Bira se 700 direktora komunalnih preduzeća

Bira se 700 direktora komunalnih preduzeća

Većina opštine je raspisale konkurse za izbor direktora javnih preduzeća kojima su osnivači, ili će to učiniti ovih dana, jer je rok do kada sva javna preduzeća, bilo na lokalnom bilo na republičkom nivou, moraju da imaju na konkursu izabrane direktore 4. mart sledeće godine. Zbog toga što Srbija ima tehničku vladu, nije raspisan nijedan javni poziv za direktore republičkih javnih preduzeća, kojih ima 37, dok lokalne samouprave u svojoj nadležnosti imaju 700 javnih preduzeća. Značilo bi to da do marta treba da se izabere 700 direktora opštinskih javnih preduzeća, kao i 37 na republičkom nivou.
Vlada Srbije je prošle nedelje donela Uredbu o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, u kojoj je preciziran izborni postupak, ocenjivanje, stručna osposobljenost, znanje i veština koju treba da poseduje direktor javnog preduzeća čiji je osnivač Republika, Pokrajina ili lokalna zajednica. Po tom aktu, stručna osposobljenost kandidata za direktora bilo kojeg javnog preduzeća ocenjuje se proverom sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veština. Pri tom, znanje se ocenjuje proverom jedne ili više oblasti iz delatnosti kojom se javno preduzeće bavi, poznavanje propisa kojima se uređuje pravni položaj tog javnog preduzeća, a veština se provera kroz analitičko rezonovanje i logičko zaključivanje, veštinu rukovođenja, organizacione sposobnosti, komunikaciju u međuljudskim odnosima, strateško planiranje i upravljanje resursima.
Na osnovu usmene i pismene provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, komisija ocenjuje kandidate za direktore javnih preduzeća ocenom od jedan do tri. Ocena jedan znači „ne zadovoljava”, dva „delimično zadovoljava” i tri „u potpunosti zadovoljava”. Stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem ocenjuje se ocenom dva ili tri, i to tako što visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – master akademske studije dobijaju ocenu dva, a doktorat nauka ocenu tri.
Budući direktori javnih preduzeća moraće da znaju i strane jezike jer će se obavljati provera znanja, i to i usmenim i pismenim putem. Oni koji ne pokažu dovoljno znanja stranih jezika dobićaje oznaku „ne zadovoljava“, a ostali „delimično zadovoljava” ili „u potpunosti zadovoljava”. Takođe, ocenjivaće se i poznavanje rada na računaru, a provervaće se simulacijom, odnosno praktičnim radom u standardnim programima za obradu teksta, elektronskoj komunikaciji i pretraživanju interneta.
Komisija za izbor kandidata na kraju će sabirati rezultate svih provera izračunavanjem prosečne ocene i izabrati najboljeg. U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prevagnuće onaj koji ima duže radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, koji je duže radio na poslovima koji su povezani s delatnošću javnog preduzeća i onaj koji ima viši stepen obrazovanja.

Za koga ne važi
U Uredbi se navodi da će se započeti izborni postupci za imenovanje direktora javnih preduzeća koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog akta, okončati po ranijim propisima po kojima su započeti. Pošto je ranije raspisan poziv za izbor direktora „Srbijavoza”, „Srbija kargoa”, „Infrastrukre železnice Srbije”, JP „Srbijašume” i JP „Elektroprivreda Srbije”, shodno uredbi, oni će se birati na stari način, odnosno za njih neće važiti pravila koja će se primenjivati na sve one čiji izbor tek sledi.
Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *