Info

Održana radionica Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u organizaciji Udruženja za biljnu proizvodnju i Sektora za poljoprivredu RPK Novi Sad, 12. februara 2019.godine, održana je radionica “Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a“.
Na radionici je istaknuto da digitalizacione tehnologije sve više menjaju svakodnevno poslovanje i omogućuju viši nivo automatizma i bolji efekat radnih procesa. Ulaskom u četvrtu industrijsku  revoluciju, dobijamo mogućnost da u realnom vremenu donesemo za nas najbolje odluke zasnovane na analizama podataka. Indirektno, kompanija na ovaj način podiže svoju konkurentnost i efikasnost, kao i bolju tržišnu pozicioniranost. Tražnja za proizvodima fitofarm industrije, odnosno proizvodima na bazi bilja, biljni lekovi i slično na tržištu imaju eksponencijalni trend rasta i digitalizacija u ovoj oblasti dodavanjem vrednosti, pruža brojne prednosti kako za kompaniju, tako i za celokupnu društvenu zajednicu.
Na radionici su prisustvovali predstavnici kompanija, instituta, fakulteta, agencija i  komorskog sistema.

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju – 60 časova

Obuka će biti održana 13,14,15,21,22,23,25, i 26. marta 2019. godine u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Zastupanje u osiguranju
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju
Posredovanje u osiguranju

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković, prof. dr Jasna Pak, prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, dr Ilija Smiljanić, prof. dr Mihailo Ile, prof. dr Vidan Marković.
NAPOMENA: Obuka za ovlašćenog posrednika i zastupnika u osiguranju traje 60 časova.
Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika:
– visoka stručna sprema,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u licukoje pruža u finansijske usluge i
– završen program obavezne obuke(50 časova)
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika:
– najmanje srednja stručna sprema,
– najmanje 6 meseci radnog iskustva u licu koje pruža finansijske usluge ili se bavi drugim privrednim delatnostima, odnosno srodnim poslovima i
-završen program obavezne obuke(50 časova) u skladu […]

Više informacija...

Besplatna obuka na temu: „Godišnje izveštavanje o otpadu“

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31.marta tekuće godine  za prethodnu godinu.
Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije. Obzirom na to da se kod korisnika još uvek javljaju nedoumice prilikom popunjavanja aplikacije i sačinjavanja godišnjeg izveštaja Privredna Komora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine  organizuju besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.
Obuka će se održati u sredu 20.2.2019. godine sa početom u 11,00 časova, u Novom Sadu u PKS-Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog Fronta 10 na II spratu.
Obuku će vršiti eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, kroz tri modula:

Obaveze izveštavanja proizvođača otpada […]

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju-50 časova

Obuka će biti održana 13.15.21.22.23.25. i 26. marta 2019. godine  u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju
Posredovanje u osiguranju.

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković,  prof. dr Jasna Pak,  prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, prof. dr Vidan Marković, prof. dr Mihailo Ille, dr Ilija Smiljanić.
NAPOMENA: Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju traje 50 časova.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika:
– visoka stručna sprema,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u licukoje pruža u finansijske usluge i
– završen program obavezne obuke(50 časova) u skladu sa odlukom NBS(SGRS br.38/2015 i 11/2017.
Obuka je namenjena: Kandidatima za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni posrednik i zastupnik u osiguranju, u skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koju je donela Narodna banka Srbije. (SGRS br.38/2015 i 11/2017.
Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat […]

Više informacija...

Promocija Nacionalnog modela dualnog obrazovanja i preduzetničkog obrazovanja

Nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja promovisan je 04. februara u Skupštini grada Novog Sada predstavnicima škola, kompanija i gradske administracije. Događaj je realizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Program dualnog obrazovanja trenutno se radi u saradnji sa 600 kompanija, u 128 srednjih škola u Srbiji  za 32 zanimanja i obuhvata više od 4.500 učenika, a od sledeće školske godinbe se očekuje da će učenike obučavati blizu 1000 preduzeća za 42 različita zanimanja.

Foto: novisad.rs

Prema rečima pomoćnice ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje prof. dr Gabrijele Grujić lokalna samouprava ima važnu ulogu u tom modelu obrazovanja, jer predstavlja sponu između privrede i obrazovanja. Ona je izjavila da su ključne teme novi Zakon o dualnim studijama, pravilnici iz te oblasti, učeničke kompanije i razvoj preduzetničkih kompetencija, a cilj je da se objedini proces sticanja teorijskih znanja i praktičnih veština.
Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš pozitivno je ocenio povratak sistema koji podrazumeva simbiozu privrede […]

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju

Obuka će biti održana  13.14.15.21.22.23.25. marta  2019. godine odine  u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Zastupanje u osiguranju
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju.

