Info

Održano predavanje na temu „Konoplja biljka budućnosti“

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 14. decembra 2018. godine, održano je predavanje na temu „Konoplja biljka budućnosti“, gajenje i prerada. Milena Jerosimović, koordinator u Sektoru poljoprivrede pozdravila je prisutne, nakon čega je usledilo uvodno izlaganje prof. dr Branka Marinkovića o značaju agrotehnike u ratarskoj proizvodnji.  Oslanjajući se na značajne analitičke podatke, istakao je da samo primena nauke u praksi može doneti maksimalne prinose i dobit.
  

O samoj konoplji, njenom gajenju, sortimentu, berbi, mogućnostima upotrebe njenih delova, zakonskoj regulativi u Srbiji govorila je dr Maja Timotijević, predsednica Udruženja „Konoplja“.  Na skupu je istaknuto da se za poslednje tri godine od početnih 50 hektara zasejane konoplje u ovoj godini proizvela na površini od 400 hektara, sa tendencijom daljeg širenja.
 

Više informacija...

Konstitutivna sednica sekcija iz građevinske delatnosti

U PKS-RPK Novi Sad, 13. decembra 2018. godine, održana je Konstituivna sednica Sekcije za niskogradnju i visokogradnju i Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.
Na sednici su jednoglasno izabrani Zoran Rašević, direktor „AQ“ DOO iz Novog Sada za predsednika Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje i Milan Brkanlić, direktor „Brkanlić inženjering“ DOO iz Novog Sada za zamenika predsednika Sekcije.

Za predsednika Sekcije za niskogradnju i visokogradnju jednoglasno je izabran Čedomir Vukobrat, direktor „W-ing Solutions“ DOO iz Novog Sada, dok je za zamenika predsednika Sekcije jednoglasno izabran Radomir Stupar, direktor „Stuparing“ DOO iz Temerina.
Obrazovanje ovih sekcija proizvod je inicijative privrednika iz građevinske delatnosti Južnobačkog upravnog okruga u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, kako u Regionu, tako i u Republici Srbiji.

Više informacija...

Sastanak sa predsednicima opština Južnobačkog upravnog okruga

U prostorijama Južnobačkog upravnog okruga, 12. decembra 2018. godine, održan je sastanak na kom su prisustvovali: Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Olivera Simović, direktor PKS-Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i predsednici opština.
Na sastanku su sagledana aktuelna privredna kretanja u Regionu i zemlji sa konstatacijom da još uvek postoje određeni problemi za koje je potrebno definisati pravce delovanja kako bi se oni smanjili i u perspektivi neutralisali.

Više informacija...

Besplatan program obuke i mentorstva za startape na teritoriji APV

Privredna komora Srbije – RPK Južnobačkog upravnog okruga, u vidu pružanja pomoći projektu  „Inovaciono preduzetništvo na delu: program obuke i mentorstva za startape na teritoriji APV“ koji ima za cilj podsticaj i usmerenje kreativnosti, inovativnosti i proaktivnost preduzetnika i da jača preduzetničke veštine i sposobnosti u vođenju sopstvenih kompanija;
Vas poziva na trodnevnu besplatnu obuku za kompanije koje su u procesu osnivanja ili posluju do dve godine:

Ponedeljak 24.12.2018. Komercijalizacija, prava intelektualne svojine i finansiranje inovacija.

Seminar je namenjen svima koji planiraju da poboljšaju svoj biznis kroz upotrebu intelektualne svojine i koji bi želeli da razumeju procese i dostupne načine za finansiranje njihovih ideja i proizvoda. Detaljnije

Utorak 25.12.2018.Veštine komunikacije.

Seninar je namenjen rukovodiocima svih nivoa koji žele da razvijaju svoje veštine komunikacije, timovima koji imaju izazove u komunikaciji, svim pojedincima koji su okrenuti ka svom ličnom razvoju. Detaljnije

Sreda 26.12.2018. Osnove uspešnog timskog rada.

Obuka je namenjena je rukovodiocima svih nivoa koji žele da unaprede svoje veštine rada sa timovima, timovima koji žele da bolje […]

Više informacija...

Dodeljene komorske nagrade na sednici Parlamenta privrednika

U PKS-RPK Novi Sad 5. decembra 2018. godine održana je peta sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad, pozdravila je prisutne i rekla kako je kraj godine vreme kada se prave izveštaji, ali i vreme kad se prave planovi. Istakla je da su privrednici poslodavci Komore i pozvala ih da budu aktivni, da se uključe u rad Komore i da zajedno prevazilaze prepreke u poslovanju.
  

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da su pokazatelji što se tiče Novog Sada dobri i naglasio povoljne makro – ekonomske rezultate, dodavši da mnogo toga zavisi i od privatnog sektora. Rekao je kako očekuje i rast plata u privatnom sektoru i da oni koji to ne prihvate neće imati dovoljan broj zaposlenih. Naveo je da se u poslednjem periodu suočavamo sa manjkom produktivne radne snage, pre svega za infrastrukturne radove, usled čega neka preduzeća imaju poteškoća da u ugovorenom roku završe posao.

    

U […]

Više informacija...

Održana Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora

U Privrednj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 29. novembra 2018. godine održana je Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association – DCCA). Asocijacija povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona, osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine.
Domaćin skupa ove godine bila je Olivera Simović, direktor Regionalne privredne komore Južnobačkog okruga (koja je ujedno i potpredsednik Asocijacije), a za sledeću godinu za domaćina Skupštine izabrana je Privredna komora Konstance (Rumunija). Prisutne je sa Novim Sadom i njegovim potencijalima upoznao Goran Sečujski, šef Kancelarije za lokani ekonomski razvoj Novog Sada prezentacijom „Invesirajte u Novi Sad“. Nakon toga su Andraš Rev, predsednik Asocijacije i Peter Lorinc, generalni sekretar predstavili godišnji izveštaj DCCA i razgovaralo […]

Više informacija...

Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja

 15. decembar 2018. godine
– od 10.00 do 14.00 sati –
PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala, I sprat
TEME:
I PORESKE OBAVEZE STAMBENIH ZAJEDNICA

Dokumentacija stambenih zajednica

  – Ugovori
  – Odluke
  – Predračuni
  – Računi 
  – Obračuni i poreske prijave

Evidentiranje poslovnih promena stambenih zajednica

– Primena Zakona o računovodstvu
– Bilans uspeha

Porez na dobit stambenih zajednica

– Specifičnosti u načinu utvrđivanja poreza na dobit stambenih zajednica
– Razgraničenje prihod i rashoda u odnosu na prilive i odlive novca
– Uslovi za sticanje poreskog oslobođenja
– Način popunjavanja i podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa

Obaveze stambenih zajednica prilikom angažovanja fizičkih lica ( upravnika, radnika na održavanju higijene, majstora….)

– Zaključivanje ugovora
– Način obračuna poreza i doprinosa
– Način popunjavanja i podnošenje poreskih prijava

Kontrola poslovanja stambenih zajednica od strane Poreske uprave

 – Krivična odgovornost
– Prekršajna odgovornost
II PRAVNI ASPEKT UPRAVLJANJA STAMBENOM ZAJEDNICOM
– Pojam stambene zajednice, organi stambene zajednice i nadležnosti
– Pravno sledbeništvo stambene zajednice u odnosu na stambenu zgradu
– Registracija stambene zajednice, izmene podataka u Registru
– Postupanje posle registracije stambene zajednice
– Forma odluke, zapisnika sa sednice […]

Više informacija...

Prva Sednica sekcije za održavanje zgrada i stanova

Sektor za usluge PKS – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga,  23. novembra  2018. godine, održao je 1. Sednicu sekcije za održavanje zgrada i stanova.
U radu sednice su, pored privrednih društava iz oblasti održavanja zgrada i stanova, učestvovali Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad, Đorđe Božić, koordinator Sektora usluga PKS – RPK NS, Aleksanadar Nedić, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti PKS i Branislava Baljošević, Uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada.

Na sednici je razmatrana primena zakonskih propisa u oblasti stanovanja i praksa u radu Registratora u Upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada. Takođe se diskutovalo o institucionalnim i normativnim pretpostavkama uvođenja prinudne uprave u zgradama u Novom Sadu.
Konstatovano je da ima dosta problema zbog neusaglašenosti donetih propisa i njihove primene u praksi, te da će Privredna komora Srbije u radu Grupacije ramatrati iznete probleme i uputiti inicijativu za izmenu Zakona resornom ministarstvu.
 

Više informacija...

Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu

U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS  organizovali su 14.11.2018. godine u RPK Novi Sad okrugli sto „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu“.
Predložena zakonska rešenja u oblasti socijalnog preduzetništva prezentovale su Bojana Stanić, državni sekretar i Sanja Gavranović, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS.

Cilj donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu je poboljšanje životnog standarda građana i smanjenje nezaposlenosti kroz obavljanje delatnosti od opšteg interesa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i aktivaciju posebnih kategorija nezaposlenih lica (Romi, osobe sa invaliditetom, osobe starije od 50 godina, žene, samohrani roditelji, dugoročno nezaposleni i dr.) i radno sposobnih korisnika prava i usluga iz sistema socijalne zaštite.
Time se omogućava otvaranje novih radnih mesta i ostvarivanje većeg stepena socijalne uključenosti lica i njihovo ekonomskog osamostaljivanje.
Socijalno preduzetništvo počiva na izrazito etičkim, humanim principima […]

Više informacija...

Predstavljen Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, organizovalo je u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 14.11.2018. okrugli sto pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju“.
Tekst Nacrta zakona na okruglom stolu predstavili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Bojana Stanić, državni sekretar; Snežana Bogdanović, viši savetnik; Snežana Milajić, samostalni savetnik i Ivana Nikolić, samostalni savetnik.
  

Sastanku su prisustvovali brojni predstavnici sindikalnih organizacija i poslodavaca, kojima je ova tema veoma interesantna. Predstavnici ministarstva naglasili su da ovim putem žele da čuju mišljenje i jedne i druge strane i da je rok za primedbe, komentare i sugestije na tekst Nacrta zakona do 23.11.2018. godine i da ih je potrebno dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elektronskim putem na mejl: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

Više informacija...