Edukacije

Uvoz bez tajni – Od porudžbenice do plaćanja

Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.Složeni propisi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračunaju i plate različite vrste taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku, pored carine i PDV-a). Pored brojnih obaveza koje moraju da se ispoštuju, novim propisima su uvedene i mnoge olakšice, o kojima će takođe biti reči na seminaru.
Trening je namenjen svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju. Autor seminara i predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dvodecenijskim edukativnom iskustvom. Za više informacija, preporučujemo da posetite autorkin blog: www.biljanatrifunovicifa.com,na kojem se nalazi mnoštvo informacija, komentari i tumačenja neophodnih […]

Više informacija...

Veština efektivne komunikacije

„Više bih platio za veštinu komunikacije, nego za bilo koju veštinu pod kapom nebeskom“ 
Džon D. Rokfeler
 

Program seminara Efektivna Komunikacija će vam omugućiti da:

Prilagodite stil komunikacije željenom rezultatu
Uspešno primenite principe ubeđivanja na svaku situaciju
Poboljšate efekat prvog utiska na sagovornike
Prepoznate i kontrolišete stres
Upravljate teškim ljudima i situacijama sa lakoćom
Planirate, pripremite i izvedete prezentaciju
Prenosite entuzijazam za tremu i održite pažnju slušalaca

Nastavni fond je 8 časova. 
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88;  064/1194735 ili e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.

 
VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE

Više informacija...

Korporativna motivacija

 „Motivacija zaposlenih je pogonsko gorivo produktivnosti“
Henri Ford
Ovaj seminar daće vam odgovore na sva teška pitanja, razviće potrebne veštine za kontinuirano povećavanje motivisanosti zaposlenih za vrhunske rezultate i izazove i omogućiti da:

Kreirate viziju organizacije i komunicirate sa saradnicima i tržištem
Postavljate i realizujete realne i inspirativne ciljeve
Izgradite koncept liderske ličnosti koja inspiriše samopouzdanjem
Razvijete proaktivnost, naviku broj1 uspešnih lidera
Savladate sabotirajuće navike neodlučnosti i odlaganja
Otklonite blokirajuće uticaje drugih ljudi, okolnosti i uslova za vaš uspeh
Izgradite motivacionu sredinu i oslobodite energiju saradnika
Vodite, motivišete i inspirišete saradnike, klijente, porodicu, prijatelje…

Nastavni font je 8 časova u PKS- RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88, 064/1194735, e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.

Više informacija...