Info

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom AfiAct II sistema“

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 22. januara 2015.godine u saradnji sa SANO-Savremena ishrana životinja d.o.o. održana je prezentacija na temu „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
Predavanje je održao gospodin Yoni Levin iz AFIMILK-a, Izraela.
Na ptrezentaciji su predstavljene najnovije tehnološke inovacije koje omogućuju:

Pouzdano i efikasno otkrivanje gonjenja što omogućuje osemenjivanje u optimalno vreme i povećanje uspeha osemenjavanja, odnosno poboljšanje reproduktivnih rzultata.
Otkrivanje određenih bolesnih ili fizoloških stanja u njihovoj najranijoj fazi što omogućuje pravovremenu reakciju uzgajivača i sprečavanje nastanka štetnih događaja.

Više informacija...