Info

Održan seminar STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 28. januara 2015. godine održan je instruktivni seminar-radionica Stečajni postupak u praksi koji je u potpunosti posvećen praktičnom prikazu kompletnog stečajnog postupka, u skladu sa najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, sa naglaskom na ključnim izmenama i njihovom primenom u praktičnom radu, u vođenju stečajnog postupka.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (Sl. Glasnik R.Srbije br.83/2014), doneo je i proširivanje delokruga poslova stečajnog upravnika, a takođe i jedinstveno uredio prava, obaveze, dužnosti i zadatke stečajnog upravnika, koje su se ranije posredno, a u praksi nedosledno, izvodile iz drugih propisa.
Stečajni postupak je kompleksan proces, započet u momentu gašenja privrednog subjekta, trajnije nesposobnog za izmirivanje obaveza određenih zakonom, koji se vodi nad tim privrednim subjektom, sada stečajnim dužnikom. Kompletan proces stečajnog postupka, od otvaranja do postupka zaključenja, stečajni dužnik ima status pravnog lica a rukovodi njegovim poslovima i zastupa ga stečajni upravnik, koji najnovijim zakonskim rešenjem, ima status službenog lica i […]

Više informacija...

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom AfiAct II sistema“

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 22. januara 2015.godine u saradnji sa SANO-Savremena ishrana životinja d.o.o. održana je prezentacija na temu „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
Predavanje je održao gospodin Yoni Levin iz AFIMILK-a, Izraela.
Na ptrezentaciji su predstavljene najnovije tehnološke inovacije koje omogućuju:

Pouzdano i efikasno otkrivanje gonjenja što omogućuje osemenjivanje u optimalno vreme i povećanje uspeha osemenjavanja, odnosno poboljšanje reproduktivnih rzultata.
Otkrivanje određenih bolesnih ili fizoloških stanja u njihovoj najranijoj fazi što omogućuje pravovremenu reakciju uzgajivača i sprečavanje nastanka štetnih događaja.

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama