Author - master

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom
od 16 do 19 i 15 časova
Početak obuke: 06. mart.2018.
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu […]

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad: mr Arijan Avramov, tel:021/480-20-87; 064/841-8510, ili arijan.avramov@pks.rs .
 

Više informacija...

Grad Novi Sad

Opšti podaci o Gradu
Površina: 702,7 km2
Broj stanovnika: ~ 360.000
Naseljena mesta: Čenej, Begeč, Budisava, Bukovac, Futog, Ledinci, Petrovaradin, Sr. Kamenica, Stepanovićevo, Veternik, Kisač, Kać, Kovilj, Rumenka
Podaci o privredi:
Broj aktivnih preduzeća: ~ 10.500
Broj radnji: ~ 15.000
Broj zaposlenih: 128.405

U prerađivackoj industriji: ~ 10%
U trgovini: ~ 15%
Kod preduzetnika: ~ 20%

Kontakt:
Adresa: Trg slobode 1, 21000 Novi Sad
tel / fax: 021/ 420-066; 021/ 525-931
gradns@novisad.rs
Gradonačelnik: Miloš Vučević
tel: 021/ 522-377; 021/ 522-451
fax: 021/ 525-931
milos.vucevic@novisad.rs
www.novisad.rs
 

Više informacija...

Bački Petrovac

Opšti podaci
Površina: 158 km2
Broj stanovnika: ~ 14.250
Naseljena mesta: Kulpin, Maglić, Gložan
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 215
Broj radnji: ~ 300
Broj zaposlenih: 2911

U poljoprivredi: ~ 10%
U prerađivackoj industriji: ~ 20%
Kod preduzetnika: ~ 35%

 
Kontakt:
Adresa: Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac
tel: 021/ 780-378 ; 021/ 780-247
fax: 021/ 780-571
opstina@backipetrovac.rs
www.backipetrovac.rs
Predsednik: Srđan Simić

Više informacija...

Žabalj

Opšti podaci
Površina: 400 km2
Broj stanovnika: ~ 27.000
Naseljena mesta: Gospođinci, Đurđevo, Čurug
 
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 255
Broj radnji: ~ 590
Broj zaposlenih: ~3.500

U poljoprivredi: ~ 7,0%
U prerađivackoj industriji: ~ 13%
Kod preduzetnika: ~ 34%

 
Kontakt:
Adresa: Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj
tel: 021/ 210-2288; 021/ 210-2260
fax: 021/ 210-2260
opstinazabaljinfo@gmail.com; sozabalj@eunet.rs; cedomirbozic@gmail.com
www.zabalj.rs
Predsednik: Čedomir Božić

Više informacija...

Vrbas

Opšti podaci
Površina: 376 km2
Broj stanovnika : ~ 43.000
Naseljena mesta: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura i Savino Selo sa naseljem Kosančić
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 455
Broj radnji: ~ 1060
Broj zaposlenih: ~ 9200

U prerađivackoj industriji: ~ 24%
Kod preduzetnika: ~ 27%

 
Kontakt:
Adresa: Maršala Tita 89, 24460 Vrbas
tel: 021/ 7954-000
fax: 021/ 701-400
predsednik@vrbas.net
www.vrbas.net
Predsednik: Milan Glušac

Više informacija...