Elementi edukacije

Reorganizacija

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-1042014-03, od 31.01.2014. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima kompanija i poveriocima u stečajnom postupku.
Predavači su:
JASMINA ZJALIĆ -ekspert u oblasti stečaja i pravni savetnik za materiju stečaja u MK Group
GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ, sudija Apelacionog suda u Beogradu, teoretičar i praktičar iz oblasti stečajnog zakonodavstva.
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88;  064/1194735 ili e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.
 

Više informacija...

Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja u skladu sa novim propisima

Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad prvi put organizuje seminar na temu: Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja. Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju.
Imajući u vidu činjenicu da se svaki spoljnotrgovinski posao /izvoz ili uvoz robe i usluga/ započinje ugovorom, završava deviznim poslovanjem, a da bi se završio neki spoljnotrgovinski posao, potreban je i međukorak koji može biti rešen asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga itd… Zakon o deviznom poslovanju i njegova pravilna primena mnogo je šira od čina plaćanja. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne kojima se kažnjavaju privrednici za odeđene propuste u poslovanju.
Trening je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju i namenjen je svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru […]

Više informacija...

Veština efektivne komunikacije

„Više bih platio za veštinu komunikacije, nego za bilo koju veštinu pod kapom nebeskom“ 
Džon D. Rokfeler
 

Program seminara Efektivna Komunikacija će vam omugućiti da:

Prilagodite stil komunikacije željenom rezultatu
Uspešno primenite principe ubeđivanja na svaku situaciju
Poboljšate efekat prvog utiska na sagovornike
Prepoznate i kontrolišete stres
Upravljate teškim ljudima i situacijama sa lakoćom
Planirate, pripremite i izvedete prezentaciju
Prenosite entuzijazam za tremu i održite pažnju slušalaca

Nastavni fond je 8 časova. 
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88;  064/1194735 ili e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.

 
VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE

Više informacija...

Korporativna motivacija

 „Motivacija zaposlenih je pogonsko gorivo produktivnosti“
Henri Ford
Ovaj seminar daće vam odgovore na sva teška pitanja, razviće potrebne veštine za kontinuirano povećavanje motivisanosti zaposlenih za vrhunske rezultate i izazove i omogućiti da:

Kreirate viziju organizacije i komunicirate sa saradnicima i tržištem
Postavljate i realizujete realne i inspirativne ciljeve
Izgradite koncept liderske ličnosti koja inspiriše samopouzdanjem
Razvijete proaktivnost, naviku broj1 uspešnih lidera
Savladate sabotirajuće navike neodlučnosti i odlaganja
Otklonite blokirajuće uticaje drugih ljudi, okolnosti i uslova za vaš uspeh
Izgradite motivacionu sredinu i oslobodite energiju saradnika
Vodite, motivišete i inspirišete saradnike, klijente, porodicu, prijatelje…

Nastavni font je 8 časova u PKS- RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88, 064/1194735, e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.

Više informacija...