Info

Poseta delegacije Republike Ugande

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Ambasadom Republike Ugande u Rimu 24. juna 2016. godine organizovala je prezentaciju Republike Ugande u Novom Sadu.
Njenu ekselenciju gospođu Grejs Akelo, ambasadorku Republike Ugande u Rimu i gospodina Dragoljuba Šaponjskog, počasnog konzula Republike Ugande u Srbiji svečano su dočekali i pozdravili u ime RPK Novi Sad Milorad Radojević, direktor i u ime Grada Novog Sada mr Goran Sečujski, član Gradskog veća za privredu.
NJ.E. Grejs Akelo održala je dve radionice na kojima je prezentovala turističke i investicione potencijale Republike Ugande i identifikovala oblasti za ostvarivanje bliže bilateralne saradnje dve zemlje, pre svega u ekonomskom smislu, jer je Uganda zemlja u tranziciji otvorena za ulaganja, što može da rezultira obostranu korist.
Skupu je prisutvovalo tridesetak kompanija Južnobačkog okruga, zainteresovanih za da saznaju više o mogućnostima za investiranje i ostvarivanje saradnje sa ugandskim kompanijama.
Nakon radionica prisutni su imali priliku da pogledaju izložbu organizovanu sa ciljem predstavljanja kulture Republike Ugande.
U večernjim satima na Trgu slobode Novosađani […]

Više informacija...

Dodeljene Junske nagrade Regionalne privredne komore Novi Sad

Regionalna privredna komora Novi Sad 09. juna 2016. godine tradicionalno je obeležila Dan Komore.
Tim povodom održana je svečana sednica Skupštine RPK Novi Sad, nakon koje su dodeljene Junske nagrade najuspešnijim kompanijama koje su u protekloj 2015. godini ostvarile zavidan uspeh i dale izuzetan doprinos razvoju privrede Regiona i razvoju privrede u celini.

Za izuzetne poslovne rezultate nagrađeno je deset kompanija.

 
Predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad, prof. dr Dragan Lukač, uručio je nagrade  kompanijama: Revnost AD, Novi Sad; JGSP “Novi Sad“; JP Pošta Srbije – radna jedinica Novi Sad; JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad; Infograf-Goti DOO, Novi Sad; JP Srbijagas, Novi Sad; PD Maglić DOO, Maglić; Evropska mreža preduzetništva –kancelarija u Novom Sadu; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i Kopi komerc DOO, Kać.
 

Više informacija...

“Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“.

U organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 22.aprila 2016. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom “Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“.
Održivi razvoj i energetska bezbednost predstavljaju stratešku konstantu svih zemalja koje misle o svom održivom razvoju kao osnovi za obezbeđenje sopstvene budućnosti.
Realizacija Energetske efikasnosti i obnovljivi izvori energije treba da omogući malim i srednjim preduzećima, da u relativnom kratkom roku, identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu konvencionalnih resursa, preduzmu mere za poboljšanje energetske efikasnosti i počnu koristiti alternativne obnovljive izvore energije. Na taj način, kroz smanjenje troškova poslovanja, povećava se i konkurentnost preduzeća i njihovih proizvoda, a samim tim i povećanje profitabilnosti.
Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu reč održao je Zoran Delić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, zadužen za investicije u energetici, izrazivši zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih […]

Više informacija...

Predstavljen EDUKATIVNI CENTAR u Novom Sadu

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra u Novom Sadu, predstavio je Edukativni centar, ustanovu u kojoj se stiču najnovija znanja potrebna tržištu radne snage. Ovaj centar je osnovala Vlada AP Vojvodine u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih u cilju izlaženja u susret zahtevima tržišta rada i poslodavaca, preteča uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji. Edukativni centar je za sada jedina ustanova Srbiji u kojoj se primenjuje princip modela dualnog obrazovanja na druga područja rada i zanimanja kojima su potrebni kvalifikovani kadrovi i modernizovani nastavni program za dodatno obrazovanje odraslih.
Cilj Edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.
Misija Edukativnog centra je smanjenje nezaposlenosti kroz dodatne obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih na neformalan način.
Obuke za nezaposlena punoletna lica sa teritorije APV su besplatne, uz mogućnost besplatnog smeštaj za polaznike van […]

Više informacija...

Održan interaktivni trening-seminar PSIHOLOŠKI TIPOVI POSLOVNIH LJUDI

– prepoznavanje tipologije i prilagođavanje komunikacije –
 
Jedan od niza inspirativnih, interaktivnih treninga, posvećenih promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju je kroz priču o četiri tipa ličnosti dao odgovore mnogobrojne životne komunikološke dileme o držan je u RPK Novi Sad, 26. februara 2016. godine.

Na pitak i zabavan način, čuli smo priču o četiri tipa ličnosti u poslovnom I privatnom okruženju, utvrdili kom tipu ličnosti naši sagovornici pripadaju, kojom bojom su obeleženi,saznali smo po čemu da ih brzo I lako prepoznamo. Naučili smo na koji način je najbolje da im se približimo i izradili strategiju i model komunikacije za svaki od njih i to u zavisnosti od toga da li im je dobar ili loš dan.
Primenom stečenih znanja i veština, poslovni medjuljudski odnosi se značajno unapređuju, a posluje se lakše i efikasnije.
 
