Info

Komunikacija sa teškim strankama

Koja se održava 29. marta 2017. godine sa početkom od 9,30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju. Potrebni su meseci da bi se takav odnos izgradio, a samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teške situacije, može ga nepopravljivo narušiti. Iz tog razloga, osmislili smo za Vas jednodnevnu radionicu koja će Vas opremiti komunikološkim veštinama i psihološkim znanjima za uspešno rešavanje i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije a uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.
TEME:

Veštine uspešne poslovne komunikacije i govor tela
Sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama
Rad sa teškim strankama kroz primere: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka pod stresom, preopširna stranka, stranka traži poseban tretman…

CILJ SEMINARA: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije rešavanje problematičnih situacija u radu
CILJNA GRUPA: svi koji žele da unaprede svoje komunikološke veštine u radu sa strankama.
KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
POLAZNICI DOBIJAJU: […]

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
održava se 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
 
Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Termin održavanja: 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u, osveženje na pauzama, […]

Više informacija...

Javni poziv za nastup na sajmu “World food Moscow 2017“ u Moskvi

Obaveštavamo svoje članice da su, u cilju promocije izvoza, Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije uputile javni poziv i organizuju nastup na sajmu u Moskvi. Radi se o sajmu “World food Moscow 2017” koji predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih izložbi prehrambenih proizvodau Rusiji i koji se održava od 11. do 14. septembra 2017. godine.

Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima na sajmu “World food Moscow 2017” u paviljonu 2 u hali 2 na nacionalnom štandu površine 135m2. Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, dok izlagači snose troškove participacije za učešće u iznosu od 2.500 evra. Troškove puta, smeštaja i transporta eksponata snose sami izlagači.
Više informacija možete dobiti u Privrednoj komori Srbije, osoba za kontakt je Jovanka Ćalina. Pravo učešća imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja koja se bave proizvodnjom gotovih i polugotovih proizvoda iz oblasti prehrane. Prijave se šalju na e-mail: jovanka.calina@pks.rs i b2b@ras.gov.rs
Rok za prijavu je 31. […]

Više informacija...

Održana sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, dana 15. marta 2017. godine održana je sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.
Direktor Sektora za poljoprivredu, g-din Žarko Galetin je istakao značaj održavanja Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i upoznao prisutne o ulozi Privredne komore Srbije kao institucije u prepoznavanju problema kao i predloga proizvođača za pokretanje inicijativa za rešavanje istih kod nadležnih ministarstava.
Sednicom je predsedavao g-din Veljko Jovanović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i rukovodilac Centra za organsku proizvodnju. Naglasio je da je došlo do rekonstrukcije komorskog sistema. Prisutne je informisao o promenama u organizaciji rada i funkcionisanja unutar Privredne komore Srbije. Jedna od bitnih promena organizacije članova u PKS je da su predsednik i zamenika predsednika Grupacije članovi Odbora Udruženja za biljnu proizvodnju. Pravilnikom o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije daje se mogućnost osnivanja Odbora grupacije, ukoliko grupacija broji više od 15 članova. Takođe je informisao prisutne i o osnivanju […]

Više informacija...

Predlog mera i nove metode u gajenju ratarskih i voćarskih kultura

U organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Regionalne privredne komore Srednjebanatskog regiona i Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, 13. marta 2017. godine održan je seminar „Predlog mera i nove metode u gajenju ratarskih i voćarskih kultura“ posvećen unapređenju poljoprivrednog sektora. 
Otvarajući skup Žarko Galetin, direktor Sektora poljoprivrede PKS, istakao je da je ukupna robna razmena agrara Srbije sa svetom u 2016. godine iznosila oko pet milijardi dolara i da se tendenija suficita od 1,5 milijardi dolara nastavlja. Ukazao je da je važno prepoznati ulogu znanja u stvaranju više vrednosti, zbog čega su seminari i drugi vidovi edukacije veoma značajni sa aspekta umrežavanja, razmene iskustva i primene najbolje prakse.
Edukativni program ispred komanije Superior d.o.o. realizovali su  direktor Nebojša Đinović,  na temu Mere za unapređenje povrtarstva i Gajenje borovnice kao rešenja za kisela zemljišta, i saradnik Milutin Jocić na temu Pravilno gajenje i izbor sorti maline, kupine i aronije.
Superior doo je komapnija koja posluje na […]

Više informacija...

