Info

Održana sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 24.04.2015. održana je VIII sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.
Na sednici su usvojeni Izveštaj o radu Centra za 2014. godinu i Program rada Centra za 2015. godinu.
U toku sednice su analizirani privredni rezultati na području Republike Srbije kao i privredni rezultati regiona. Istaknuto je da je prošle godine pogoršana ekonomska situacija i faktori koji su predhodne godine pokretali rast privrede, kao što su oporavak poljoprivredne proizvodnje, rast proizvodnje Fiat-a i NIS-a su iscpljeni.
Takođe je istaknuto da su nastavljene nepovoljne tendencije vezane za opadanje proizvodnje i zaposlenosti u većem delu privrede, nelikvidnost i nesolventnost privrede, nepovoljna kretanja u kapitalnom bilansu vezana za niske strane direktne investicije i razduživanje preduzeća i banaka koja utiču na deprecijaciju dinara, pad kreditne aktivnosti banaka, opadanje realne vrednosti kredita privredi i rast loših kredita, visoaku nezaposlenost, realni pad prosečne neto zarade, i dr.
Ovom prilikom članovi Saveta su informisani o savremenim rešenjima u poboljšanju uloge finansijskog sektora […]

Više informacija...

Počeo aprilski Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad počeo je 17. po redu “Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu” uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu
Kurs se realizuje u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada i namenjen je licima koja imaju malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe.
Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu orjentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznici lako moći odmah po završetku Kursa da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.
Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Raspored nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za […]

Više informacija...

Održana prezentacija na temu „Novine u carinskom poslovanju“

RPK Novi Sad, u saradnji sa Upravom carina Republike Srbije, organizovala je prezentaciju na kojoj su privrednici upoznati sa novinama u carinskim procedurama i postupcima.
Pozdravljajući prisutne, Milorad Radojević, direktor RPK Novi Sad, istakao je da je ovo prilika da privrednici razmene iskustva i informacije sa predstavnicima Uprave carina i da se čuje kako stvari funkcionišu u praksi.
Veselin Milošević, pomoćnik direktora u Sektoru za informacione tehnologije Uprave carina, govorio je na temu Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na nacionalnom nivou koji treba da pojednostavi i unapredi efikasnost carinskog postupka i omogući jeftinije poslovanje privrede sa inostranstvom.
Snežana Karanović, pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke i procedure Uprave carina prezentovala je novi zakonski institut Ovlašćeni privredni subjeka, koji privrednim subjektima koji poštuju propise i koji su pouzdani pruža mogućnost da koriste olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom. Kako je ona istakla, do sada je jedna kompanija u Srbiji dobila status Ovlašćenog privrednog subjekta.

Više informacija...

Održana prezentacija Akcionog plana za zapošljavanje za 2015. godinu

Regionalna privredna komora Novi Sad je u saradnji sa Sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine i Gradom Novim Sadom organizovala 7. april 2015. godine prezentaciju Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu i mera Akcionog plana za zapošljavanje Grada Novog Sada za 2015. godinu.
Skup je otvorio direktor Regionalne privredne komore Novi Sad Milorad Radojević pozdravljajući sve prisutne.
 

Akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodine za 2015. godinu se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati povećanje zaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine. Prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu prvenstveno su usmereni na ulaganje u ljudske resurse, podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranje novih radnih mesta.
 

Mere Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu je prezentovala gospođa Nada Burmazović, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje, preduzetništvo, zanatstvo i opšte pravne poslove Pokrajinskog sekretarijata za privredu.
Prioriteti politike zapošljavanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu su […]

Više informacija...

Održano predavanje HORIZONT 2020 mogućnosti i perspektive ovog programa

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u petak.03. aprila 2015, održano je predavanje o mogućnostima i perspektivama programa HORIZONT 2020.
Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ovog predavanja informisanje privrednika i javnosti o novom Okvirnom programu Evropske komisije Horizont 2020 i mogućnostima koje ovaj program pruža srpskim kompanijama za finansiranje projekata u oblasti istarživanja i inovacija.

Predavač je bila mr Nataša Vujnović Sedlar, nacionalna kontakt osoba za program Horizont 2020 u okviru Evropske mreže preduzetništva (EEN). Nataša je inače član Univerziteta u Novom Sadu, gde na Fakultetu tehničkih nauka radi kao istraživač. Univerzitet u Novom Sadu je član Evropske mreže preduzetništva – Enterprise Europe Network (EEN), najveće evropske mreže za poslovnu podršku. Ova mreža je formirana 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu i funkcioniše u više od 50 zemalja.

Osnovna svrha ovog programa, koji je […]

Više informacija...

