Info

Potpisan protokol o saradnji sa Gradom Novim Sadom

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović potpisali su Protokol o saradnji Grada Novog Sada i Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, a potpisivanju je prisustvovao i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.

– Imajući u vidu da je došlo do organizacionih i statusnih promena u okviru Privredne komore Srbije, u skladu sa novim zakonskom regulativom, potpisujemo ovaj Protokol koji suštinski utvrđuje sve ono što je i u ranijem periodu funkcionisalo, a reč je o institucionalnom oslanjanju Grada na Regionalnu privrednu komoru i obrnuto, u cilju održavanja i unapređenja privrednog ambijenta. Nadam se da ćemo nastaviti uspešno da radimo na privlačenju novih investicija i na pružanju podrške postojećim investitorima tj. privrednicima koji rade u Novom Sadu. Grad će nastaviti da pruža podršku kroz administrativne i inspekcijske organe, a ima i dosta prostora da se izgrade mnogi drugi segmenti koji su od uticaja na kvalitet rada i poslovanje […]

Više informacija...

Održana Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora

U Privredno-industrijskoj komori Budimpešte, 05. decembra 2017. godine održana je Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association – DCCA.. Asocijacija Dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association DCCA) povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona. Osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine.
       
Na Skupštini je predstavljen godišnji izveštaj DCCA i razgovaralo se o budućim projektima u kojima će učestvovati članice Asocijacije.
Takođe, izabrano je novo rukovodstvo, za predsednika Asocijacije izabran je Laslo Krišan, predsednik Privredno-industrijske komore Budimpešte, za potpredsednika Asocijacije izabrana je Olivera Simović, direktor Regionale privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, dok je za sekretara Asocijacije je izabran Peter Lorinc .
Za domaćina Generalne skupštine DCCA za 2018. godinu izabrana je Regionalna privredna komora […]

Više informacija...

Održana Grupacija proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 5. decembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije.
Na sednici je istaknuto da je ova godina bila izuzetno teška i da se ne možemo pohvaliti sa rezultatima proizvodnje, posebno kada je u pitanju proizvodnja kukuruza i soje.
Agrarni budžet za 2018. godinu biće na nivou od oko 44,1 milijardu dinara i predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Većina mera podrške i dalje će ostati iste. Takođe, istaknuto je da je potrebno inicirati ukidanje akcize na dizel gorivo, koja značajno povećava troškove poljoprivredne proizvodnje.

Više informacija...

Okrugli sto na temu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Radnom grupom za podršku vođenja unutrašnjeg dijaloga, organizuje Okrugli sto u želji da se kroz otvoren dijalog predstavnika privrede i nadležnih državnih organa iznesu  različita iskustva i problemi na koje naši privrednici nailaze u poslovanju sa privrednim subjektima koji su registrovani i posluju na teritoriji Kosova i Metohije.
Pozivamo Vas da učestvujete na Okruglom stolu na temu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji,                                                     koji će se održati u utorak, 12.12.2017. godine u 12,00 sati                                            u Sali 1, Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd

Pismo predsednika Republike Srbije
Poziv za učešće na okruglom stolu na temu unutrašnjeg dijaloga o KIM
Prijavni formular 

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do četvrtka 07.12.2017. godine dostavljanjem […]

Više informacija...

Forum o ribarstvu Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 27. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije za ribarstvo sa veoma interesantnom temom „Forum o ribarstvu Srbije“.

 Na sednici je istaknuto da je neophodno u narednom periodu doneti Nacionalni strateški plan za razvoj ribarstva i definisati operativne programe, koji će dati smernice razvoja u narednom periodu, kako bi se ova privredna grana podigla na viši nivo, povećala proizvodnja i konkurentnost na međunarodnom tržištu.
Takođe, u najavi je skoro usvajanje Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu, koji je  usklađen sa relevantnim EU zakonodavstvom. Ovaj zakon će poslužiti kao osnova za izradu podzakonskih akata kojima će se dodatno urediti pitanja u okviru ove oblasti.
Iz IPARD sredstava će uskoro biti moguće dobiti sredstva za investicije u preradu proizvoda ribarstva, dok je za podršku ribarstvu neophodno obezbediti finansiranje iz nacionalnih sredstava.

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

U PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu održan je 23.novembra 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu: Kako uspešno pregovarati.
Svakodnevna upućenost na ljude oko nas stvara kontinuiranu potrebu za nekim vidom pregovaranja. Veštine pregovaranja su opštekorisne za svakog pojedinca, jer rešavaju sukobe, poboljšavaju odnose među ljudima, mogu uštedeti brojne resurse, poput vremena, novca, zdravlja, pa i živaca. Pregovaranje je veština koja se, kao i svaka druga, može unaprediti učenjem, treningom, iskustvom i primenom naučenog. Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi u cilju savladavanja osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja, pripreme za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane, prepoznavanje manipulacija i laži, a takođe i prepoznavanje  “prljavih taktika” pregovaranja, ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo.

Na treningu su polaznici dobili mnogo informacija i konkretnih uputstava na teme:

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (početna ponuda, tačka otpora, stvaranje […]

Više informacija...

Grupacija proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira Sektora za poljoprivredu, Privredne komore Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 20. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira.
Na sednici je istaknuto da ova grana privrede svoju proizvodnju bazira na domaćim resursima, izvozno je orjentisana i ima niz komparativnih prednosti.

Predstavnici preduzeća imali su priliku da iznesu svoje probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, a to su pre svega: nedostatak sirovine, nepovljan kurs evra za izvoznike, odsustvo subvencija za nabavku mašina neophodnih za proizvodnju, odsustvo radne snage i sl. Jedinstven je stav da je potrebno udruženim snagama rešavati probleme da bi ova grana privrede bila konkurentna na domaćem i ino-tržištu.
 

Više informacija...

Obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  nastavlja  realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).
Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru NOVI SAD, 021/48 020 85, danijela.nisavic@pks.rs  i prijave se za učešće u obuci. O terminu održavanja obuke bićete blagovremeno obavešteni.
Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava […]

Više informacija...

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore
koji će se održavati od  11. do 15. decembra 2017.godine, svakog dana od 9.30 do 16.00 sati
Mesto održavanja obuke je Hotel AURORA  u Novom Sadu, Beogradski kej br.49b

Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga Novi Sad, ponovo organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
 Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja […]

Više informacija...

Sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 9. novembra 2017. godine, održana je 1. sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka Južnobačkog, Južnobanatskog, Srednjebanatskog i Sremskog upravnog okruga.
Na sednici je istaknuto da je ova godina jedna od sušnih godina, a posledice nepovoljnih vremenskih uslova u poljoprivrednoj proizvodnji osetiće se u 2018. godini, najviše u stočarskoj proizvodnji, jer kvalitet proizvedene stočne hrane, nije zadovoljavajući i imaće uticaja na ishranu, odnosno obim i kvalitet stočarske proizvodnje. Takođe, može se očekivati pad proizvodnje količina sirovog mleka i smanjenje proizvodnje mlečnih proizvoda.
Sednici su prisustvovali predstavnici mlekarske industrije – proizvođači i prerađivači mleka, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Uprave za veterinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Laboratorija za ispitivanje stočne hrane i animalnih proizvoda, Naučni institut za prehrambene tehnologije i Republički zavod za statistiku – Odeljenje u Novom Sadu.
 

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama