Sve najave

Komunikacija sa teškim strankama

Koja se održava 29. marta 2017. godine sa početkom od 9,30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju. Potrebni su meseci da bi se takav odnos izgradio, a samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teške situacije, može ga nepopravljivo narušiti. Iz tog razloga, osmislili smo za Vas jednodnevnu radionicu koja će Vas opremiti komunikološkim veštinama i psihološkim znanjima za uspešno rešavanje i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije a uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.
TEME:

Veštine uspešne poslovne komunikacije i govor tela
Sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama
Rad sa teškim strankama kroz primere: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka pod stresom, preopširna stranka, stranka traži poseban tretman…

CILJ SEMINARA: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije rešavanje problematičnih situacija u radu
CILJNA GRUPA: svi koji žele da unaprede svoje komunikološke veštine u radu sa strankama.
KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
POLAZNICI DOBIJAJU: […]

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
održava se 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
 
Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Termin održavanja: 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u, osveženje na pauzama, […]

Više informacija...

Javni poziv za nastup na sajmu “World food Moscow 2017“ u Moskvi

Obaveštavamo svoje članice da su, u cilju promocije izvoza, Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije uputile javni poziv i organizuju nastup na sajmu u Moskvi. Radi se o sajmu “World food Moscow 2017” koji predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih izložbi prehrambenih proizvodau Rusiji i koji se održava od 11. do 14. septembra 2017. godine.

Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima na sajmu “World food Moscow 2017” u paviljonu 2 u hali 2 na nacionalnom štandu površine 135m2. Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, dok izlagači snose troškove participacije za učešće u iznosu od 2.500 evra. Troškove puta, smeštaja i transporta eksponata snose sami izlagači.
Više informacija možete dobiti u Privrednoj komori Srbije, osoba za kontakt je Jovanka Ćalina. Pravo učešća imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja koja se bave proizvodnjom gotovih i polugotovih proizvoda iz oblasti prehrane. Prijave se šalju na e-mail: jovanka.calina@pks.rs i b2b@ras.gov.rs
Rok za prijavu je 31. […]

Više informacija...

Sajam hortikulture od 6. do 9.aprila 2017.godine

Na Beogradskom sajmu će se u periodu od 6. do 9. aprila  2017. godine, pod pokroviteljstvom  Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije održati Sajam hortikulture „Beoplantfair“, izložba „ Darovi prirode“,“ Organik fest“ izložba  prateće mehanizacije i opreme „ Motoplantexpo“. Manifestacija okuplja izlagače iz srodnih oblasti, kao vezu između zdravog  života , prirodne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa.
Na sajmu učestvuju, kao izlagači i posetioci: distributeri, proizvođači, uzgajivači, maloprodaja, pejzažni arhitekti, akademske i naučne institucije, komunalna preduzeća, kao i široka publika zainteresovana za život pod motom „ Lepo i zdravo“.
Pozivamo vas  da uzmete učešće u manifestaciji i nastupite na grupnom štandu u Hali 3 Beogradskog sajma , pod posebnim uslovima, koje je obezbedila Privredna komora Srbije.
Poziv – sajam hortikulture
prijava Beoplant 2017 srp
sajam hortikulture 2017 brosura v2
 
Kontakt: Biljana Stojanov
T: 021 48 020 65
E: biljana.stojanov@pks.rs

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka počine 09. maja 2017. godine i održava se u Novom Sadu,
utorkom i četvrtkom od 16:00 do 19:15 časova
 
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja […]

Više informacija...

Obuka za izradu projekta u programu Horizont 2020

Dvodnevna obuka se održava u

 
 Petak:  12. maja 2017. god. od: 15.00-19.30 sati
Subota: 13. maja 2017. god. od: 09.00-14.30 sati
u PK Srbije – RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

 

Polaznici obuke će naučiti da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.
 
Seminar je namenjen: menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa koji su uključeni u realizaciju projektnih zaduženja i aktivnosti, nosiocima aktivnosti sa zadacima implementiranja novih usluga i procesa
 
Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju […]

Više informacija...

Međunarodni sajmovi u 2017. godini

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije objavile su Javne pozive za učešće na predstojećim međunarodnim sajmovima u okviru nacionalnog štanda Srbije:

„PRODEXPO“ – međunarodni sajam prehrambenih proizvoda – prod-expo.ru/en, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 6. do 10. februara 2017. godine,

„MOSBUILD“ – međunarodni sajam građevinske industrije – worldbuild-moscow.ru/en-GB, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 4. do 7. aprila 2017. godine.

„HANNOVER MESSE“ – međunarodni sajam tehnike – hannovermesse.de, koji će se održati u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine.

„PLMA„ – međunarodni sajam robnih marki – plmainternational.com, koji će se održati u Amsterdamu, Holandija, u periodu od 16. do 17. maja 2017. godine.

Privredna komora Srbije samostalno organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije i objavila je Javne pozive za učešće na predstojećim međunarodnim sajmovima:

„FRANCHISE EXPO 2017“ – međunarodni sajam franšizinga – franchiseparis.com, koji će se održati u Parizu, Francuska, u periodu od 19. do […]

Više informacija...
medijacija

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore,
Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima
Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i […]

Više informacija...
cosme_01_-slika

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu.
Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda.
Cilj je da se malim i srednjim preduzećima pruži podrška u fazi rasta, odnosno u fazi plasmana novog inovativnog proizvoda na tržište, smanji vreme potrebno za plasman i poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.
Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća i iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća, kao i i univerziteti, istraživački instituti.

Prijava se podnosi elektronski do 14. aprila 2016 do 17 časova.
Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa.
Prosečna vrednost sredstava po projektu je od 800.000 do 1.000.000 evra, a podnoslilac projekta je u obavezi da obezbedi sufinansiranje od maksimalno […]

Više informacija...