Aktuelno

Održan prvi Evropski ekonomski dunavski forum „Pametni gradovi“

Privredna komora Srbije u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i Austrijskim ekonomskim senatom 31.10.2016. godine organizovala je prvi Evropski ekonomski dunavski forum posvećen konceptu „Pametnih gradova“. Cilj skupa održanog na novosadskom SPENS-u bio je da se domaća priverda i javnost upozna sa najboljim iskustvima gradova koji su svoj razvoj podredili potrebama stanovnika.
Grad po meri čoveka i to u svakom segmentu od ekonomije, preko ekologije do uprave, jeste osnova koncepta Pametnih gradova, a najbolja evropska iskustva predstavljena su u Novom Sadu.
Renomirani stručnjaci iz regiona i čitavog sveta nastojali su da prisutnima približe koncept „pametnih gradova”, na bazi najboljih iskustava u različitim privrednim sektorima. Naime, radi se o konceptu koji podrazumeva težnju ka razvoju celovitih i održivih gradova, u kojima će kvalitet ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno većem nivou. Pametni grad zadovoljava sve potrebe svojih građana u potpunosti i efikasno, u skladu sa ili iznad standarda i ciljeva koje postavljjaju lokalni, nacionalni i […]

Više informacija...

Zašto privrednik iz Nemačke investira u Srbiju?

Na nedavno održanom poslovnom forumu u Franfurtu oko 200 nemačkih privrednika iskazalo je interesovanje za poslovanje u Srbiji. Šta naša zemlja nudi osim kvalitetne i jeftine radne snage?
Kapital traži sigurnost i predvidljivost, a kada se Srbija posmatra recimo iz Frankfurta, onda uslovi ne deluju uvek predvidljivo. Međutim, čini se da se nešto menja…
Radnici “dobro obrazovani i motivisani”
Thomas Masen već dve godine posluje u Srbiji. Njegova firma Rhenus logistic ima predstavništvo u Beogradu i Masen kaže da je zadovoljan. To je samo jedan od investitora koji su protekle nedelje učestvovali na Privrednom forumu o Srbiji u Frankfurtu, finansijskom sedištu ne samo Nemačke, već i Evrope, ali i najvećem gradu nemačke pokrajine Hesen.
Hesen je, inače, po broju stanovnika nešto manji od Srbije, ali od nje ima skoro deset puta veći bruto društveni proizvod (BDP). Zašto bi se neko iz tako bogatog i uspešnog nemačkog regiona odlučio da investira u Srbiju? Možda upravo zato što je u njemu BDP po glavi stanovnika […]

Više informacija...

Održan dvodnevni trening – seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održan je treći po redu trening seminar :
˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝
Kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja, polaznici su se upoznali sa boljom primenom alata i teoretskim znanjima u praksi, kao i sa različitim pristupima analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Na seminaru su obrađene i sledeće celine:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Seminar je trajao dva dana, 16. i 18. novembar i bio je namenjen: menadžerima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija, kao i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja.
Predavač i autor treninga bila je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), […]

Više informacija...
Zajecar

RPK Novi Sad na IV Međunarodnom sajmu ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO

RPK Novi Sad organizovala je nastup i promociju privrede Regiona na IV Međunarodnom sajamu „ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO“ koji je održan u Zaječaru 2 i 3. oktobra. Sajam “ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO” je jedinstvena manifestacija koja se održava sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proiizvodnje i plasmana, ali i razmenu znanja i iskustva.
Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode i usluge, predstavilo je više od 230 izlagača.
Takođe je održano predavanje na temu „Organska proizvodnja u Republici Srbiji“ i „Sertifikacija u organskoj proizvodnji“

Više informacija...

Obuka za pisanje projekata za program HORIZONT 2020

09. i 10. oktobar 2015.
10 nastavnih sati teorijske i praktične nastave, održavaće se prostorijama RPK Novi Sad, ul. Narodnog fronta 10, u petak 09.10.2015, po podne od 15,00 do 19,30 sati (5 časova) i u subotu: 10.10.2015. pre podne od: 09,00 do 14,30 sati (5 časova).
Polaznici obuke će naučiti da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal
Seminar je namenjen: menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa koji su uključeni u realizaciju projektnih zaduženja i aktivnosti, nosiocima aktivnosti sa zadacima implementiranja novih usluga i procesa
Ciljna grupa: svi privredni subjekti, velike kompanije, mala i srednja preduzeća, istraživačke grupe na univerzitetima, istraživačkim institutima, pojedinačni istraživači, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije i dr.
Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru […]

Više informacija...

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE sa akcentom na zaštitu ŽIGA

Besplatno predavanje na temu:
ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE sa akcentom na zaštitu ŽIGA
Koje će se održati 30. septembra 2015. godine od 12,00 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, N.fronta 10
Znanje postaje proizvod, a korporativna intelektualna svojina postaje vrednija od fizičkih resursa. Za konkurentnost u privredi, neophodno je poznavanje osnovnih pojmova prava intelektualne svojine.
Ingorantia iuris nocet! (Nepoznavanje prava može škoditi).
Republika Srbija ratifikovala i međunarodne konvencije od značaja za zaštitu prava intelektualne svojine, a od najvažnijih ističemo Parisku konvencija o zaštiti industrijske svojine, Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT ugovor), Konvenciju o evropskom patentu, Madridski aranžman i protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova.
Prava industrijske svojine i njihova zaštita regulisana su sledećim zakonima: Zakon o patentima („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011); Zakon o žigovima „Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 i 10/2013); Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009); Zakon o oznakama geografskog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010); Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola („Sl. glasnik RS“, br. […]

Više informacija...

Besplatno predavanje na temu: IZAZOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa SECIT security iz Beograda, organizuje besplatno predavanje na temu Izazovi informacione bezbednosti.
Predavanje će se održati 18. septembra 2015. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Narodnog fronta 10, sa početkom u 11,00 časova.
Cilj predavanja je da se kroz praktične primere polaznici uvedu u oblast informacione bezbednosti, kako lične tako i korporativne. U toku predavanja slušaoci će saznati koje su najčešće pretnje u informacionoj bezbednosti i dobiće praktične savete kako da se zaštite od istih.
Teme o kojima će se govoriti na predavanju:

Odnos bezbednosti i funkcionalnosti
Osnova IT bezbednosti CIA trojstvo
Autentikacija i autorizacija
Ko nas zapravo napada?
Osnovne vrste pretnji – tehničkih
Socijalni inženjering
Kako se zaštiti?
Znacaj redovnog bekapa i zaštita podataka
BYOD bezbednost (smart phone, tablet, laptop)
Fizička bezbednost (zgrada, ljudi, oprema…)
Pravo i etika u IT bezbednosti
Bezbednost dece na internetu

Predavanje je namenjeno:privrednicima, preduzetnicima kao i široj publici, za koje nisu potrebna nikakva posebna predznanja, osim osnovnog zananja korišćenja računara i interneta.
Predavač je doc dr Igor Franc, predavač na osnovnim […]

Više informacija...