Sve najave

Info dan Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća

Privredna komora Srbije – RPK Južnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“, koji će se održati u Novom Sadu 1. marta (četvrtak) sa početkom u 11 časova, Plava sala RPK Novi Sad (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
Osnovni cilj skupa je predstavljanje EU programa i finansijskih instrumenata za podršku malim i srednjim preduzećima i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Nakon predstavljanja programa u otvorenoj diskusiji daćemo odgovore na Vaša pitanja i dodatne informacije u skladu sa Vašim potrebama.
Verujemo da će tema skupa koji organizujemo pobuditi Vašu pažnju i da će razmena informacija na ovom skupu doprineti uspešnijem poslovanju Vaše firme.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Nadežda Belić, samostalni stručni saradnik za usluge, telefon: 021/480 20 75. Prisustvo info danu je bez kotizacije.
Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite najkasnije do 27. februara 2018. godine elektronskim putem na e-mail: nadezda.belic@pks.rs

Agenda NS

Više informacija...

Predavanje „Predstavljanje mera IPARD programa Republike Srbije“

27. februara 2018. godine, RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10, drugi sprat, sa početkom u 11.00 časova
Predavanje organizuju Privredna komora Srbije uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) za sve zainteresovane kompanije i individualne proizvođače. Zainteresovani učesnici će se upoznati sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima na koje se mogu koristiti pretpristupna sredstva EU namenjena poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.
U drugom delu predavanja će između ostalog biti predstavljeni ostvareni rezultati i predstojeće aktivnosti projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuju ga UNDP, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i film na temu razvoja tržišta biomase u Srbiji.
Predavanja su besplatna, a održaće se u PKS-Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Milenu Jerosimović, na brojeve telefona: T/ 021 480-20-81, M/ 064 84 18 544.
Pozivno pismo IPARD
Agenda za IPARD promociju

Više informacija...

Seminar „Uloga intelektualne svojine u brendiranju poljoprivrednih proizvoda“

23. februara 2018. godine, u opštini Bečej, Trg oslobođenja 2, velika sala, sa početkom u 11.00 časova
Seminar  organizuju Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Novi Sad i Zavod  za intelektualnu svojinu Republike Srbije  sa asocijacijom primarnih poljoprivrednih proizvođača  Vojvodina agrar d.o.o. Bečej.
Seminar  je namenjen institucijama i privrednim društvima  koji žele da afirmišu svoje proizvode i usluge, u cilju podizanja konkurentnosti i bolje tržišne pozicioniranosti,  kroz  zaštitu prava intelektualne svojine (žig, dizajn, tehnološki procesa proizvodnje).
Skup je deo akcije za podizanje  svesti o značaju prava intelektualne svojine, unapređenja  poljoprivredne proizvodnje i  stvaranja proizvoda sa dodatnom vrednošću.
Učešće na seminaru je besplatno.
Za sve dodatne informacije možete kontakirati  Milenu Jerosimović, na brojeve telefona: T/021 480-20-81, M/ 064 84 18 544.
Poziv i agenda seminara

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OSIGURANJU–
(5 časova obuke)
24. februara 2018. godine
od 09.30 do 13.45 sati
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE,
 RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10
Plava sala II sprat
Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije
TEME

Uvod – razvoj računara i računarskih mreza kroz istoriju
Internet kao platforma za razvoj nove ekonomije
21 vek: era informatike u osiguranju
Tehnološki prekid (Disruption)
Nove mogućnosti ali i nove pretnje (Information Security)
Osnove digitalne transformacije u osiguranju
Digitalna polisa: digitalni dokument, digitalni potpis, i dr.
“Lean” osiguranje
Digitalni servisni pristup u upravljanju štetama (digitalni eko-sistem)
Primena novih tehnologija (IoT, Big Data analytics, itd.) u individualizaciji ponuda u osiguranju i u rešavanju šteta

PRIJAVA
Pozivno pismo
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Vidan Marković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs
Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU–
28. februara 2018. godine
od 9.30 do 15.00 sati
(5 časova obuke)
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OSNOVNE KARAKTERISTIKE
(5 časova obuke)
26. februar 2018. godine
od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
-vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
-perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Prijava
Pozivno pismo
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
Prof.dr Dragan Mrkšić
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

– NOVINE U NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA NA SAVREMENOM TRŽIŠTU –
23. februar 2018. godine
od 09.30 do 14.00 sati
PK Srbije, RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, NOVI SAD,
Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
PRIJAVA
Pozivno pismo
Obaveštenje
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 06. marta 2018. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima […]

Više informacija...

Kako postati vrhunski prodavac

Jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 27. februara 2018. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
 
Kako postati vrhunski prodavac

CILJ SEMINARA:

Savladati osnovna pravila uspešne prodaje
Upoznati sa osobinama i veštinama koje vrhunski prodavci moraju posedovati
Ovladavati tenikama postavljanja pitanja i slušanja
Naučiti kako se prodaja pretvara u međusoban odnos pun poverenja, a prodavac u konsultanta i savetnika

 TEME:

Osnovni principi, pravila i tajne uspešne prodaje
Najčešće greške i strahovi  prodavca
Razlika između uspešnih i neuspeših prodavaca
Osobine vrhunskih prodavaca
Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca i uspostavljanje poverenja
Najvažnija reč u prodaji od samo 5 slova
Odgovaranje na primedbe potencijalnih kupaca
Tehnike zaključivanja prodaje
Kako dobiti preporuku?

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen: Svima, jer se svi na neki način bave prodajom: proizvoda, usluga, veština, znanja, ideja, da bi bili što uspešniji na poslovnom i ličnom planu.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV)
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom
od 16 do 19 i 15 časova
Početak obuke: 06. mart.2018.
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu […]

Više informacija...