Povećana tražnja kredita preduzeća

Tražnja preduzeća za kreditima u drugom tromesečju je povećana, a očekuje se i da će taj trend biti nastavljen i zaključno sa krajem ovog meseca, navodi se u Izveštaju o rezultatima Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka koji je objavila NBS.
“Tokom drugog tromesečja banke su uočile da je povećana tražnja preduzeća za kreditima, što očekuju i u narednom tromesečju”, navodi se u ovom izveštaju za drugo tromesečje objavljenom na sajtu NBS.
Povećana je prvenstveno tražnja za dinarskim kreditima, a smanjena tražnja za deviznim kratkoročnim kreditima, istaknuto je. Od faktora koji su uticali na rast tražnje, banke, kako je istaknuto, posebno ističu potrebu za finansiranjem obrtnih sredstava, dok je za razliku od prethodnih anketa, znatno manje zastupljena potreba za restrukturiranjem postojećih obaveza.
U trećem tromesečju banke očekuju rast tražnje za kreditima od strane malih i srednjih preduzeća, ali ne i od strane poljoprivrednika, istaknuto je.
Izvor: www.blic.rs
 

Više informacija...

Banke će morati da daju objašnjenje za svaki dinar

Od 1. oktobra svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava. Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na građane – klijente banaka kada narednog meseca počne primena Zakona o platnim uslugama.
Građane proteklih dana zbunjuju obaveštenja koja im preporučenim pismima, SMS porukama ili mejlovima šalju banke – o predstojećem početku primene ovog zakona. Obaveštenja su gotovo u slovo ista u svim bankama: pozivaju se klijenti da se na vreme upoznaju sa novim “opštim uslovima poslovanja”.
– U skladu sa novim zakonom, banke su u obavezi da najmanje jednom mesečno dostave klijentu izvod o izvršenim transakcijama po platnim računima – rečeno je “Novostima” u Unikredit banci.
– […]

Više informacija...

Berg: Napredak u korišćenju nekih kredita EBRD

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju Danijel Berg izjavio je da u Srbiji postoji napredak u korišćenju kredita te institucije za puteve, železnicu i energetski sektor.
“Kada je reč o onima koji se ne koriste, ne bih tek tako otkazivao zajmove. Luka Drač može da bude pravi prozor za Srbiju i ostatak Balkana”, rekao je direktor EBRD-a za RTS.
Zemlje na ovom stepenu razvoja trebalo bi da za javna ulaganja troše četiri do pet odsto BDP-a, ali to Srbiji ne polazi za rukom, pa će ove godine ostati ispod tri odsto, što se ocenjuje kao veoma loš rezultat, podseća RTS.
“Pre svega, EBRD je samo jedan od kreditora, mi ovde radimo sa Svetskom bankom, Evropskom investicionom bankom i drugim međunarodnim kreditorima. Stepen iskorišćenosti novca je oko 60 odsto”, kaže Berg.
Na pitanje da li i koliko moramo da platimo za neke od zajmova koje ne koristimo, Berg […]

Više informacija...

Firme u varošima na velikoj muci

Kada su se pre desetak godina krediti u Srbiji uzimali/delili kao da se ne moraju vratiti, banke su otvarale bar po ekspozituru u svakom većem mestu, a njihovi poslovni prostori bili su najbolje uređeni. Onda je došla kriza, krediti su se manje uzimali i sve teže vraćali i kad su u pitanju  građani i kad je u pitanju privreda. Tada su banke počele da zatvaraju svoje jedinice širom zemlje i mnoga manja mesta i varošice ostale su bez ijednog bankarskog šaltera, a neretko su banke odlazile i iz većih mesta. Doda li se tome i podatak da su u Vojvodini Razvojna banka Vojvodine i Nova Agrobanka bile značajno zastupljene, a obe su otišle u stečaj, jasno je da se mreža banaka smanjila. To je veliki problem, posebno za malu privredu, jer za svaku bankarsku transakciju, pa i najsitniju, privrednici moraju da putuju do mesta gde ima bankarska poslovnica, […]

Više informacija...

Šalter, izgleda, odlazi u istoriju

Kada početkom narednog meseca u Srbiji počne primena Zakona o platnim uslugama onda će se na našoj bankarskoj sceni što-šta promeniti, elektronsko plaćanje postaće deo svakodnevice, bez obzira da li je u pitanju preduzetnik, menadžer ili običan građanin. Jedna od novina koja nas čeka je i upotreba elektronskog novca, sada kod nas regulisana pomenutim Zakonom.
Elektronsko poslovanje je kod nas već dugo prisutno i to skoro u svim bankama. Za Telenor banku koja je na našem tržištu prva mobilna i onlajn banka, ovo je prilika da proširi lepezu usluga.  Konačna odluka o tome biće doneta u skladu sa strategijom razvoja poslovanja banke.
– Uvođenje elektronskog novca omogućava da platne transakcije postanu još brže i efikasnije – navodi Marija Popović, rukovodilac Pravne službe u Telenor banci. Pri tome Zakon izričito zabranjuje plaćanje kamate na elektronski novac. Preduzetnici neće moći da izdaju elektronski novac ali kao drugim građanima i privrednicima moći […]

Više informacija...

Izvršiteljima još veća ovlašćenja

Izvršitelji koji građanima zbog neplaćenih dugova uveliko blokiraju plate i penzije, uskoro će moći da imaju uvid i u štedne i sve ostale račune dužnika u bankama. Ovo je do sada bilo otežano, jer nijedna banka zbog čuvanja poslovne tajne nije smela da oda informaciju o računima svojih klijenata. Međutim, kada od oktobra zaživi Jedinstveni registar računa fizičkih lica pri Narodnoj banci Srbije, izvršitelji će, kao nadležan javno-pravni organ, moći od NBS da dobiju spisak svih računa koje konkretni dužnik ima, pišu Novosti.
Doduše, i dalje neće znati sa koliko novca dužnik raspolaže, ali mu neće biti problem da sprovede prinudnu naplatu sa svih njegovih računa u konkretnim bankama.
I do sada su pojedini izvršitelji umeli sitnim koruptivnim radnjama da dođu do informacije da dužnik u određenoj banci poseduje račun. Međutim, banka je mogla da blokira sredstva klijenta samo ako joj izvršitelj dostavi sudski nalog, objašnjava za Novosti pravnik […]

Više informacija...

Direktor EBRD za Srbiju: Napredak u korišćenju kredita za puteve, pruge i energetiku

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju Danijel Berg izjavio je da u Srbiji postoji napredak u korišćenju kredita te institucije za puteve, železnicu i energetski sektor.
– Kada je reč o onima koji se ne koriste, ne bih tek tako otkazivao zajmove. Luka Drač može da bude pravi prozor za Srbiju i ostatak Balkana – rekao je direktor EBRD-a za RTS. Zemlje na ovom stepenu razvoja trebalo bi da za javna ulaganja troše četiri do pet odsto BDP-a, ali to Srbiji ne polazi za rukom, pa će ove godine ostati ispod tri odsto, što se ocenjuje kao veoma loš rezultat, podseća RTS.
– Pre svega, EBRD je samo jedan od kreditora, mi ovde radimo sa Svetskom bankom, Evropskom investicionom bankom i drugim međunarodnim kreditorima. Stepen iskorišćenosti novca je oko 60 odsto – kaže Berg.
Na pitanje da li i koliko moramo da platimo za neke od zajmova […]

Više informacija...

Kako Svetska banka podržava reforme u Srbiji

Direktorka Svetske banke za Jugoistočnu Evropu Elen Goldštajn izjavila je danas da su početni napori na reformama dali rezultat i da sve dok se zadrži zamajac reformi i dok ta posvećenost postoji,
Srbija ima odličan nivo finansijske i tehničke podrške Svetske banke kako bi se obezbedilo da implementacija reformi dovede do pozitivnih rezultata.
Goldštajn je za RTS rekla da Svetska banka izuzetno blisko sarađuje sa MMF-om i sa Vladom u definisanju makroekonomskih okvira i fiskalnog okvira na srednji rok.
“Ono što možemo da zaključimo iz upravo obavljene kontrole je da su početni napori na reformama sada dali rezultat. To doprinosi tržišnom preokretu u percepciji ozbiljnosti Srbije u sprovođenju reformi u modernizaciji ekonomije i državne uprave”, rekla je Goldštajn. Prema njenim rečimna, to je veoma pozitivan događaj za sve srpske građane, ali postoji potreba da se produbi impelementacija u nekim ključnim i osetljivim oblastima.
“Sve dok se zadrži zamajac reformi i dok ta […]

Više informacija...

Osiguran biznis: Za sigurnije korake vašeg poslovanja

U Srbiji posluje preko 315.000 privrednih subjekata. Od toga mikro, mala i srednja preduzeća čine najveći procenat. Ova preduzeća su motor ekonomskog razvoja. Ona zapošljavaju oko 750.000 radnika i učestvuju sa približno 34% u bruto domaćem proizvodu naše zemlje.
Njihova prednost je velika fleksibilnost – brzo i lako se mogu prilagoditi promenama i zahtevima tržišta. Posebno su značajna u vremenima kriza. Ipak, od svih preduzeća koja se na godišnjem nivou otvaraju, oko 40% ne preživi prve dve godine poslovanja. Najčešći rizici koje preduzetnici na početku poslovanja previde su: mnogo administrativnih prepreka, nepredviđenih izdataka, nedostatak dodatnog kapitala i drugo. Uz to, spisak neželjenih dešavanja koja mogu zadesiti jedno poslovanje je dugačak. Zato bi bilo korisno da se deo briga koje ova preduzeća imaju preusmeri na osiguravajuću kuću.
Specijalno za potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća kompanija Wiener Städtische osiguranje  kreirala je proizvod „Osiguran biznis“. Uz polisu ovog osiguranja možete se […]

Više informacija...

Banke će morati da nam objasne svaki trošak

Prema Zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju, a klijenti će o svakom poskupljenju transakcija biti pismeno obavešteni najmanje dva meseca ranije. Od 1. oktobra svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava.
Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na klijente banaka kada narednog meseca počne primena Zakona o platnim uslugama.
Građane proteklih dana zbunjuju obaveštenja koja im preporučenim pismima, SMS porukama ili mejlovima šalju banke o početku primene ovog zakona. U skladu sa novim zakonom, banke su u obavezi da najmanje jednom mesečno dostave klijentu izvod o izvršenim transakcijama po platnim računima, rečeno je Novostima […]

Više informacija...