Sve najave

Polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika zgrada

 
 Pismeni deo ispita održaće se 24. jula 2017. u Novom Sadu  sa početkom u 10,00 sati
u zgradi PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/II
 
 
Molimo kandidate da dođu na mesto održavanja ispita već u 9.30 sati, kako bismo izvršili upisivanje i identifikaciju i ispit počeli tačno na vreme.
PONETI SA SOBOM na ispit:

važeću ličnu kartu/ ili neki drugi važeći lični dokumenat sa slikom na uvid, radi identifikacije
overenu kopiju diplome koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji
kopiju venčanog lista ukoliko je različito prezime na diplomi i na ličnoj karti, koja se zadržava /ne treba da bude overena/
dokaz o uplati za polaganje ispita, ukoliko nije dostavljen u PKS, ili je iznos uplaćen posle 14. jula 2017.

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA i raspored polaganja usmenog dela ispita biće objavljeni na internet strani Privredne komore Srbije najkasnije 31.07.2017. godine, na linku: http://217.24.23.93/ONama.aspx?id=383&p=0&
USMENI DEO ISPITA će početi 02.08.2017. godine i biće realizovan isključivo u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd.
SPISAK KANDIDATA KOJI POLAŽU ISPIT U NOVOM SADU 
 24. jula 2017. godine

Broj
IME […]

Više informacija...

Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja NBS

  
instruktivni  trening-seminar održava se u PKS-RPK Novi Sad
Novi Sad, Narodnog fronta 10/I
3.novembra 2017. godine od 10.00 do 17.00 sati
 
Seminara je namenjen: svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju.
Teme:

Dokumenta koja se dostavljaju  Narodnoj banci Srbije
DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer;
Rokovi  i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca

 Ukoliko je jedan od osnivača strano pravno ili fizičko lice, ili firma osnivač ili suosnivač firme u inostranstvu, onda postoji obaveza redovnog dostavljanja propisanih izveštaja Narodnoj banci Srbije prema Zakonu o deviznom poslovanju.
Trening je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju i namenjen je svim privrednim subjektima, preduzećima […]

Više informacija...

Kako da uvezete repromaterijal i ostvarite pravo da ne platite carinu i PDV – Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada

Instruktivni  trening-seminar održava se u PKS-RPK Novi Sad
Novi Sad, Narodnog fronta 10/I
6. oktobra 2017. godine od 10.00 do 17.00 sati

Imajući u vidu činjenicu da je međunarodna podela rada omogućila faznu proizvodnju jednog artikla u više zemalja, postupci aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade su veoma perspektivni poslovi za svako preduzeće ili preduzetnika koji se bavi spoljnotrgovinskom delatnošću, za posrednike, proizvođače  i za prevoznike.
Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa uslugama aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu.
Teme:

Dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja
Osnovni elementi ugovora o aktivnom oplemenjivanju
Normativ utroška materijala
Specifikacija robe za carinske potrebe
Podnošenje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja
Popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja
Rokovi – za AO
Vođenje evidencija
Stavljanje robe u postupak AO
Izvozni račun i prateća dokumentacija
Popunjavanje tabele – početka i završetka postupka AO
Završetak postupka AO
Popunjavanje zahteva za završetak postupka AO
Zahtev za otpust ili povraćaj carinskih dažbina
Određivanje carinskog duga
Povraćaj
Ekvivalentna roba
Reeksportna dorada – razlike u odnosu na AO
Ugovor o Reeksportnoj doradi
Devizni kontrolnici
Izvozni račun i dokumentacija

Trening […]

Više informacija...

Projekat PRAKSAM III – uvođenje mladih u svet rada

 
Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS već drugu godinu za redom realizuje projekat PRAKSAM III – Uvođenje mladih u svet rada, kao podršku sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.
Ovaj program radnih praksi ima za cilj unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji obezbeđivanjem mogućnosti mladim ljudima da steknu radno iskustvo i na taj način se bolje povežu sa svetom rada.
U okviru projekta raspisan je konkurs za učešće privrednih subjekata , kojima će kroz program biti obezbeđena usluga selekcije kandidata u skladu sa potrebama privrednih subjekata, finansiranje nadoknade za praktikante na period od 4 meseca, mogućnost da razviju i ojačaju svoje kapacitete za sprovođenje programa radnih praksi kroz trening za mentore, kao i promocija na nacionalnom nivou, bez dodatnih opterećenja za njihov budžet.
Konkurs za privredna društva
Rok za prijavu na konkurs je  20. jul 2017. godine.
 

