Edukacije

Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja

 15. decembar 2018. godine
– od 10.00 do 14.00 sati –
PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala, I sprat
TEME:
I PORESKE OBAVEZE STAMBENIH ZAJEDNICA

Dokumentacija stambenih zajednica

  – Ugovori
  – Odluke
  – Predračuni
  – Računi 
  – Obračuni i poreske prijave

Evidentiranje poslovnih promena stambenih zajednica

– Primena Zakona o računovodstvu
– Bilans uspeha

Porez na dobit stambenih zajednica

– Specifičnosti u načinu utvrđivanja poreza na dobit stambenih zajednica
– Razgraničenje prihod i rashoda u odnosu na prilive i odlive novca
– Uslovi za sticanje poreskog oslobođenja
– Način popunjavanja i podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa

Obaveze stambenih zajednica prilikom angažovanja fizičkih lica ( upravnika, radnika na održavanju higijene, majstora….)

– Zaključivanje ugovora
– Način obračuna poreza i doprinosa
– Način popunjavanja i podnošenje poreskih prijava

Kontrola poslovanja stambenih zajednica od strane Poreske uprave

 – Krivična odgovornost
– Prekršajna odgovornost
II PRAVNI ASPEKT UPRAVLJANJA STAMBENOM ZAJEDNICOM
– Pojam stambene zajednice, organi stambene zajednice i nadležnosti
– Pravno sledbeništvo stambene zajednice u odnosu na stambenu zgradu
– Registracija stambene zajednice, izmene podataka u Registru
– Postupanje posle registracije stambene zajednice
– Forma odluke, zapisnika sa sednice […]

Više informacija...

Kako do novih klijenata

Obuka će se održati u decembru 2018, od 9 do 17 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
TEME:

Uvod i predstavljanje
Definisanje proizvoda/usluge koju nudimo
Definisanje ciljne grupe
Kako prići ciljnoj grupi
Hladni i-mejl
Hladni poziv
Vežba hladnih poziva
Priprema za sastanak
Zaključci i evaluacija

SVRHA TRENINGA:
Uvežbavanje elektronske i komunikacije preko telefona sa potencijalnim klijentima kako bi se uvećala efikasnost i uštedelo vreme u prodaji.
CILJEVI TRENINGA:

Analiza trenutne prakse u e- i telefonskoj komunikaciji
Utvrđivanje najbolje prakse za svakog učesnika treninga na osnovu utisaka grupe
Osnaživanje asertivnosti u prodajnoj komunikaciji
Uvećanje konverzije lidova u zadovoljne klijente

PREDAVAČ: Đorđe Maričić, ekspert za  komunikaciju, razvoj liderskih veština, upravljanje prioritetima i veštinama prodaje.
Obuka je namenjena svima žele da istraže na koji sve način možemo da privučemo pažnju potencijalnih klijenata kako bi otvorili put ka ostarenju krajnjeg cilja – još jednog zadovoljnog klijenta.

Besplatna konsultacija za sve polaznike u trajanju do 60 minuta, do aprila 2019. godine.

Popust 20% za Neethling Brain Instument.
Redovna cena 29.880,00 RSD bez PDV-a.
Kotizacija:
13.000,00 dinara po učesniku […]

Više informacija...

Veštine prezentovanja

Obuka će se održati u decembru 2018, od 9 do 17 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
TEME:

Uvod i predstavljanje
Prezentacije učesnika i analiza
Saveti za unapređenje
Kako da upoznate svoju publiku
Različite strukture prezentacije
Analiza vežbe
PowerPoint pravila
Konačna revizija prezentacije
Tema
Poslednja prezentacija dana
Zaključci i evaluacija

SVRHA TRENINGA
Podizanje nivoa samopouzdanja kroz jačanje dobre prakse i unapređenja slabosti koje zajedno identifikujemo tokom treninga, kako bi buduće prezentacije bile upečatljive i zanimljive publici kojoj se obraćaju; jačanje ličnog i kompanijskog ugleda među kolegama/partnerima/klijentima.
CILJEVI TRENINGA:

Procena ličnih snaga i prostora za unapređenje
Razumevanje uticaja publike na prezentaciju
Prilagođavanje strukture svrsi prezentacije
Adekvatna primena vizualnih pomagala (PowerPoint)
Upoznavanje sa tehnikama za prevazilaženje treme

PREDAVAČ: Đorđe Maričić, ekspert za  komunikaciju, razvoj liderskih veština, upravljanje prioritetima i veštinama prodaje.
Seminar je namenjen svima koji imaju potrebu ili obavezu da svoje ideje, znanje, rad, uspeh, projekte i/ili proizvode predstave u formi prezentacije pred bilo kojom vrstom publike (stručna ili šira javnost).

Besplatna konsultacija za sve polaznike u trajanju do 60 minuta, do aprila […]

Više informacija...

