Info

EU projekti od A do Z

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad od 20. do 24. februara 2017. godine održana je besplatna obuka pod nazivom: „EU PROJEKTI OD A DO Z“ – od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki.
Obuku je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU.
Petodnevna obuka imala je za cilj da pruži sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova. U toku obuke polaznici su vođeni kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije.
Ovaj program obuke razlikovao se od drugih po razvoju logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže u struktuiranju i formulisanju projektne ideje u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, kako bi se podigao kapacitet domaćih firmi za korišćenje sredstava Evropske Unije.
Obuku je pohađalo 30 predstavnika privrede zainteresovanih za korišćenje sredstava iz fondova […]

Više informacija...

Kineska privredna delegecija u poseti Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad

Privredna delegacija grada Ningbo, NR Kina, posetila je Privrednu komoru Srbije-RPK Novi Sad u utorak, 21. februara 2017. godine.
U sastavu kineske delegacije bili su: SU Iueming, zamenik generalnog direktora Zavoda za školstvo, Zheng Jiankia, zamenik generalnog direktora Kancelarije za luke, KSU Piniuan, direktor sektora Kancelarije za inostrane poslove, GE Ksiaobo, direktor sektora za CPPCC, LI Huiping, zamenik direktora Direkcije za sajmove i Vang Jianping, direktor, IINZHOU Zavod za školstvo.
Razgovori su vođeni u cilju jačanja privredne saradnje i povezivanja privreda dveju zemalja.
Prof. dr Dragan Lukač, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad, upoznao je goste sa potencijalima Južnobačkog okruga, kao i sa privrednim i ekonomskim kretanjima.
Takođe, naveo je da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije intenzivno rade na uvođenju dualnog modela obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, kako bi školovanje kadrova odgovaralo potrebama privrede i da bi se smanjila nezaposlenost mladih. Istakao je važnost uvođenja dualnog sistema obrazovanja i ukazao na izuzetno […]

Više informacija...

Kako postati vrhunski prodavac

 
U Novom Sadu održan je 17. februara 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu. Kako postati vrhunski prodavac.
Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi, a namenjen SVIMA koji se na neki način bave prodajom: proizvoda, usluga, veština, znanja, ideja.., da bi bili što uspešniji na poslovnom i ličnom planu.
Na treningu su polaznici dobili pregršt informacija i konkretnih uputstava na teme:

Osnovni principi, pravila i tajne uspešne prodaje
Najčešće greške i strahovi prodavca
Razlika između uspešnih i neuspešnih prodavaca
Osobine vrhunskih prodavaca
Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca i uspostavljanje poverenja
Najvažnija reč u prodaji od samo PET slova
Odgovaranje na primedbe potencijalnih kupaca
Tehnike zaključivanja prodaje
Dobijanje preporuke

Svi učesnici treninga su dobili radni materijal, kratak pregled predavanja i dodatne individualne konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje.
Autor i predavač, mr Dijana Carić, magistar ekonomskih nauka iz oblasti “Poslovnog pregovaranja”. Kao student dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije od Ekonomskog fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studiranja kao i od Eurobank EFG u […]

Više informacija...

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.

U RPK Novi Sad, 14. februara 2017. godine održan je seminar na temu:
„IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU“
Cilj seminara je bio da se zajedno sa privrednicima prokomentarišu i razjasne pojedine specifičnosti vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja.

U toku seminara su razmotrene sledeće teme:

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 godinu

Kratak pregled osnovnih pravila i procedura vezanih za sastavljanje finansijskih izveštaja
Specifičnosti kod vrednovanja pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha
Dostavljanje finansijskih izveštaja
Poreski bilans i poreska prijava

Aktuelnosti vezane za izmene poreskih propisa

Predavač je bila direktor i vlasnik privrednog društva Account doo Novi Sad, Vera Lončar, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), član Udruženja poreskih savetnika Srbije, sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja. Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija.
Seminaru je prisustvovalo preko 50 predstavnika privrednih društava sa područja regiona.

Više informacija...

Potpisan Sporazum o saradnji sa Štajerskom gospodarskom zbornicom

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 24. januara 2017. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i Štajerske gospodarske zbornice, Maribor, Republika Slovenija.
Sporazum su potpisali v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač i direktorica Štajerske gospodarske zbornice mag. Aleksandra Podgornik.
Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica u organizovanju, pomaganju i podsticanju svojih članica u aktivnostima usmerenim ka unapređenju i razvijanju privredne i ekonomske saradnje, kao i razvijanju uslova za efikasno i efektivno povezivanje i poslovanje privrednih subjekata sa područja obe Komore.
Prilikom potpisivanja Sporazuma, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač upoznao je predstavnike Štajerske gospodarske zbornice iz Maribora sa potencijalima Južnobačkog okruga kao i sa ekonomskim kretanjima, planovima i projektima. Istakao je da je u prva tri kvartala 2016. godine privreda s područja Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad ostvarila robnu razmenu sa Republikom Slovenijom u […]

Više informacija...

