Pad učešća problematičnih kredita i promena propisa za platni promet s inostranstvom

Inflacija u Srbiji je u 2017., petu godinu za redom, ostala niska i stabilna, čime je Narodna banka Srbije i u ovoj godini ispunila svoj osnovni cilj, saopšteno je 29. decembra 2017. godine iz NBS.
Inflacioni cilj za 2017. godinu je, kako se podseća, snižen sa 4,0 odsto plus-minus 1,5 procenata na 3,0 odsto plus-minus 1,5 posto, i tokom cele godine inflacija se kretala u granicama ovog novog cilja, uz usidrena inflaciona očekivanja.
U ovogodišnjem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po ostvarenoj inflaciji zadržala prvu poziciju, koju deli s još 35 zemalja, navodi se u saopštenju.
Uprkos neizvesnostima koje su dolazile iz medjunarodnog okruženja očuvana je relativna stabilnost kursa dinara. Tokom većeg dela godine bili su prisutni pritisci na jačanje dinara, kao rezultat znatno boljih makroekonomskih prilika u Srbiji i perspektiva domaće ekonomije – visokog priliva investicija i nastavka dinamičnog izvoza, kao i nešto većih priliva deviza tokom turističke sezone. Zbog toga NBS godinu završava kao neto kupac evra […]

Više informacija...

Od Nove godine sve poreske prijave u elektronskom obliku

Od 1. januara 2018. godine još šest poreskih prijava moći će da se podnese elektronski, čime će se zaokružiti ciklus prevođenja „papirnih formi“ poreskih prijava u elektronski oblik.
Tako će poreski obveznici za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave, saopštila je Poreska uprava.
Takođe, predviđeno je i izdavanje četiri vrste poreskih uverenja u elektronskom obliku, čime će se smanjiti troškovi, kao i vreme za dobijanje poreskog uverenja.
Početkom naredne godine, biće omogućeno elektronsko podnošenje nekoliko poreskih prijava – poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje (PPDG-1R), kao i poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike, PPDG-3R).
Takođe, elektronski će moći da se podnese poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (PPI-3), poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (PPI-4), poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (PP OAEL), kao i poreska […]

Više informacija...

U Srbiji se može trgovati bitkoinima, treba nam i zakon      

U procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, naši zakonodavci moraće da izglasaju i „pravilnik“ o trgovanju kriptovalutama, koji je u EU već na snazi, ali da bi se to desilo, neophodno je napre edukovati građane i zaposlene u državnoj administraciji o značaju upotrebe novih valuta – koina (coin).
Tim povodom je direktor Centra za ekonomska istraživanja Beograd (CEIB) Nikola Korbar na predavanju o kriptovalutama u Privrednoj komori Srbije da je važno da se pre svih bankarski stručnjaci i privrednici upoznaju sa osnovama kriptovaluta i blok-čejn (BlockChain) tehnologijom.
„EU je već donela regulativu o kriptovalutama. Srbija ide ka članstvu i zakoni se prepisuju uz određene modifikacije, tako da očekujem da će u narednih pet godina i Srbija imati zakon o kriptovalutama u nekom obliku“, kaže Korbar.
Predrasude u svetu i u Srbiji su da je trgovanje kriptovalutama „finansijski balon“ te da je u pitanju piramidalna prevara, ocenjuje Korbar.
Jedan deo javnosti, objašnjava, smatra da je reč o „Jezdinoj i Dafininoj“ šemi prevare, dok drugi kažu […]

Više informacija...

 Srbija uspešno sprovodi aktuelni stendbaj aranžman

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda je doneo odluku o uspešnom završetku osmog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana iz predostrožnosti Srbije, saopšteno je 20.novembra 2017. godine  iz Narodne banke Srbije.
Na sastanku Odbora izvršnih direktora, ocenjeno je da je Srbija tokom aranžmana sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvarila značajan napredak.
Tokom trajanja aranžmana, koji ističe 22. februara 2018, Srbija nije koristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju, podseća se u saopštenju NBS.
Na sastanku Odbora izvršnih direktora ocenjeno je i da je povećano  poverenje na tržištu, ostvaren rast investicija i rast ekonomske aktivnosti. 
MMF je pozdravio poboljšanje uslova na tržištu rada, kretanje inflacije blizu centralne vrednosti cilja, ubrzano smanjenje javnog duga i jaku eksternu poziciju zemlje. Konstatovan je vidan napredak u domenu strukturnih reformi, ali i ukazano na to da su u ovoj oblasti potrebne dublje institucionalne reforme kojima bi se osigurao održiv privredni rast, navodi se u saopštenju.
Kada je reč o fiskalnoj politici, istaknuto je da je kroz značajno fiskalno prilagođavanje, nivo javnog […]

Više informacija...

Evo ko će sve imati poreske olakšice i kako će se one dodeljivati

U senci usvajanja zakona o budžetu ostao je set poreskih propisa kojima se rasterećuje privreda i stvaraju bolji uslovi za veće zapošljavanje, koji su godinama unazad bili nedosanjan san srpskih privrednika.
Posle ubeđivanja mnogih vlasti, ova je najzad uslišila njihove molbe, pa će tako biti povećan neoporezovani deo zarada sa sadašnjih 11.790 na 15.000 dinara. Efekat te izmene odraziće se na 350.000 radnika koji primaju minimalac. Ova olakšica uvešće progresivnost u oporezivanju i rasteretiti privredu za oko 11,6 milijardi dinara, čime se stvara prostor za novo zapošljavanje.
Pored toga, uvedeni su i podsticaji za početnike, što je jedna od najvažnijih novina. Ona se odnosi na osobe koje su u prethodnih godinu dana završile srednju školu, fakultet ili su, kao nezaposleni, duže od šest meseci na evidenciji NSZ. Dalje, oni koji počinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti biće oslobođeni poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini.
Novina se odnosi i na zaradu osnivača preduzetničke radnje […]

Više informacija...

Preduzetnici štede 250.000 dinara

Mera oslobađanja od poreza i doprinosa na plate primenjivaće se od oktobra iduće godine.
Minimum 250.000 dinara uštede na porezima i doprinosima na zarade mogu da ostvare preduzetnici koji se odluče da pokrenu biznis od oktobra iduće godine. Ova ušteda, računata na minimalnu zaradu, odnosi se na osobe koje su u godini koja prethodi pokretanju posla završile srednju školu, fakultet ili su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
– Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, oni koji započinju sopstvenu delatnost biće oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa u godini osnivanja preduzeća i u narednoj – ističu u kabinetu premijera Srbije.
Prema rešenju koje je izradila radna grupa Ministarstva finansija, Poreske uprave i NALED, ta novina odnosi se na zaradu osnivača preduzetničke radnje i plate do devet novozaposlenih osoba. Prema proceni NALED, samo u prvoj godini ovu meru moglo bi da koristi do 8.000 novih preduzetnika.
Poresko opterećenje preduzetnika […]

Više informacija...

Neoporezivi deo zarade povećan za više od 3.000 dinara po zaposlenom

Neoporezivi deo zarade biće povećan za više od 3.000 dinara po zaposlenom, a početnici u biznisu imaju mogućnost oslobađanja plaćanja poreza na zaradu i to za devet radnika po firmi, utvrđeno je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje je danas usvojila Skupština Srbije.
Postojeće olakšice za zapošljavanje novih radnika biće produžene i u 2018. a trebalo je da isteknu do kraja ove godine, a izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je takođe danas usvojio parlament predviđaju i novu olakšicu za mlade koji počinju sopstveni biznis.
Ta olakšica podrazumava oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreze na zarade u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini.
Nova rešenja počeće da se primenuju od 1. januara 2018. godine
Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana precizirano je da će neoporezivi deo zarade radnika umesto 11.790 dinara, kao što je do sada bilo, biti povećan na 15.000 dinara od 1. januara 2018. godine.
Od 1. januara i nova minimalna […]

Više informacija...

Austrijske kompanije žele da investiraju u Srbiji

Anketa o uslovima poslovanja u Srbiji 2017. pokazala je da je 66 odsto austrijskih kompanija uvereno u rastući trend svog poslovnog prometa u narednoj godini, 50 odsto njih očekuje da će povećati svoje investicije u 2018, a čak 90 odsto je odgovorilo da bi, iz današnje perspektive, i danas investiralo u našu zemlju.
Anketu je šesti put sprovelo trgovinsko odeljenje pri ambasadi Austrije – Advantage Austria, a pitanja su se odnosila na aktuelne uslove poslovanja u Srbiji sa aspekta austrijskih investitora.
Komercijalni savetnik u austrijskoj ambasadi Erika Teoman-Brener rekla je na konferenciji da joj je veoma drago što rezultati pokazuju da su austrijski preduzetnici zadovoljniji nego ranije.
Iako ima još problema koje spominju, veoma su optimistični”, rekla je ona.
Rezultati zasnovani na povratnim informacijama 80 kompanija pokazali su da 34 odsto učesnika ima promet do jedan milion evra, a 20 odsto njih preko 20 miliona evra.
Poboljšanje je najviše vidljivo u delu koji je pokazao da 35 odsto kompanija vidi ekonomsku situaciju kao poboljšanu […]

Više informacija...

Suficit republičkog budžeta gotovo 80 milijardi dinara

Suficit republičkog budžeta na kraju oktobra iznosio je 79,8 milijardi dinara, jer su prihodi bili 934,1 milijarda dinara, a rashodi 854,3 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.
Višak prihoda nad rashodima je u oktobru iznosio 13,2 milijarde dinara, jer su naplaćeni prihodi od 99,9 milijardi dinara, a rashodi su bili 86,7 milijardi dinara.
Poreski prihodi u oktobru iznosili su 87,5 milijardi dinara, pri čemu se najveći deo poreskih prihoda odnosi na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 49 milijardi dinara, budući da se u oktobru plaćaju tromesečne obaveze tog poreza.
Prihod po osnovu akciza iznosio je 22,3 milijarde dinara.
Poreski prihodi naplaćeni su u skladu sa očekivanjima, a neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 12 mlrd dinara, pri čemu je premija po osnovu ponovnog otvaranja emisije obveznica iznosila milijardu dinara, a javne agencije su uplatile višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1,4 mlrd dinara.
Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,5 milijardi dinara, a u oktobru su […]

Više informacija...

Fakture važe i bez potpisa

Pojašnjenje oko elektronskih računa: Računi koji su izvorno nastali u papirnom obliku, ne moraju da sadrže pečat i potpis.
Računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, pojašnjeno je iz Vlade Srbije.
– Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom. A, računi koji su izvorno nastali u papirnom obliku, ne moraju da sadrže pečat i potpis direktora – stoji u Objašnjenju u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovaj dokument potpisali su u sredu, 13. decembra 2017. godine, ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da preduzeća i preduzetnici mogu da izdaju fakture u papirnom ili elektronskom obliku.
– Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala […]

Više informacija...