Info

Kontrola mrežnog saobraćaja alatom „Wireshark“

Seminar će se održati 16.11.2018. godine, od 9.30 do 15.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala.
Seminar je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.
Cilj seminara:

Savladati rad sa alatom Wireshark za kontrolu mrežnost saobraćaja
Upoznati se sa različitim načinima prikupljanja podataka iz mreže
Upoznati se sa naprednim filterima u alatu
Naučiti kako pronaći uska grla i problematične paketa

PREDAVAČ: doc dr. Igor Franc.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com
Pozivno pismo sa agendom

Više informacija...

Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, održana je 16.10.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 49 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...

Obuka na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije organizuje obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Cilj radionice je da se unaprede operativna znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, polaznici upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama institucija kao kontrolnih i preventivnih faktora.
Jednodnevna obuka će se održati u četvrtak 25. oktobra 2018. godine, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, u Novom Sadu, Narodnog fronta 10, Plava sala na drugom spratu, sa početkom u 9,30 časova.
Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da prijavu pošaljete na: jelena.stojanovic@pks.rs.
Ispred privrednog subjekta može da bude samo jedan predstavnik na obuci (odgovorno lice u privrednom subjektu za izvršavanje svih poslova iz Zakona SPNFT u skladu sa donetom odlukom privrednog subjekta ili lice koje menja ovu osobu).
Obuka je besplatna za sve polaznike.
Ukoliko su Vam potrebne […]

Više informacija...

Finansije za nefinansijere

Dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji
06-07. novembar 2018. godine, od 9 do 17 sati, PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala
Seminar je namenjen:

Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka
Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast

TEME:

Uvod u računovodstvo i finansije
Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling)
Bilans stanja
Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
Obaveze: kratkoročne, dugoročne
Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije – kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti
Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti
Bilans uspeha
Princip vremenskog razgraničenja
Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju
Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže
Obračun stvarne novostvorene vrednosti – EVA
Bilans tokova gotovine
Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene)
Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
Analiza operativog ciklusa gotovine
Tokovi gotovine i indirektan metod
Analiza bilansa
Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti
Du Pont model rentabilnosti
Vrste troškova; fiksni, varijabilni, […]

Više informacija...

Sastanak sa predstavnicima sanitarne i veterinarske inspekcije

Na inicijativu Udruženja ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946”, direktor PKS – RPK Novi Sad Olivera Simović sastala se sa predstavnicima Udruženja, Južnobačkog upravnog okruga, sanitarne i veterinarske inspekcije. Na sastanku je ukazano na tekuće probleme sa kojima se susreću ugostitelji, sa posebnim osvrtom na problem oko naplate uzoraka od strane sanitarne i veterinarske inspekcije.

Nakon sagledavanja činjenica, predstavnicima Udruženja ugostitelja je predočeno da se problem ne odnosi na inspekcije, već na naplatu od strane instituta koji odrađuje analizu donetog uzorka na osnovu Zakona o hrani. Ovom prilikom je dogovoreno, da se po ovom pitanju konsultuju i službe Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva pravde.

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta PKS („Službeni glasnik RS“, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 64/17 i 46/2018), PKS objavljuje Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika.
Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 29. oktobra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 22. oktobar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom […]

Više informacija...

Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema

Privredna komora Srbije i PKS-RPK Novi Sad u saradnji sa Upravom carine Srbije, 12. oktobra 2018. godine, organizovale su seminar za privrednike Južnobačkog upravnog okruga na temu: “Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema“.
Uprava carina Republike Srbije, u cilju procesa dalje modernizacije, sprovodi projekat “Tehnička pomoć za uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju  automatizovanog uvoznog sistema (AIS) i izvoznog sistema (AES)“ koji se finansira sredstvima iz pretpristupnih fondova EU (IPA 2013).
Svrha projekta je stvaranje uslova za implementaciju automatizovanih sistema uvoza (AIS) i izvoza (AES) što znači uvođenje bespapirnog uvoznog i izvoznog postupka koji značajno olakšavaju i unapređuju poslovanje privrednih subjekata. Seminaru su prisustvovala privredna društva koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, špediterskim kompanijama, kao i carinski agenti. Na seminaru su o uvođenju automatizovanih sistema uvoza i izvoza govorili predstavnici Uprave carina Srbije i eksperti angažovani na projektu.
Realizacija ovog projekta Uprave carina Republike Srbije obezbediće tri rezultata:

Pripremu zakonodavnih i organizacionih uslova za primenu AIS (ICS), AES (ECS) i sistema upravljanja carinskim […]

Više informacija...

Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbija

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 11. oktobra  2018. godine, održani su Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbije. Skup je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku USAID projekta za konkurentnu privredu.
 Na početku rada skupa prisutnima se obratio direktor Sektora poljoprivrede PKS  Veljko Jovanović, gde je predstavio značaj i ulogu PKS u povezivanju privrednih subjekata i promociji istih. Predstavnici kompanije Ahold Delhaize Srbije su u uvodnom obraćanju istakli da je njihova kompanija lider u maloprodaji sa  tradicijom dugom 150 godina, sa više od 370. 000 zaposlenih. Posluje u 11 zemalja i na tri kontinenta što rezultira sa 50 miliona zadovoljnih potrošača. U Srbiji posluju preko brendova „Maxi“, „Tempo“ i „Shop&Go“ sa širokim asortimanon i visokim kvalitetom svežih i prerađenih proizvoda. Kompanija se proteklih  godina posebno usmerila na proširenje saradnje sa lokalnim proizvođačima i zadrugama, čime podstiče mala gazdinstva da postanu konkuretnija na tržištu , unaprede proizvodnju i uključe se u njen sistem veleprodaje. Nakon prezentacije […]

Više informacija...

Registracija domena, žiga i alternativno rešavanje sporova

Nakon četiri godine održavanja konferencije „Intelektualna svojina i Internet“ na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga organizovala je, 9. oktobra 2018. godine, skup pod nazivom „Internet domen, žig i alternativno rešavanje sporova“.
Predavači na skupu bili su: prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih naziva internet domena, prof. dr Sanja Radovanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, Ivana Jakovljević, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a.
  

Ono što mnoge kompanije previđaju je da robna marka (tačnije: žig) i naziv internet domena nisu isto, iako mogu da zvuče slično ili potpuno isto. Jer žigovi se registruju u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, a internet […]

Više informacija...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije organizovali su, 8. oktobra 2018. godine, okrugli sto pod nazivom “Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama“ u PKS-RPK Novi Sad.

Prisutnim učesnicima javne rasprave, privrednicima Južnobačkog okruga, prezentovana su predložena rešenja i vođena je rasprava o njima.
Nacrtom zakona usaglašava se pravni sistem Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti javnih nabavki i unapređuju određena zakonska rešenja, radi efikasnije primene.  
Imajući u vidu značaj Zakona o javnim nabavkama za poslovanje privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede, nadležne institucije uputile su poziv privrednicima da sugestijama i predlozima doprinesu unapređenju pravnog okvira u ovoj oblasti i iznalaženju najboljih i najcelishodnijih zakonskih rešenja.
Primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona dostavljaju se elektronskim putem na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs
Nacrt Zakona o javnim nabavkama
Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt Zakona […]

Više informacija...