Održana prezentacija konkursa Razvojnog fonda APV

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 27. marta 2015. godine, održana je prezentacija:
KONKURSA RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE
u cilju upoznavanja predstavnika privrednih društava i preduzetnika sa područja Južnobačkog upravnog okruga sa ciljevima dodele sredstava, uslovima kreditiranja i instrumentima obezbeđenja kredita Razvojnog fonda AP Vojvodine predviđenih Programom rada Fonda za 2015. godinu.
Sa uslovima konkursa, privrednike je upoznao gospodin Borislav Vujić, pomoćnik direktora Razvojnog fonda AP Vojvodine
Gospodin Vujić je rekao da je konkurs za kredite Fonda za razvoj AP Vojvodine otvoren 30. januara 2015. godine i da će trajati do kraja godine. Takođe je izjavio da su obezbeđena sredstva za odobravanje kredita u iznosu od 2,6 milijardi dinara. Za odobravanje kredita potrebno je da se ispune minimalni uslovi, a nakon toga kroz kontolu rizika vrši se analiza svakog zahteva ponaosob.
Na prezentaciji je još istaknuto, da su u ponudi Fonda dugoročni i kratkoročni krediti i da su ovi krediti namenjeni prvenstveno za mikro, mala i srednja preduzeća sa teritorije AP […]

Više informacija...

Održan dvodnevni trening – seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održan je treći po redu trening seminar :
˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝

Kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja, polaznici su se upoznali sa boljom primenom alata i teoretskim znanjima u praksi, kao i sa različitim pristupima analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Na seminaru su obrađene i sledeće celine:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Seminar je trajao dva dana, 16. i 18. novembar i bio je namenjen: menadžerima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija, kao i ostalim licima koja žele da […]

Više informacija...

Održana VIII sednica Saveta Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održana je 24.marta 2015. godine VIII sednica Saveta Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing.
Sednicu je otvorila Milena Jerosimović rukovodilac Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing.
Za sednicu je predložen i usvojen sledeći Dnevni red:

Zapisnik sa VII Sednice Saveta Centra za poljoprivredu Regionalne privredne komore Novi Sad
Izveštaj o radu za 2014. godinu i Program rada za 2015. godinu Centra za poljoprivredu Regionalne privredne komore Novi Sad
Spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2014. godini i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini.
Konkursi u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini.

Na sednici je usvojen izveštaj o radu Centra za 2014. godinu i Program rada Centra za 2015. godinu. U nastavku sednice predstavljena je spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehramnenih proizvoda Regiona u 2014. godini, kao i značaj u odnosu na Republiku Srbiju i AP Vojvodinu.
U toku sednice, privrednici su ukazali na brojne probleme koji postoje u primarnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji i koje je potrebno što pre rešavati […]

Više informacija...

Održana prezentacija „HAL E-FAKTURE“

U Regionalnoj privrednoj komora Novi Sad 02. aprila 2015. godine je održana prezentacija na temu:
„SMANJITE TROŠKOVE DO 70% UZ HAL E-FAKTURE“

Prezentaciju su izveli: Aleksandar Spremić, zamenik direktora Halcoma.d. i Branko Graovac, menadžer poslovnog razvoja Halcom a.d.
 

Učesnici seminara su se upoznali sa prednostima korišćenja Hal E-Faktura u njihovoj kompaniji, a smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i produktivnosti su samo neki od njih.
Istaknuto je da se korišćenjem Hal E-Faktura smanjujete troškove arhiviranja faktura, mogućnost kašnjenja, produktivnost je veća, a rad sa dobavljačima je jednostavniji. Razmenom faktura elektronskim putem, uštedećete od 60-80%. Automatizacijom procesa, sistem elektronskih faktura omogućava obradu podataka bez ručnog unošenja, čime se smanjuju ljudske greške i plaćanje se vrši brže. Elektronsko fakturisanje u potpunosti automatizuje razmenu faktura, njeno snimanje, kao i čuvanje.
Efikasan proces primanja faktura, će postati dobra osnova strateškog odnosa sa dobavljačima. Sa druge strane, pomaže da se osigura partnerski odnos, koji će dovesti do većeg poverenja.
Takođe, kvalitet podataka se odslikava kroz smanjenje mogućnosti […]

Više informacija...

Održan seminar REORGANIZACIJA i UPPR

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, je u subotu, 14. marta 2015. godine održan informativno instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva, na temu: REORGANIZACIJA i UPPR.
Ovaj seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, i priznaje se stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika, a namenjen je kako stečajnim upravnicima i njihovim asistentima i knjigovođama, tako i advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i privrednih društava.
Predavači na ovom seminaru su sudije Privrednog apelacionog suda iz Beograda, SNEŽANA MARIĆ i JOVAN JOVANOVIĆ, koji su posebnu pažnju posvetili tematici:

Reorganizacija u stečaju
Plan reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije -UPPR
Izmene Zakona o stečaju iz avgusta meseca 2014. U odnosu na postupak reorganizacije i UPPR
Plan reorganizacije i UPPR u praksi

 
Naši polaznici su svi zadovoljni seminarom, a najviše su im se dopale temeljno i odlično obrađene teme, konkretni […]

Više informacija...