Edukacije

Besplatna obuka o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare

Privredna komora Srbije u saradnji sa GIZ-om organizuje besplatnu obuku o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare.
Obuka se održava u utorak 25. septembra 2018. godine u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog frona 10, I sprat.
Teme:

Uvod, zakonska regulativa
Osnovni pojmovi, energetska svojstva objekta, energetska efikasnost, energetski pasoš, energetski razred, klimatske promene, emisija CO2, energetski proračun
Energetski menadžment u školama, evidencija i evaluacija potrošnje energije (grejanje, električna energija)
Grejanje u školama
– klimatski uslovi u zatvorenim prostorijama
– provetravanje i navike u provetravanju
– sistemi grejanja
– temperatura u prostorijama
Ponašanje korisnika /  komunikacija, pomoć za objektivnu evaluaciju ponašanja- knjiga žalbi
Električna energija u školama, potrošači- tipovi uređaja i potrošnja u standardnom i stand by režimu, osvetljenost, hlađenje pomoću split jedinica
Voda, protok vode, kontrola
Povratne informacije  i perspektive, merni instrumetni, predlozi mera za povećanje EE objekata, pojašnjenje dnevnika koje vodi domar.

Popunjen upitnik, potpisan i overen od strane direktora škole, potrebno je poneti sa sobom na obuku, a skenirano poslati na mejl […]

Više informacija...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike –
Obuka će se održati 22. 10. 2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME:
– Pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
– Vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
– Perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
PRIJAVA
POZIVNO PISMO
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
(5 časova obuke)
Obuka će se održati 30. oktobra 2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava sala, II sprat
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
– Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez […]

Više informacija...

Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE
(5 časova obuke)
Obuka će se održati 13.10.2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:

Uvod
Opšta odgovornost

Predmet osiguranja
Odgovornost za štetu koja je nastala iz poslova i aktivnosti osiguranika i/ili iz posredovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa, i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranju, odnosno u ponudi za osiguranje
Odgovornost za štetu iz povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
Odgovornost za štetu zbog krađe ili nestanka stvari; štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari; čisto finansijsku […]

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

Trening seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“ održan je 19. septembra 2018. godine u prostorijama PKS – RPK Novi Sad.
 Cilj trening – seminara je bio da se kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Trening – seminar je bio namenjen menadžerima, kreditnim analitičarima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja.
   

Teme koje su obrađene na trening – seminaru su bile :

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i „Cash flow“ analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
„DuPont“ analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

 Autor trening- seminara i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ DOO Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant […]

Više informacija...

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja“, održana je 12.09.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 67 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u PKS – RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u PKS -RPK Novi Sad je:
MSc […]

Više informacija...

PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

Povodom stupanja na snagu Pravilnika o PDV, 1. jula 2018. godine, u PKS- RPK Novi Sad održana je obuka na temu PDV evidencije, pregleda obračuna PDV i popunjavanja obrasca PPPDV.
Skupu je prisustvovao veliki broj predstavnka javnih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika sa teritorije Južnobačkog okruga i šire.
Predavač na ovoj obuci bila je gospođa Snežana Matejić, koja je radila u PU na mestu direktora filijale Pančevo, a trenutno radi kao urednik – konsultant  IPC i stalni spoljni saradnik PKS. Tom prilikom govorila je  obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, obliku i sadržini preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV), iskazivanju podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom, primeni Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i o iskazivanju podataka u Obrascu PP PDV.
    

Na Portalu E- porezi tokom jula biće postavljena elektronska adresa putem koje će poslovna zajednica moći da se obraća Poreskoj upravi za pomoć i dodatna objašnjenja u vezi […]

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17 i 46/2018), Privredna komora Srbije objavljuje
OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA
POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
Ispitni rok VII / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
6. septembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka Prijava ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine.
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj […]

Više informacija...

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja –
(5 časova obuke)
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava sala, II sprat
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Teme:

Pojam i značaj životnog osiguranja
Način zaključivanja životnog osiguranja
Uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
Dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
Vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje

Obaveštenje
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof.dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs.

Više informacija...

Nove informacione tehnologije u osiguranju

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU
– NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OSIGURANJU–
(5 časova obuke)
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava Sala, II sprat
Teme:

Uvod – razvoj računara i računarskih mreža kroz istoriju
Internet kao platforma za razvoj nove ekonomije
21 vek: era informatike u osiguranju
Tehnološki prekid (Disruption)
Nove mogućnosti ali i nove pretnje (Information Security)
Osnove digitalne transformacije u osiguranju
Digitalna polisa: digitalni dokument, digitalni potpis, i dr.
“Lean” osiguranje
Digitalni servisni pristup u upravljanju štetama (digitalni eko-sistem)
Primena novih tehnologija (IoT, Big Data analytics, itd.) u individualizaciji ponuda u osiguranju i u rešavanju šteta

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Vidan Marković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...