Sajam hortikulture od 6. do 9.aprila 2017.godine

Na Beogradskom sajmu će se u periodu od 6. do 9. aprila  2017. godine, pod pokroviteljstvom  Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije održati Sajam hortikulture „Beoplantfair“, izložba „ Darovi prirode“,“ Organik fest“ izložba  prateće mehanizacije i opreme „ Motoplantexpo“. Manifestacija okuplja izlagače iz srodnih oblasti, kao vezu između zdravog  života , prirodne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.
Na sajmu učestvuju, kao izlagači i posetioci: distributeri, proizvođači, uzgajivači, maloprodaja, pejzažni arhitekti, akademske i naučne institucije, komunalna preduzeća, kao i široka publika zainteresovana za život pod motom „ Lepo i zdravo“.
Pozivamo vas  da uzmete učešće u manifestaciji i nastupite na grupnom štandu u Hali 3 Beogradskog sajma , pod posebnim uslovima, koje je obezbedila Privredna komora Srbije.
Poziv – sajam hortikulture
prijava Beoplant 2017 srp
sajam hortikulture 2017 brosura v2
 
Kontakt: Biljana Stojanov
T: 021 48 020 65
E: biljana.stojanov@pks.rs

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka počine 09. maja 2017. godine i održava se u Novom Sadu,
utorkom i četvrtkom od 16:00 do 19:15 časova
 
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja […]

Više informacija...

Prof. dr Dragan Lukač izabran za potpredsednika Asocijacije Dunavskih privrednih komora

Na poslednjoj sednici Generalne skupštine Asocijacije Dunavskih komora, koja je održana u Varaždinu, dat je predlog da se izabere novi potpredsednik Asocijacije. Glasanjem od strane komora članica, za potpredsednika Asocijacije izabran je prof. dr Dragan Lukač, v. d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad.
Asocijacija Dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association DCCA) povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona. Osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine
Predsednik Asocijacije Dunavskih komora, ujedno i predsednik Privredno-industrijske komore Budimpešte, dr Zoltan Kiš, čestitao je potpredsedniku Lukaču novu funkciju i poželeo mu puno uspeha u budućem radu.
Generalna skupština DCCA za 2017. godinu, zakazana je za 16. I 17. oktobar 2017. godine u Budimpešti, neposredno pre  Godišnjeg  foruma Evropske strategije za Dunavski […]

Više informacija...

Obuka za izradu projekta u programu Horizont 2020

Dvodnevna obuka se održava u

 
 Petak:  12. maja 2017. god. od: 15.00-19.30 sati
Subota: 13. maja 2017. god. od: 09.00-14.30 sati
u PK Srbije – RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

 

Polaznici obuke će naučiti da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.
 
Seminar je namenjen: menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa koji su uključeni u realizaciju projektnih zaduženja i aktivnosti, nosiocima aktivnosti sa zadacima implementiranja novih usluga i procesa
 
Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju […]

Više informacija...

Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad 27. februara 2017. godine održana je prezentacija: „Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu“.
Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Novi Sad organizovala je prezentaciju u cilju upoznavanja predstavnika privrednih društava i preduzetnika sa područja Južnobačkog upravnog okruga sa Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu.
Program su prezentovali Nevena Živković, v.d. direktora Filijale za zapošljavanje Novi Sad; Dušan Marjanović, načelnik odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere i Smiljana Radovanović, načelnik odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke.
Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Sbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.
Dodatne informacije o uslovima iz javnih poziva:
Javni pozivi/konkursi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije:
www.nsz.gov.rs
                                

Više informacija...