Info

Održana radionica „Komunikacija s teškim strankama“

 
Ova inspirativna, interaktivna radionica, posvećena promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 29. marta 2017. godine u  Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.
Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju za šta su potrebni meseci da bi se takav odnos izgradio, ali samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teškom situacijom, može ga nepopravljivo narušiti.
Ova radionica je osmišljena i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, za uspešno rešavanje dilema i nedoumica u „teškim“ situacija i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.
Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa veštinama uspešne poslovne komunikacije i da umeju da protumače govor tela sagovornika. Upoznali su zlatnih pravila i usvojili sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama.
A rad sa teškim strankama će im biti olakšan kroz date tipove, primere i konkretne alate u situacijama: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka pod […]

Više informacija...

Održana sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, dana 15. marta 2017. godine održana je sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.
Direktor Sektora za poljoprivredu, g-din Žarko Galetin je istakao značaj održavanja Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i upoznao prisutne o ulozi Privredne komore Srbije kao institucije u prepoznavanju problema kao i predloga proizvođača za pokretanje inicijativa za rešavanje istih kod nadležnih ministarstava.
Sednicom je predsedavao g-din Veljko Jovanović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i rukovodilac Centra za organsku proizvodnju. Naglasio je da je došlo do rekonstrukcije komorskog sistema. Prisutne je informisao o promenama u organizaciji rada i funkcionisanja unutar Privredne komore Srbije. Jedna od bitnih promena organizacije članova u PKS je da su predsednik i zamenika predsednika Grupacije članovi Odbora Udruženja za biljnu proizvodnju. Pravilnikom o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije daje se mogućnost osnivanja Odbora grupacije, ukoliko grupacija broji više od 15 članova. Takođe je informisao prisutne i o osnivanju […]

Više informacija...

Predlog mera i nove metode u gajenju ratarskih i voćarskih kultura

U organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Regionalne privredne komore Srednjebanatskog regiona i Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, 13. marta 2017. godine održan je seminar „Predlog mera i nove metode u gajenju ratarskih i voćarskih kultura“ posvećen unapređenju poljoprivrednog sektora. 
Otvarajući skup Žarko Galetin, direktor Sektora poljoprivrede PKS, istakao je da je ukupna robna razmena agrara Srbije sa svetom u 2016. godine iznosila oko pet milijardi dolara i da se tendenija suficita od 1,5 milijardi dolara nastavlja. Ukazao je da je važno prepoznati ulogu znanja u stvaranju više vrednosti, zbog čega su seminari i drugi vidovi edukacije veoma značajni sa aspekta umrežavanja, razmene iskustva i primene najbolje prakse.
Edukativni program ispred komanije Superior d.o.o. realizovali su  direktor Nebojša Đinović,  na temu Mere za unapređenje povrtarstva i Gajenje borovnice kao rešenja za kisela zemljišta, i saradnik Milutin Jocić na temu Pravilno gajenje i izbor sorti maline, kupine i aronije.
Superior doo je komapnija koja posluje na […]

Više informacija...

Prof. dr Dragan Lukač izabran za potpredsednika Asocijacije Dunavskih privrednih komora

Na poslednjoj sednici Generalne skupštine Asocijacije Dunavskih komora, koja je održana u Varaždinu, dat je predlog da se izabere novi potpredsednik Asocijacije. Glasanjem od strane komora članica, za potpredsednika Asocijacije izabran je prof. dr Dragan Lukač, v. d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad.
Asocijacija Dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association DCCA) povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona. Osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine
Predsednik Asocijacije Dunavskih komora, ujedno i predsednik Privredno-industrijske komore Budimpešte, dr Zoltan Kiš, čestitao je potpredsedniku Lukaču novu funkciju i poželeo mu puno uspeha u budućem radu.
Generalna skupština DCCA za 2017. godinu, zakazana je za 16. I 17. oktobar 2017. godine u Budimpešti, neposredno pre  Godišnjeg  foruma Evropske strategije za Dunavski […]

Više informacija...

Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad 27. februara 2017. godine održana je prezentacija: „Mere akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu“.
Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Novi Sad organizovala je prezentaciju u cilju upoznavanja predstavnika privrednih društava i preduzetnika sa područja Južnobačkog upravnog okruga sa Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu.
Program su prezentovali Nevena Živković, v.d. direktora Filijale za zapošljavanje Novi Sad; Dušan Marjanović, načelnik odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere i Smiljana Radovanović, načelnik odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke.
Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Sbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.
Dodatne informacije o uslovima iz javnih poziva:
Javni pozivi/konkursi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije:
www.nsz.gov.rs
                                

Više informacija...

EU projekti od A do Z

U Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad od 20. do 24. februara 2017. godine održana je besplatna obuka pod nazivom: „EU PROJEKTI OD A DO Z“ – od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki.
Obuku je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU.
Petodnevna obuka imala je za cilj da pruži sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova. U toku obuke polaznici su vođeni kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije.
Ovaj program obuke razlikovao se od drugih po razvoju logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže u struktuiranju i formulisanju projektne ideje u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, kako bi se podigao kapacitet domaćih firmi za korišćenje sredstava Evropske Unije.
Obuku je pohađalo 30 predstavnika privrede zainteresovanih za korišćenje sredstava iz fondova […]

Više informacija...

Kineska privredna delegecija u poseti Privrednoj komori Srbije-RPK Novi Sad

Privredna delegacija grada Ningbo, NR Kina, posetila je Privrednu komoru Srbije-RPK Novi Sad u utorak, 21. februara 2017. godine.
U sastavu kineske delegacije bili su: SU Iueming, zamenik generalnog direktora Zavoda za školstvo, Zheng Jiankia, zamenik generalnog direktora Kancelarije za luke, KSU Piniuan, direktor sektora Kancelarije za inostrane poslove, GE Ksiaobo, direktor sektora za CPPCC, LI Huiping, zamenik direktora Direkcije za sajmove i Vang Jianping, direktor, IINZHOU Zavod za školstvo.
Razgovori su vođeni u cilju jačanja privredne saradnje i povezivanja privreda dveju zemalja.
Prof. dr Dragan Lukač, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad, upoznao je goste sa potencijalima Južnobačkog okruga, kao i sa privrednim i ekonomskim kretanjima.
Takođe, naveo je da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije intenzivno rade na uvođenju dualnog modela obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, kako bi školovanje kadrova odgovaralo potrebama privrede i da bi se smanjila nezaposlenost mladih. Istakao je važnost uvođenja dualnog sistema obrazovanja i ukazao na izuzetno […]

Više informacija...

Kako postati vrhunski prodavac

 
U Novom Sadu održan je 17. februara 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu. Kako postati vrhunski prodavac.
Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi, a namenjen SVIMA koji se na neki način bave prodajom: proizvoda, usluga, veština, znanja, ideja.., da bi bili što uspešniji na poslovnom i ličnom planu.
Na treningu su polaznici dobili pregršt informacija i konkretnih uputstava na teme:

Osnovni principi, pravila i tajne uspešne prodaje
Najčešće greške i strahovi prodavca
Razlika između uspešnih i neuspešnih prodavaca
Osobine vrhunskih prodavaca
Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca i uspostavljanje poverenja
Najvažnija reč u prodaji od samo PET slova
Odgovaranje na primedbe potencijalnih kupaca
Tehnike zaključivanja prodaje
Dobijanje preporuke

Svi učesnici treninga su dobili radni materijal, kratak pregled predavanja i dodatne individualne konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje.
Autor i predavač, mr Dijana Carić, magistar ekonomskih nauka iz oblasti “Poslovnog pregovaranja”. Kao student dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije od Ekonomskog fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studiranja kao i od Eurobank EFG u […]

Više informacija...

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.

U RPK Novi Sad, 14. februara 2017. godine održan je seminar na temu:
„IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU“
Cilj seminara je bio da se zajedno sa privrednicima prokomentarišu i razjasne pojedine specifičnosti vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja.

U toku seminara su razmotrene sledeće teme:

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 godinu

Kratak pregled osnovnih pravila i procedura vezanih za sastavljanje finansijskih izveštaja
Specifičnosti kod vrednovanja pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha
Dostavljanje finansijskih izveštaja
Poreski bilans i poreska prijava

Aktuelnosti vezane za izmene poreskih propisa

Predavač je bila direktor i vlasnik privrednog društva Account doo Novi Sad, Vera Lončar, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), član Udruženja poreskih savetnika Srbije, sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja. Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija.
Seminaru je prisustvovalo preko 50 predstavnika privrednih društava sa područja regiona.

Više informacija...

Potpisan Sporazum o saradnji sa Štajerskom gospodarskom zbornicom

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 24. januara 2017. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i Štajerske gospodarske zbornice, Maribor, Republika Slovenija.
Sporazum su potpisali v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač i direktorica Štajerske gospodarske zbornice mag. Aleksandra Podgornik.
Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica u organizovanju, pomaganju i podsticanju svojih članica u aktivnostima usmerenim ka unapređenju i razvijanju privredne i ekonomske saradnje, kao i razvijanju uslova za efikasno i efektivno povezivanje i poslovanje privrednih subjekata sa područja obe Komore.
Prilikom potpisivanja Sporazuma, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad prof. dr Dragan Lukač upoznao je predstavnike Štajerske gospodarske zbornice iz Maribora sa potencijalima Južnobačkog okruga kao i sa ekonomskim kretanjima, planovima i projektima. Istakao je da je u prva tri kvartala 2016. godine privreda s područja Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad ostvarila robnu razmenu sa Republikom Slovenijom u […]

Više informacija...