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković,  prof. dr Jasna Pak,  prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, prof. dr Vidan Marković, prof. dr Mihailo Ille, dr Ilija Smiljanić.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika:
– najmanje srednja stručna sprema,
– najmanje 6 meseci radnog iskustva u licu koje pruža finansijske usluge ili se bavi drugim privrednim delatnostima, odnosno srodnim poslovima i
-završen program obavezne obuke(50 časova) u skladu sa odlukom NBS(SGRS br.38/2015 i 11/2017
Obuka je namenjena:
Kandidatima za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni zastupnik u osiguranju, u skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koju je donela Narodna banka Srbije. (SGRS br.38/2015 i 11/2017.
NAPOMENA:Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju traje 50 […]

Više informacija...

Održana Sednica Sekcije za visoku i niskogradnju i Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Sastanak sa privrednicima održan je 31. januara 2019. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Na Dnevnom redu bilo je usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice i razmatranje dostavljenih predloga za rešavanje tekućih problema u poslovanju preduzeća sa teritorije Južnobačkog okruga.
Prema rečima privrednika, neki od  gorućih problema su: kašnjenje u donošenju rešenja za dobijanje građevinskih dozvola; neusaglašenosti katastra i planske dokumentacije koji definiše šta je građevinsko zemljište, šta nije; rešavanje pitanja nelegalne izgradnje novih objekata, i dr.

Na skupu je predložena ideja za organizovanje edukacije sadašnjih projektanata u oblasti primene BIM tehnologije.
Jedan od ciljeva sastanka bio je i definisanje prioriteta, radi upućivanja zahteva za rešavanje istih prema nadležnim institucijama.

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju-Ugovor o osiguranju na daljinu

Seminar će biti održan 28. februara 2019. godine  od 9.30 do 14.00 sati u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Šta su ugovori na daljinu

Pojam i značaj ugovora na daljinu

Pravni okvir

Način zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu

Uplatom premije osiguranja
Upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa
Upotrebom elektronskog potpisa

Obim primene u oblasti osiguranja

Ugovori u osiguranju koji mogu biti zaključeni na daljinu
Ugovori u osiguranju koji mogu biti ograničeno zaključeni na daljinu
Ugovori u osiguranju koji ne mogu biti zaključeni na daljinu

Predugovorno informisanje kod ugovora na daljinu

Informacije koje se saopštavaju korisniku usluge osiguranja
Razlika u odnosu na predugovorno informisanje kod drugih ugovora
Dokazivanje ispunjuje obaveze predugovornog informisanja

Kanali distribucije za ugovore na daljinu

Web shop
APP
E-mail komunikacija
Zastupnici u osiguranju
Viber?

Mesto zastupnika i posrednika

Prodaja osiguranja od strane zastupnika preko web shop-a i APP
Posredovanje preko web shop-a ili APP (Ograničenja I izazovi)

Prava korisnika usluge osiguranja kod ugovora na daljinu

Pravo na informisanje
Pravo na odustanak od ugovora
Druga prava korisnika
Ostvarivanje i zaštita prava korisnika

Odustanak/raskid ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu

Rok za odustanak […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju-Digitalizacija i osiguranje

Seminar će biti održan 02. marta 2019. godine  od 9.30 do 14.00 sati u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Uvod u koncept digitalizacije: prednosti i rizici
Novi eko-sistem industrije osiguranja: e-gov, e-klijent, e—partner, e-zaposleni.
Robotizacija i automatizacija poslovanja: šta se robotizuje i zašto. Koje su prednosti, a koji nedostaci potpune automatizacije procesa osiguranja.
Real time analytics u osiguranju: stari vs novi podaci. Preuzimanje rizika u bliskoj budućnosti.
Digitalni osiguravač i njegovi procesi
Koncept znanja vs koncept fabrike u osiguranju
Vizija budućnosti u osiguranju i kako se pripremiti za nju.

Obuka traje 5 časova
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt: MSc Danijela Nišavić (+381 21) […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju-Nematerijalna šteta, putno i zdravstveno osiguranje, i osiguranje od materijalne odgovornosti

Seminar će biti održan 21. februara 2019. godine  od 9.30 do 14.00 sati u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Putno zdravstveno osiguranje.
Definicija, cilj osiguranja, obim pokrića.
Osigurani slučaj, medicinska dokumentacija.
Specifičnost procene, obim, iskjlučenja.
Isplata osigurane sume, i procenjene sume.
Žalba, prigovor, dalje postupanje.
Nematerijalna šteta kod autoodgovornosti, definicija, obim nematerijalne štete.
Specifičnosti procene.
Postupak procene.
Medicinska dokumentacija.
Termini pokriće, doprinos, uslovi.
Rešavanje štete, na osnovu prigovora i dalje postupanje.
Rešavanje nematerijalnih šteta u postupku medijacije pred NBS, arbitraže i sudskom postupku.
Prenos prava na naknadu nematerijalne štete,
Zastarelost (tok i rokovi)
Revizija i reaktiviranje zahteva za naknadu štete (zbog bitno promenjenih okolnosti novog činjeničnog stanja),
Pravo na rentu i naknadu za tuđu pomoć i negu.

Obuka traje 5 časova.
PREDAVAČI: prof. dr Mihailo Ille i Rade Badža
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Polaznici dobijaju: radni […]

Više informacija...