Miray Apak, koordinator i supervizor Uprave za obuku, projekat i konsultacije.
Tom prilikom predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad, prof. dr Dragan Lukač i predsednik Upravnog odbora, gospodin Mehmet Baysal potpisali su Sporazum o saradnji između dve Komore, u cilju pružanja podrške svojim članicama kako bi doprineli poboljšanju spoljnotrgovinske razmene dve zemlje i podstakli interese privrednika oba regiona za međusobnom saradnjom i investicijama.
Tokom susreta, predstavljeni su ekonomski potencijali oba regiona sa napomenama u kom pravcu bi želeli da se saradnja razvija. Istaknuta je mogućnost saradnje univerziteta obe regije u vidu razmene stručnjaka, a posebno u delu prehrambene industrije, turizma, hotelijerstva, gastonomije, kako bi se kroz razmenu znanja i obuke stekla nova iskustva. […]

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama