Info

Info dan Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća

Privredna komora Srbije – RPK Južnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“, koji će se održati u Novom Sadu 1. marta (četvrtak) sa početkom u 11 časova, Plava sala RPK Novi Sad (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
Osnovni cilj skupa je predstavljanje EU programa i finansijskih instrumenata za podršku malim i srednjim preduzećima i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Nakon predstavljanja programa u otvorenoj diskusiji daćemo odgovore na Vaša pitanja i dodatne informacije u skladu sa Vašim potrebama.
Verujemo da će tema skupa koji organizujemo pobuditi Vašu pažnju i da će razmena informacija na ovom skupu doprineti uspešnijem poslovanju Vaše firme.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Nadežda Belić, samostalni stručni saradnik za usluge, telefon: 021/480 20 75. Prisustvo info danu je bez kotizacije.
Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite najkasnije do 27. februara 2018. godine elektronskim putem na e-mail: nadezda.belic@pks.rs

Agenda NS

Više informacija...

Predavanje „Predstavljanje mera IPARD programa Republike Srbije“

27. februara 2018. godine, RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10, drugi sprat, sa početkom u 11.00 časova
Predavanje organizuju Privredna komora Srbije uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) za sve zainteresovane kompanije i individualne proizvođače. Zainteresovani učesnici će se upoznati sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima na koje se mogu koristiti pretpristupna sredstva EU namenjena poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.
U drugom delu predavanja će između ostalog biti predstavljeni ostvareni rezultati i predstojeće aktivnosti projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuju ga UNDP, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i film na temu razvoja tržišta biomase u Srbiji.
Predavanja su besplatna, a održaće se u PKS-Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Milenu Jerosimović, na brojeve telefona: T/ 021 480-20-81, M/ 064 84 18 544.
Pozivno pismo IPARD
Agenda za IPARD promociju

Više informacija...

Seminar „Uloga intelektualne svojine u brendiranju poljoprivrednih proizvoda“

23. februara 2018. godine, u opštini Bečej, Trg oslobođenja 2, velika sala, sa početkom u 11.00 časova
Seminar  organizuju Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Novi Sad i Zavod  za intelektualnu svojinu Republike Srbije  sa asocijacijom primarnih poljoprivrednih proizvođača  Vojvodina agrar d.o.o. Bečej.
Seminar  je namenjen institucijama i privrednim društvima  koji žele da afirmišu svoje proizvode i usluge, u cilju podizanja konkurentnosti i bolje tržišne pozicioniranosti,  kroz  zaštitu prava intelektualne svojine (žig, dizajn, tehnološki procesa proizvodnje).
Skup je deo akcije za podizanje  svesti o značaju prava intelektualne svojine, unapređenja  poljoprivredne proizvodnje i  stvaranja proizvoda sa dodatnom vrednošću.
Učešće na seminaru je besplatno.
Za sve dodatne informacije možete kontakirati  Milenu Jerosimović, na brojeve telefona: T/021 480-20-81, M/ 064 84 18 544.
Poziv i agenda seminara

Više informacija...

PKS-RPK Južnobačkog upravnog okruga i lokalna samouprava pomažu u rešavanju problema komunalne infrastrukture novosadskih kompanija

Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga,  9. februara  2018. godine organizovala je sastanak privrednika i predstavnika Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine, Uprave za zemljište i investicije i JP Urbanizam.
Tema susreta bile su prepreke sa kojima se susreću novosadska preduzeća Hobi System, Eurokant, Garbo, Hom Stil, Prica Plus, Auto centar Arko, Komrad , Domena, Centro Gas  i Numera  u svom poslovanju,  a tiču se opremanja komunalne infrastrukture u Novom Sadu  lokacije na potezu od kružnog toka do pruge prema Rumenki.
Na sastanku je razmatrana trenutna situacija navedenih problema i potreba privrednika, sve u cilju iznalaženja zajedničkog rešenja.
Olivera Simović, direktorka PKS-RPK Južnobačkog upravnog okruga pozdravila je prisutne i istakla ulogu komorskog sistema Srbije u rešavanju problema privrednih društava koja posluju u Republici Srbiji.

U ime privrednika, prisutnima se obratila Ljubica Arsenić, direktorka Auto centra Arko koja je ukazala na probleme nepostojeće infrastrukture- vodovoda i kanalizacije i prilaznog puta na parcelama čiji su vlasnici. Kako navodi, problem traje godinama, a tim […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OSIGURANJU–
(5 časova obuke)
24. februara 2018. godine
od 09.30 do 13.45 sati
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE,
 RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10
Plava sala II sprat
Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije
TEME

Uvod – razvoj računara i računarskih mreza kroz istoriju
Internet kao platforma za razvoj nove ekonomije
21 vek: era informatike u osiguranju
Tehnološki prekid (Disruption)
Nove mogućnosti ali i nove pretnje (Information Security)
Osnove digitalne transformacije u osiguranju
Digitalna polisa: digitalni dokument, digitalni potpis, i dr.
“Lean” osiguranje
Digitalni servisni pristup u upravljanju štetama (digitalni eko-sistem)
Primena novih tehnologija (IoT, Big Data analytics, itd.) u individualizaciji ponuda u osiguranju i u rešavanju šteta

PRIJAVA
Pozivno pismo
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Vidan Marković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs
Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU–
28. februara 2018. godine
od 9.30 do 15.00 sati
(5 časova obuke)
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OSNOVNE KARAKTERISTIKE
(5 časova obuke)
26. februar 2018. godine
od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
-vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
-perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Prijava
Pozivno pismo
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
Prof.dr Dragan Mrkšić
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

– NOVINE U NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU –
23. februar 2018. godine
od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
PRIJAVA
Pozivno pismo
Obaveštenje
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti kao obveznici

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga održana je 13. decembra 2017. godine jednodnevna obuka za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Obuku je organizovalo Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije.
Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca: Danijela Maletić- pomoćnik direktora; Branko Stanković- načelnik i Danijela Tanić Zafirović- rukovodilac grupe za nadzor; predstavnici Ministarstva trgovine – Sektora tržišne inspekcije: Snežana Obrenov Ivanović – viši savetnik, Mirjana Veljović- šef za kontrolu prometa i Slađana Petrović – koordinator za kontrolu prometa i Stevan Obradović – samostalni savetnik u Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije.

Više od 68 prisutnih imali su priliku da se detaljno informišu o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da se upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama insititucija kao kontrolnih i […]

Više informacija...

Potpisan protokol o saradnji sa Gradom Novim Sadom

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović potpisali su Protokol o saradnji Grada Novog Sada i Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, a potpisivanju je prisustvovao i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.

– Imajući u vidu da je došlo do organizacionih i statusnih promena u okviru Privredne komore Srbije, u skladu sa novim zakonskom regulativom, potpisujemo ovaj Protokol koji suštinski utvrđuje sve ono što je i u ranijem periodu funkcionisalo, a reč je o institucionalnom oslanjanju Grada na Regionalnu privrednu komoru i obrnuto, u cilju održavanja i unapređenja privrednog ambijenta. Nadam se da ćemo nastaviti uspešno da radimo na privlačenju novih investicija i na pružanju podrške postojećim investitorima tj. privrednicima koji rade u Novom Sadu. Grad će nastaviti da pruža podršku kroz administrativne i inspekcijske organe, a ima i dosta prostora da se izgrade mnogi drugi segmenti koji su od uticaja na kvalitet rada i poslovanje […]

Više informacija...