Upravljanje stresom

Obuka će se održati u decembru 2018, od 9 do 17 časova, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala, I sprat, od 9 do 15 časova.
Teme:

Uvod i predstavljanje
Uzročnici stresa
Kriva stresa
Koncept i načini prevazilaženja stresa
Identifikacija i analiza sedmičnih stresnih aktivnosti
Unutrašnji stres kroz preference u razmišljanju
Utvrđivanje ličnih i profesionalnih prioriteta
Izrada plana za prevazilaženje stresa
Zaključci i evaluacija

Svrha treninga je ovladavnje tehnikama za umanjenje stresa i podizanje opšteg zadovoljstva sobom i svojim orkuženjem.
Ciljevi treninga:

Identifikovanje uzročnika stresa
Razumevanje uticaja preferencija u razmišljau na stres
Razlikovanje BITNIH i NEBITNIH faktora
Unapređenje lične organizacije kao prvi korak ka umanjenju stresa

Predavač: Đorđe Maričić, ekspert za  komunikaciju, razvoj liderskih veština, upravljanje prioritetima i veštinama prodaje.
Seminar je namenjen menadžerima svih nivoa, kao i svima koji rade u stresnim uslovima i koji žele da se na pravi način nose sa situacijama visoko stresnog rizika u poslovnom i životnom okruženju.
Polaznici dobijaju: onlajn upitnik pre treninga, radni materijal, priručnik u boji,  osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
 

Besplatna konsultacija za sve […]

Više informacija...

Prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo

Obuka će se održati u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala, I sprat, od 9 do 15 časova.
Četvorodnevna obuka:
8. decembar; 10. decembar; 17. decembar i 20. decembar 2018. godine.
TEME:

Osnovne razlike između prostog i dvojnog knjigovodstva
Popis u 2018. i način formiranja početnog stanja u 2019.
Pojam računovodstva i podela računovodstva
Zakonska  i profesionalna  računovodstvena regulativa
Knjigovodstvo kao najvažniji deo računovodstva
Dvojno knjigovodstvo i način knjiženja poslovnih događaja
Kontni plan, poslovne knjige i dokumentacija
Elementi bilansa stanja i bilansa uspeha i bilansne promene
Specifičnosti knjiženja kod  sledećih delatnosti:

veleprodaja
maloprodaja
uslužne delatnosti

10. Osnovna pravila i način knjiženja:

Poreza na dodatu vrednost
Poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada
Poreza po odbitku na druga lična primanja
Poreza na prihode od samostalne delatnosti

     11. Obavezni obračuni (amortizacije, kursnih razlika, ostvarene RUC..)
     12. Godišnji popis i knjiženje manjkova i viškova
     13. Pravila vrednovanja  pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha
     14. Zaključna knjiženja
     15. Izrada finansijskih izveštaja na osnovu dvojnog knjigovodstva
     16. Izrada  poreskog bilansa PB2 i poreske prijave PPDG-1S
     17. Zadaci i vežbe
Obuka […]

Više informacija...

Veština komunikacije

Seminar će se održati u decembru 2018. godine, od 09.00 do 17.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.

Seminar je namenjen svima koji žele da im komunikacija sa „teškim“ ljudima troši manje energije i vremena. Svima koji veruju i ne veruju da „zlatna reč i gvozdena vrata otvara“.
TEME:

Uvod i predstavljanje
Preferencije u razmišljanju
Samoprocena
Uticaj preferencije u razmišljanju na našu komunikaciju
Osnovni model komunikacije
Veštine slušanja
Kako negovati empatiju
Zaključci i evaluacija

SVRHA TRENINGA:
Osnaživanje veština komuniciranja kao sredstvo za jasnu, efikasnu i efektnu komunikaciju u profesionalnom i privatnom okruženju. Veština komunikacije pruža osnov za sve ostale veštine, bez obzira na poziciju i industriju u kojoj ste ili želite da budete. Pruža mogućnost razumevanja drugih, bez obzira na razlike kao i vašeg boljeg pozicioniranja u kolektivu.
CILJEVI TRENINGA:

Procena ličnih snaga i prostora za unapređenje
Spoznaja uticaja genetike i iskustva na način na koji razmišljamo/komuniciramo
Osnovni model komunikacije
Veština slušanja
Empatija

Polaznici dobijaju: onlajn upitnik pre treninga, radni materijal, priručnik u boji,  osveženje na pauzama, sertifikat […]

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Ispitni rok IX / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
10. decembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
  Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 30. novembar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

Jednodnevni interaktivni trening-seminar održaće se 11. decembra 2018. godine od 9.30 do 15.00 časova u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Bela sala, II sprat.
Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 30.10.2018 godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 45 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije.
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 085 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs […]

Više informacija...

Kontrola mrežnog saobraćaja alatom „Wireshark“

Seminar će se održati 13.12.2018. godine, od 9.30 do 15.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala.
Seminar je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.
Cilj seminara:

Savladati rad sa alatom Wireshark za kontrolu mrežnog saobraćaja
Upoznati se sa različitim načinima prikupljanja podataka iz mreže
Upoznati se sa naprednim filterima u alatu
Naučiti kako pronaći uska grla i problematične pakete

PREDAVAČ: doc. dr Igor Franc.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com
Pozivno pismo sa agendom

Više informacija...