Sve najave

Besplatna obuka o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare

Privredna komora Srbije u saradnji sa GIZ-om organizuje besplatnu obuku o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare.
Obuka se održava u utorak 25. septembra 2018. godine u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog frona 10, I sprat.
Teme:

Uvod, zakonska regulativa
Osnovni pojmovi, energetska svojstva objekta, energetska efikasnost, energetski pasoš, energetski razred, klimatske promene, emisija CO2, energetski proračun
Energetski menadžment u školama, evidencija i evaluacija potrošnje energije (grejanje, električna energija)
Grejanje u školama
– klimatski uslovi u zatvorenim prostorijama
– provetravanje i navike u provetravanju
– sistemi grejanja
– temperatura u prostorijama
Ponašanje korisnika /  komunikacija, pomoć za objektivnu evaluaciju ponašanja- knjiga žalbi
Električna energija u školama, potrošači- tipovi uređaja i potrošnja u standardnom i stand by režimu, osvetljenost, hlađenje pomoću split jedinica
Voda, protok vode, kontrola
Povratne informacije  i perspektive, merni instrumetni, predlozi mera za povećanje EE objekata, pojašnjenje dnevnika koje vodi domar.

Popunjen upitnik, potpisan i overen od strane direktora škole, potrebno je poneti sa sobom na obuku, a skenirano poslati na mejl […]

Više informacija...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike –
Obuka će se održati 22. 10. 2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME:
– Pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
– Vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
– Perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
PRIJAVA
POZIVNO PISMO
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
(5 časova obuke)
Obuka će se održati 30. oktobra 2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava sala, II sprat
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
– Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez […]

Više informacija...

Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE
(5 časova obuke)
Obuka će se održati 13.10.2018. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:

Uvod
Opšta odgovornost

Predmet osiguranja
Odgovornost za štetu koja je nastala iz poslova i aktivnosti osiguranika i/ili iz posredovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa, i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranju, odnosno u ponudi za osiguranje
Odgovornost za štetu iz povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
Odgovornost za štetu zbog krađe ili nestanka stvari; štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari; čisto finansijsku […]

Više informacija...

Finansiranje sektora MMSPD

Centar za reformu finansijskog izveštavanja Svetske banke (CFRR) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (RPK Novi Sad), sprovodi radionice namenjene vlasnicima/menadžerima malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi se unapredilo njihovo profesionalno znanje na teme finansiranja i finansijskog upravljanja, ujedno i uvećale šanse za dobijanje adekvatnih eksternih usluga na ove teme u skladu sa potrebama njihovog poslovanja.
U skladu sa navedenim, Svetska banka i Privredna komora Srbije (RPK Novi Sad) Vas sa velikim zadovoljstvom pozivaju da učestvujete na radionici na temu „Finansiranje sektora MMSPD“ planirane za četvrtak, 27. septembar 2018. godine, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava sala, drugi sprat, sa početkom u 11:00 časova.
Učešće na radionici je besplatno!
Pozivno pismo i agenda
Najljubaznije Vas molimo da svoje prisustvo potvrdite putem mejla: gordana.cuk@pks.rs ili telefona 021/48-02-066 i 064/84-18-511, najkasnije do 25.09.2018.

Više informacija...

Registracija domena, žiga i alternativno rešavanje sporova

Nakon četiri godine održavanja konferencije „Intelektualna svojina i Internet“ na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga organizuje skup pod nazivom „Internet domen, žig i alternativno rešavanje sporova“.
Skup će se održati 9. oktobra 2018. u 11 časova, u prostorijama PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Ono što mnoge kompanije previđaju je da robna marka (tačnije: žig) i naziv internet domena nisu isto, iako mogu da zvuče slično ili potpuno isto. Jer žigovi se registruju u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, a internet domeni se registruju kod RNIDS-ovih ovlašćenih registara. Ta dva procesa ni na koji način nisu automatski povezana, već nosilac žiga mora sam da brine o tome da obezbedi i odgovarajući domen.
Predavači na skupu su:

Prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih naziva internet domena, […]

Više informacija...

Seminar: „Tehnologija gajenja i skladištenja strnih žita”

Semenarska Asocijacija Srbije i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog organizuju seminar pod nazivom: „Tehnologija gajenja i skladištenja strnih žita”.
Seminar će se održati 28. septembra 2018. godine sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama PKS – RPK Južnobačkog okruga Novi Sad, Narodnog fronta 10, II sprat, Plava sala.
Tema seminara je veoma važna za proizvođače strnih žita i skladištare jer će se razmatrati problemi i specifičnosti u proizvodnji strnih žita i problemi u skladištima. Na seminaru će biti održano predavanje o patogenima strnih žita, tehnologiji gajenja strnih žita, problemima koji nastaju usled neadekvatne tehnologije gajenja, skladištenju i sušenju strnih žita, zaštiti u skladištima i zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast.
Poziv
Program
Molimo vas da svoje prijave za učešće pošaljete do 20.09.2018. godine na mejl: office@semenarska.rs i milena.jerosimovic@pks.rs.
Kontakt: Milena Jerosimović
T: 021 48 020 81
E: milena.jerosimovic@pks.rs
 
 

Više informacija...

Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu –
(5 časova obuke)
26. septembar 2018. od 09.30 do 14.00 sati
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
Pozivno pismo
Obaveštenje
Prijava
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85,  064 […]

Više informacija...

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

Obuka će se održati 3. oktobra 2018. godine

od 09.00 do 16.00 časova
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
Cilj seminara je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:

knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju
upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova
sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja
vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar je namenjen:

Menadžerima
Kontrolorima
Računovođama
i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje

TEME:

Pojam proizvodnje i tok dokumentacije (Radni nalog>trebovanje>proizvodnja>dostavnica>gotov proizvod)
Proizvodni program, normativi i sastavnice
Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 – Zalihe
Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda
Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo
Raspored troškova po mestima […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom
od 16 do 19 i 15 časova
Početak obuke: 09. oktobar 2018.
u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, I sprat, Crvena sala

Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković, „ACCOUNT“ DOO NOVI SAD

Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen onlajn […]

Više informacija...