Unapređenje objekata za upravljanje proizvodima životinjskog porekla

Regionalna privredna komora Novi Sad, Ministarstvo poljoprivrede i zažtite životne sredine i tvining projekat „Izgradnja kapaciteta za unapredjenje objekata za proizvodnju hrane i upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla“ zajednički su organizovali skup povodom podizanja svesti o Nacionalnom programu za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, kao i opštim i posebnim zahtevima EU za subjekte u poslovanju hranom.
Republika Srbija je na putu da postane članica Evropske unije. Ovo može biti značajna prilika za podsticanje međunarodne trgovine i ostvarivanja potencijala za povećanje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Unapređenje sektora hrane je prečica ka tržištu EU. U pretpristupnom periodu, subjekti u poslovanju hranom moraju da sprovode propise EU i preduzmu odgovarajuće mere u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se prenose hranom na ljude. Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla biće usvojena od strane Vlade. Ova strategija definiše glavne pravce za Nacionalni program unapređenja objekata za proizvodnju hrane i poboljšanje konkurentnosti […]

Više informacija...

Okrugli sto na temu socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavaca u Srbiji

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 22. decembra 2016. godine održan je okrugli sto na temu: “Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova”.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad organizovalo je okrugli sto u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.
Predsednik RPK Novi Sad, prof. dr Dragan Lukač, obratio se i pozdravio preko 70 učesnika okruglog stola, među kojima su pristutni bili i predstavnici iz Ministarstva Republike Srbije, Pokrajinske Vlade AP Vojvodine, Privredne komore Srbije i predstavnici sindikata i poslodavaca.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da aktuelna republička Vlada socijalni dijalog smatra veoma važnim i da se, svuda gde je ta vlada poslodavac, poštuju sva radnička prava.
A kada je reč o socijalnom dijalogu u Vojvodini, potpredsednik Pokrajinske Vlade […]

Više informacija...

RPK Novi Sad aplicirala za projekat sa temom o dualnom obrazovanju

Predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad, prof. dr Dragan Lukač, posetio je 13. decembra 2016. godine Privrednu i industrijsku komoru Budimpešte.
Cilj posete bio je potpisivanje završne projektne dokumentacije. RPK Novi Sad zajedno sa mađarskim partnerima aplicirala je za projekat „Vocational Education Platform“ u okviru poziva „Interreg-IPA prekogranični program Mađarska-Srbija 2014-2020“.
Projekat za fokus ima sistem dualnog obrazovanja, što predstavlja aktuelnu temu u Srbiji. Budući da je Srbija na samom početku procesa,  mađarsko iskustvo iz ove oblasti biće veoma značajno za rad na projektu.
Predviđeno je da projekat traje dve godine, a vrednost je skoro pola miliona evra. Partneri na ovom projektu su Regionalna privredna komora Novi Sad i Privredna i industrijska komora Budimpešte, koja je ujedno i nosilac projekta.
 

Više informacija...

RPK NOVI SAD na 11. sajmu Etno hrane i pića

Regionalna privredna komora Novi Sad organizovala je zajednički nastup i promociju privrede Regiona na „11. SAJMU ETNO HRANE I PIĆA 2016.“ od 23 do 26. novembra 2016. godine na Beogradskom sajmu.
Ovo je najznačajnija regionalna smotra proizvođača reprezentativnih tradicionalnih proizvoda, uz učešće više od 400 izlagača, uz bogat stručno-prateći program, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Grada Beograda.
Sa područja Regionalne privredne komore Novi Sad na sajmu su se predstavili: Mlekara Carpe diem, Parastos dudu, Vrtlari doo, Anna bakehouse doo, Vinarija Kosović, Vinarija Aleks, Gazdinstvo Dolovac.

Više informacija...

Računovodstveno evidentiranje zaliha, obračun proizvodnje i utvrđivanje cene koštanja u različitim oblicima proizvodnje

Prva dva, u nizu seminara na tematiku posvećenu evidentiranju zaliha, održana su u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 17. i 18. Novembra 2016. godine. Ove seminare su zajednički organizovale Regionalna privredna komora Novi Sad, Privredna komora Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije, u skladu sa Sporazumom o saradnji, br 201 od 1.11.2016.g, koji je zaključila Privredna komora Srbije sa Savezom računovođa i revizora Srbije.
Ovaj semninar je namenjen svima onima koji rukuju zalihama, kao najznačijnijem delu poslovne imovine, zatim onima koji se bave uslužnim delatnostima, proizvodnjom, trgovinom, kao i za računovođe koji vode poslovne knjige.
Autor i predavač je mr Snežana Mitrović, viši savetnik Saveza računovođa i revizora Srbije.
Kako za ovu tematiku vlada izuzetno veliko interesovanje javnosti, Privredna komora Srbije organizuje seminare i u drugim mestima. Prvi naredni seminar će biti održan 25. novembra 2016. godine u RPK Subotica u Subotici, a zatim, 01. decembra u PK Srbije u Beogradu. Sve dodatne informacije se nalaze na sajtu www.pks.rs i […]

Više informacija...