Polaznici su dobili bogate skripte sa uputstvima za upravljanje neverbalnom komunikacijom uz mnoštvo ilustracija za prepoznavanje tipologije i prilagođavanje komunikacije.

Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991), specijalista […]

Više informacija...

Uključivanje u Evropsku preduzetničku mrežu (EEN) za besplatno usavršavanje u Evropi

Procedure i dokumenta za prijavljivanje

Besplatna radionica za mlade preduzetnike i sva mala i srednja preduzeća
održaće se u utorak, 15. marta 2016. godine sa početkom u 11,00 časova u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Narodnog fronta 10/II

Radionicu zajednički organizuju Regionalna privredna komora Novog Sada, Univerzitet u Novom Sadu i Poslovni inkubator Novi Sad, na kojoj će biti predstavljeni projekti Erazmus za mlade preduzetnike i Evropska preduzetnička mreža, koji se realizuju u okviru COSME programa.
 
Cilj ove radionice je:
Pružanje informacija mladim preduzetnicima o mogućnostima, konceptu i pogodnostima pristupa novom tržištu, o potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima, koja će im olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.
 
Posebna pažnja na ovoj radionici će biti posvećena kreiranju seta dokumenata potrebnih za proceduru prijave na EEN, na primerima domaćih i inostranih partnera.
 
U prvom delu radionice biće predstavljena Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN) koja ima cilj da pomogne, kako istraživačkim grupama, tako i malim i srednjim preduzećima […]

Više informacija...

Održan seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 09. februara 2016. godine organizovala seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Teme seminara bile su:
1) Praktična primena pro­pi­sa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;

uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;

finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2016. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom zdravstvenih ustanova.

aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

2) Sastavljanje go­di­šnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2015. go­di­nu:

sprovođenje konačnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2015. godinu;

ugovaranje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2016. godinu;

utvrđivanje rezultata poslovanja i sastavljanje obrazaca 1 do 5 na dan 31. decembra 2015. godine;

knji­go­vod­stve­no ob­u­hva­ta­nje (knjiženje) svih promena koje se odnose na sastavljanje godišnjeg finansijskog […]

Više informacija...
odrzana-radionica-besplatno

Održana radionica Besplatno usavršavanje preduzetnika u Evropi

Besplatna radionica za mlade preduzetnike održana je 22. januara 2016. godine u RPK Novi Sad u zajedničkoj organizaciji sa Univerzitetom u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni projekti Erazmus za mlade preduzetnike i Evropska preduzetnička mreža.

Skup je, u ime organizatora, otvorila JELENA S. STANKOV, koordinator za obrazovanje RPK Novi Sad, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je radionica organizovana u cilju pružanja informacija mladim preduzetnicima o mogućnostima, konceptu i pogodnostima pristupa novom tržištu, o potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima. Saradnja će im olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.
Pored toga, najavila je i predstavljanje Evropske mreže preduzetništva i dosadašnje rezultate, iskustva i benefite besplatnog usavršavanja mladog preduzetnika iz Italije kod preduzetnika u Novom Sadu.
Najpre je VLADIMIR NIKIĆ, član projektnog tima Erasmus projekta i član Evropske mreže preduzetništva, predstavio Evropsku preduzetničku mrežu (Enterprise Europe Network) čiji je cilj da pomogne, kako istraživackim grupama, tako i malim i srednjim preduzećima u Srbiji da ostvare kontakte sa potencijalnim partnerima […]

Više informacija...
predstavljena-studija

Predstavljena STUDIJA IZVODLJIVOSTI UVOĐENJA DUALNOG OBRAZOVANJA u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u zajedničkoj organizaciji sa Privrednom komorom Srbije, u petak, 11. decembra 2015. godine, predstavljena je Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.
Prisutne predstavnike komapnija i obrazovnih ustanova pozdravio je Milorad Radojević, direktor RPK Novi Sad, naglasivši da je Srbija otpočela sa reformom sistema srednjeg stručnog obrazovanja u kojoj je značajna inovacija uvođenje dualnog sistema u srednje stručno obrazovanje radi obezbeđenja kvalifikovane radne snage u cilju davanja doprinosa ekonomskom razvoju i prosperitetu zemlje.

O značaju uvođenja dualnog – kooperativnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje, govorila je Mr Mirjana Kovačević, direktor Centra za edukaciju Privredne komore Srbije. Gospođa Kovačević je zatim i predstavila Studiju izvodljivosti, u kojoj su predloženi predstavljeni uslovi, mogućnosti i opcije uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, s posebnim naglaskom na proizvodna zanimanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju.Ova studija ispituje isprepletenost pedagoških procesa, naizmenično učenje u preduzeću i u školi, kao i uslove i […]

Više informacija...

Održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u petak i subotu,27. i 28. novembra 2015, po drugi put je održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020.
Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ove obuke da polaznici nauče da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.

Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede. U odnosu na prethodni period, pravila za […]

Više informacija...