Više informacija...

Poziv za učešće na Međunarodnom sajmu preduzetništva – MOS 2017

Privredna komora Srbije i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam zajednički organizuju nastup privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem Međunarodnom sajmu preduzetništva (MOS 2017) koji će se održati u Celju, Republika Slovenija, u periodu od 12. – 17. septembra 2017. godine.
Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Tradicionalno učešće domaćih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi u Sloveniji direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju naših brendova i ukupnom izvozu. MOS (http://www.ce-sejem.si/en) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti preduzetništva u Sloveniji. Ove godine se održava 50. put po redu, na 65.000 m²  sajamskog izložbenog prostora. U 2016. godini sajam je posetilo oko 125.000 hiljada posetilaca koji su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 1.500 izlagača iz 35 zemalja sveta.
Pozivamo vas da učestvujete na zajedničkom nastupu privrede Srbije na Međunarodnom sajmu preduzetništva u Celju. U prilogu vam dostavljamo poziv […]

Više informacija...

Raspisan konkurs za Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse

Pozivamo sva zainteresovana privredna društva da se prijave za učešće u programu radnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Konkurs je raspisan u okviru projekta „PRAKSAM III – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta privrednih društava za sprovođenje programa radnih praksi, kao i pružanje podrške unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji.
Kroz program će biti obezbeđena mogućnost selekcije kandidata u skladu sa potrebama privrednih subjekata, administriranje programa praksi bez ikakvih dodatnih opterećenja, unapređivanje mentorskih veština zaposlenih kroz trening za mentore, promocija na nacionalnom nivou, mogućnost regrutovanja najboljih kadrova.
Rok za prijavu je petak, 14. jul!
Detaljne informacije i prijavni formular u elektronskom obliku: KONKURS
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tamari Stanojević na e-meil: tamara.stanojevic@bos.rs  ili na telefon: 011/3061-341.

Više informacija...

Obuka za profesionalnog upravnika zgrada

07, 08, 09,11,12,14. i 15. septembar 2017.
TREĆI ciklus Obuke za profesionalne upravnike zgrada sa ukupno od 50 časova nastave, održavaće se: 07, 08, 09,11,12,14. i 15. septembar 2017. godine u PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu, Narodnog fronta 10/II, u Plavoj Sali u vremenu od 9,00 do 16,00 sati.
 
Prijave se vrše  isključivo elektronskim putem preko linka: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3114&rb=3236 
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.
Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)
Agenda
U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane i nadalje tokom cele godine.
Detaljnije informacije možete dobiti od:
Danijele Nišavić na telefon: 064/6093836  ili e-meil: danijela.nisavic@pks.rs , ili od
Jelene S. Stankov na telefon: 064/6093837 ili na e-mail: jelena.stankov@pks.rs  .
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne […]

Više informacija...

Javni nastup

Dvodnevni  interaktivni trening-seminar
Koji se održava 29. i 30. septembra 2017. god. od 9.00 do 16.00 časova
u PKS RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

U savremenom poslovanju, javni nastup je veoma važan faktor uspeha. Da bi postigao svoju svrhu i da bi bio zapažen,  više nije dovoljno da javni nastup bude samo korektan, on mora biti izuzetan, autentičan i uverljiv. Ovaj trening-seminar je kreiran sa ciljem da u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo, ponudi ekspertska znanja i veštine i zanatske tajne, neophodne za kreiranje vrhunskog javnog nastupa, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama.
Cilj seminara: Usvajanje psiholoških saznanja, veština i zanatskih tajni za uspešniju prezentaciju  kreiranje vrhunskog javnog nastupa, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo dugogodišnjeg novinara.
 
Trening-seminar je namenjen:
direktorima, menadžerima, rukovodiocima, osobama na javnim funkcijama, PR-menadžerima, prezenterima, promoterima i svima koji u okviru svog posla imaju obavezu […]

Više informacija...

Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama

 jednodnevni interaktivni trening-seminar
održva se 25. oktobra 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala

Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža
Upoznati sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže
Ovladavati tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže
Naučiti šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika)

Teme:

Bezbednost mobilnih uređaja

Bezbednost podataka i aplikacija
Koncept BYOD
Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
Digitalna forenzika mobilnih uređaja

 
Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi i mobilnim platformama.
 
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+ PDV).
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3121&rb=3229
Agenda
Kontakt osoba za sve informacije […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

 
jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 01. novembra 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

 
Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane;
 Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

 
Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima […]

Više informacija...