Info

Održana prva sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina

U PKS – RPK Južnobačkog upravnog okruga, 19. oktobra 2017. godine,  održala se prva konstitutivna sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina.

Sekcija je formirana na zahtev privrednih društava, a u cilju zastupanja i zaštite zajedničkih interesa ove grupe privrede. Na sednici su definisani prioriteti delovanja Sekcije. Jedan od glavnih prioriteta je učešće u donošenju pravilnika o subvencionisanju kupovine poljoprivrednih mašina u 2018. godini. Na sednici su izabrani za predsednika Sekcije gospodin Blagoje Milinković , direktor kompanije Agrokula DOO i za potpredsednika gospodin Marko Stojanović, direktor kompanije Inter–Agrar Srb DOO.
          

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za održavanje stambenih zrada i stanova i upravljanje zgradama.

Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama u Novom Sadu, a zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave održavanjem zgrada i profesionalni upravnici zgrada.
         
Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima održavanja stambenih zgrada i stanova i profesionalni upravnici.

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za privatno obezbeđenje

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za privatno obezbeđenje.
Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za privatno obezbeđenje u regionalnim komorama a zatim predočio aktivnosti Udruženja za privatno obezbeđenje u proteklom periodu.Zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave poslovima obezbeđenja.

Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima obezbeđenja.

Više informacija...

Poziv za učešće na sajmu PANAIR 2017 – Tirana

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije Vas pozivaju da učestvujete na 24. Međunarodnom privrednom sajmu „PANAIR 2017″ koji se održava u Tirani, od 23. do 26. novembra 2017. godine.
Međunarodni privredni sajam “PANAIR 2017” je najveća sajamska manifestacija u Albaniji koja okuplja sve grane privrede i ima za cilj razvijanje trgovinskih odnosa i ukupne privredne saradnje, te pruža priliku za susrete sa najznačajnijim proizvođačima, trgovinskim lanacima, uvoznicima i distributerima iz Albanije.

Intenzivniji kontakti na institucionalnom nivou koji su usledili nakon Poslovnog foruma Srbija – Albanija u Nišu (oktobar 2016) i otvaranja kancelarije Trgovinsko-industrijske komore Albanija-Srbija tokom prošlogodišnjeg sajma, doveli su do značajnog rasta robne razmene između Srbije i Albanije. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku u prvih osam meseci ove godine beleži se rast ukupne trgovinske razmene od 36,3%. gde rast izvoza iz Srbije u Albaniju beleži povećanje od 36,6%. Najveći rezultati su postignuti u oblasti građevinskih materijala, elektroopreme i prehrambenih proizvoda.
U cilju daljeg intenziviranja saradnje, ove godine, tokom […]

Više informacija...

Dan otvorenih vrata sa inspektorima u Novom Sadu

Treći po redu, neformalni susret privrednika i predstavnika inspekcijskih službi pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa inspektorima“ održan je danas u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, u organizaciji Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Privredne komore Srbije (PKS).
Predstavnici firmi i građani iz Novog Sada i okoline su u direktnom razgovoru sa inspektorima imali priliku da, po prvi put na jednom mestu, dobiju konkretne savete i odgovore na sva pitanja u vezi sa radom inspekcija.
Tokom sastanka inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, u sklopu svojih preventivno-savetodavnih aktivnosti, diskutovali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali savete i preporuke za poštovanje zakona i efikasno otklanjanje eventualnih propusta u radu.
Prisutne su u Privrednoj komori Srbije – RPK Novi Sad pozdravili: Olivera Simović, v.d. direktora, Žarko Malinović, sekretar za trgovinu PKS i Milan Stevanović, viši stručni saradnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor USAID BEP.
„Značaj ove inicijative USAID BEP-a, koju je podržala PKS – […]

Više informacija...

Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama

 jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 25. oktobra 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala

Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža
Upoznati sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže
Ovladavati tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže
Naučiti šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika)

Teme:

Bezbednost mobilnih uređaja
Bezbednost podataka i aplikacija
Koncept BYOD
Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
Digitalna forenzika mobilnih uređaja

Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi i mobilnim platformama.
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+ PDV).
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije na linku kod PKS : PRIJAVA
Agenda
Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi […]

Više informacija...

Kako postati vrhunski prodavac

Jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 23. oktobra 2017. godine od 9,30 do 15,00 časova
u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Kako postati vrhunski prodavac

CILJ SEMINARA:

Savladati osnovna pravila uspešne prodaje
Upoznati sa osobinama i veštinama koje vrhunski prodavci moraju posedovati
Ovladavati tenikama postavljanja pitanja i slušanja
Naučiti kako se prodaja pretvara u međusoban odnos pun poverenja, a prodavac u konsultanta i savetnika

 TEME:

Osnovni principi, pravila i tajne uspešne prodaje
Najčešće greške i strahovi  prodavca
Razlika između uspešnih i neuspeših prodavaca
Osobine vrhunskih prodavaca
Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca i uspostavljanje poverenja
Najvažnija reč u prodaji od samo 5 slova
Odgovaranje na primedbe potencijalnih kupaca
Tehnike zaključivanja prodaje
Kako dobiti preporuku?

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen: Svima, jer se svi na neki način bave prodajom: proizvoda, usluga, veština, znanja, ideja, da bi bili što uspešniji na poslovnom i ličnom planu.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV)
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom […]

Više informacija...

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 11. oktobra je održan trening – seminar: „Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima“
Cilj ovog seminara je bio da se polaznivi kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju, upravljanja i planiranja troškova i sistema obračuna troškova, sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva, utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i cene koštanja, kontrole i provere finansijskih izveštaja.
Seminar je bio namenjen: menadžerima, kontrolorima, računovođama.

Više informacija...

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, organizovala je okrugli sto na kom su prezentovana predložena rešenja.
Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede: gospodin Dušan Vučković, v.d. pomoćnika ministra sa saradnicama gospođom Jelicom Trninić Šišović i gospođom Tamarom Stajković; zatim iz Agencije za privredne registre gospođa Verica Martić Rolindžer i iz Komisije za hartije od vrednosti gospodin Željko Vulović.

Pred okupljenim privrednicima gospodin Dušan Vučković predstavio je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Kao najznačajnije izmene Zakona naveo je one koje se tiču prinudne likvidacije, smanjenja kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću, uvođenja elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu odnosno overu potpisa, uvođenja elektronske adrese za prijem pošte. Istakao je kako su rešeni određeni problemi vezani za prinudni otkup akcija. Naveo je da smo imali obavezu po pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 6 – […]

Više informacija...

Počeo Kurs za samostalnog knjigovođu

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 26. septembra je počeo Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu.
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.
Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i […]

Više informacija...