Sve najave

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje
OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
Ispitni rok VI/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 22. maja 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.

Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd. 
Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 12. maj 2018. godine.
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se […]

Više informacija...

Konferencija: “Odgovorno upravljanje otpadom”

Povodom Dana planete Zemlje Udruženje industrije otpada “Hrabri čistač”, Srpska asocijacija ambalažnog otpada, Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” i Savez ekoloških udruženja “Zelena lista Srbije” zajednički organizuju konferenciju “Odgovorno upravljanje otpadom”.
Konferencija će se održati u velikoj sali Privredne komore Srbije u Beogradu, 20. aprila 2018. godine sa početkom u 10 časova.
Izvor: Hrabri čistač
Program  će otvoriti Ministar zaštite životne sredine gospodin Goran Trivan, a učešće je potvrdilo preko 100 predstavnika i predstavnica privrede, civilnog sektora, lokalnih samouprava, akademske zajednice i stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti upravljanja otpadom.
Stručna diskusiju u okviru tri panela obuhvatiće goruće probleme u oblasti upravljanja otpadom: upravljanje ambalažnim otpadom, rešavanje istorijskog zagađenja, kao i uspostavljanje sistema upravljanja komunalnim otpadom.
Tokom konferencije učesnici i učesnice će kroz diskusiju dati odgovore na pitanja: kako unaprediti pravni, institucionalni i fiskalni okvir da bi upravljanje otpadom postalo odgovorno i održivo; kako obezbediti efikasnu primenu načela “zagađivač plaća”, namensko trošenje sredstava za zaštitu životne sredine i kontrolu ulaganja u sistem upravljanja otpadom; finansijske […]

Više informacija...

Trening-seminar: Kako uspešno pregovarati

Jednodnevni interaktivni trening-seminar: “Kako uspešno pregovarati”

održava se 27. aprila 2018. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom
od 16 do 19 i 15 časova
Početak obuke: 08. maj. 2018.
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
Predavač: Vera Lončar ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih […]

Više informacija...

Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa –
(5 časova obuke)
25. april 2018. od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava Sala, II sprat
 
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
   TEME

Sadržina obaveze predugovornog informisanja
Za društvo za osiguranje(za zastupanje I za posredovanje u osiguranju)
Način ispunjenja obaveze predugovornog informisanja od strane društva za zastupanje/posredovanje u osiguranju
Principi predugovornog informisanja
Idealni model vs. trenutna praksa
Kada se smatra da obaveza predugovornog informisanja nije ispunjenja
Razni vidovi neispunjenja i delimičnog neispunjenja (neadekvatnog ispunjenja) obaveze predugovornog informisanja
Posledice neispunjenja obaveze predugovornog informisanja
Posledice koje pogađaju društvo za osiguranje i njihov uticaj na zastupnike/posrednike
Posledice koje pogađaju zastupnike/posrednike
Praksa na tržištu osiguranja i preporuke za smanjenje rizika
Mesto predugovornog informisanja u procesu […]

Više informacija...

Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji

Privredna komora Srbije –Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga podržavajući relizaciju projekta „Pomoć za trgovinu – podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji“, koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), organizuje dvodnevni trening „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“. 
Dvodnevni trening program održaće se 23. i 24. aprila 2018. godineod 10 do 17 časova

u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga u
Novom Sadu, Narodnog fronta 10, I sprat
 
Opšti cilj treninga razvoj postojećih i dalje unapređenje kapaciteta zadruga i udruženja proizvođača.
Prioritetne tematske oblasti u okviru trening programa su:

Pristup tržištu, trendovi, potražnja i karakteristike glavnih izvoznih proizvoda Srbije
Izvori finansiranja
Koncept konkurentnosti

Trendovi specifičnih sektora poljoprivrede
Kvalitet i dodavanje vrednosti
Zakon o organizaciji zajedničkog tržišta
Zadruge i udruženja poljoprivrednika
Jačanje kapaciteta rukovodilaca zadruga i udruženja (pregovaračke veštine, timski rad, strateško planiranje, donošenje odluka i praćenje njihovog sprovođenja).
Poljoprivredna mehanizacija
Održiva poljoprivreda

Prijave za učešće u ovom trening programu možete poslati na mejl: milena.jerosimovic@pks.rs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Za sve […]

Više informacija...

Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
– Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu –
(5 časova obuke)
23. april 2018. godine od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava sala, II sprat
 
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
Teme:
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
 
Obaveštenje
Pozivno pismo
Prijava
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
Prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
 
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, […]

Više informacija...