Elementi edukacije

Reorganizacija

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-1042014-03, od 31.01.2014. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima kompanija i poveriocima u stečajnom postupku.
Predavači su:
JASMINA ZJALIĆ -ekspert u oblasti stečaja i pravni savetnik za materiju stečaja u MK Group
GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ, sudija Apelacionog suda u Beogradu, teoretičar i praktičar iz oblasti stečajnog zakonodavstva ,
Informacije: Jelena S. Stankov 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jelena.stankov@pks.rs ;
NAPOMENA: Prijave se primaju tokom cele godine. Datum održavanja seminara će se odrediti po formiranju grupe!
 

Više informacija...

Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja u skladu sa novim propisima

Instruktivni trening – semina

 Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad prvi put organizuje seminar na temu: Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja. Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju.
Imajući u vidu činjenicu da se svaki spoljnotrgovinski posao /izvoz ili uvoz robe i usluga/ započinje ugovorom, završava deviznim poslovanjem, a da bi se završio neki spoljnotrgovinski posao, potreban je i međukorak koji može biti rešen asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga itd.. Zakon o deviznom poslovanu i njegova pravilna primena mnogo je šira od čina plaćanja. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne kojima se kažnjavaju privrednici za odeđene propuste u poslovanju.
Trening je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju i namenjen je svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i […]

Više informacija...

Uvoz bez tajni – Od porudžbenice do plaćanja

interaktivni trening – seminar
 
Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.Složeni propisi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračunaju i plate različite vrste taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku, pored carine i PDV-a). Pored brojnih obaveza koje moraju da se ispoštuju, novim propisima su uvedene i mnoge olakšice, o kojima će takođe biti reči na seminaru.
Trening je namenjen svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju. Autor seminara i predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dvodecenijskim edukativnom iskustvom. Za više informacija, preporučujemo da posetite autorkin blog: www.biljanatrifunovicifa.com,na kojem se nalazi mnoštvo informacija, […]

Više informacija...

Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada

Instruktivni trening – seminar
Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom ”Postupak aktivnog oplemenjivanja“, donetim od strane Uprave Carina, koji se primenjuje od 18. juna 2012. godine.
Imajući u vidu činjenicu da je međunarodna podela rada omogućila faznu proizvodnju jednog artikla u više zemalja, postupci aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade su veoma perspektivni poslovi za svako preduzeće ili preduzetnika koji se bavi spoljnotrgovinskom delatnošću, za posrednike, proizvođače i za prevoznike.
Trening je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju i namenjen je svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Autor seminara i predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Autor je bloga: www.biljantrifunovicifa.com i predavač na brojnim […]

Više informacija...

Veština efektivne komunikacije

„Više bih platio za veštinu komunikacije, nego za bilo koju veštinu pod kapom nebeskom“ 
Džon D. Rokfeler

Program seminara Efektivna Komunikacija će vam omugućiti da:

Prilagodite stil komunikacije željenom rezultatu
Uspešno primenite principe ubeđivanja na svaku situaciju
Poboljšate efekat prvog utiska na sagovornike
Prepoznate i kontrolišete stres
Upravljate teškim ljudima i situacijama sa lakoćom
Planirate, pripremite i izvedete prezentaciju
Prenosite entuzijazam za tremu i održite pažnju slušalaca

Nastavni fond je 8 časova u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
INFORMACIJE: Jelena S. Stankov, tel: 021 48020 85 i 065 8 560 382 ili e-mailom: jelena.stankov@pks.rs;

 
VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE

Više informacija...

Korporativna motivacija

„Motivacija zaposlenih je pogonsko gorivo produktivnosti“
Henri Ford

Ovaj seminar daće vam odgovore na sva teška pitanja, razviće potrebne veštine za kontinuirano povećavanje motivisanosti zaposlenih za vrhunske rezultate i izazove i omogućiti da:

Kreirate viziju organizacije i komunicirate sa saradnicima i tržištem
Postavljate i realizujete realne i inspirativne ciljeve
Izgradite koncept liderske ličnosti koja inspiriše samopouzdanjem
Razvijete proaktivnost, naviku broj1 uspešnih lidera
Savladate sabotirajuće navike neodlučnosti i odlaganja
Otklonite blokirajuće uticaje drugih ljudi, okolnosti i uslova za vaš uspeh
Izgradite motivacionu sredinu i oslobodite energiju saradnika
Vodite, motivišete i inspirišete saradnike, klijente, porodicu, prijatelje…

Nastavni font je 8 časova u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
INFORMACIJE: Jelena S. Stankov, tel: 021 48020 85 i 065 8560 382 ili e-mailom: jelena.stankov@pks.rs

Više informacija...