Branislav Nedimović preuzeo dužnost ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine

Branislav Nedimović preuzeo dužnost ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović preuzeo je danas, 12. avgusta 2016. godine, dužnost od dosadašnjeg ministra Snežane Bogosavljević Bošković.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Ovaj pravilnik objavljen je u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 67/16 od 5. avgusta 2016. Godine
Pravo na korišćenje podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima imaju fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice.
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:
– Programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu u smislu zakona kojim se uređuje turizam. Ovi podsticaji obuhvataju: izgradnju novih objekata pobrojanih u Prilogu 1 pravilnika – Autentični seoski objekti; radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma; poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; izgradnju bazena; parterno uređenje dvorišta i opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.
– Programu za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljenje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatim, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojim se uređuju odeređivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatim, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.
– Programu za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih veb portala.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, koja se može podneti za jednu ili više prihvatljivih investicija iz pravilnika.
Podsticaji se utvrđuju u minimalnom iznosu od 30% ukupne vrednosti pojedine prihvatljive investicije. Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi podsticaji za mere ruralnog razvoja utvrđuju se u minimalnom iznosu od 45% ukupne vrednosti pojedine prihvatljive investicije.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije je 1.200.000 dinara.
Izvor: MPZŽS

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *