Info

Održana Grupacija proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 5. decembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije.
Na sednici je istaknuto da je ova godina bila izuzetno teška i da se ne možemo pohvaliti sa rezultatima proizvodnje, posebno kada je u pitanju proizvodnja kukuruza i soje.
Agrarni budžet za 2018. godinu biće na nivou od oko 44,1 milijardu dinara i predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Većina mera podrške i dalje će ostati iste. Takođe, istaknuto je da je potrebno inicirati ukidanje akcize na dizel gorivo, koja značajno povećava troškove poljoprivredne proizvodnje.

Više informacija...

Forum o ribarstvu Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 27. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije za ribarstvo sa veoma interesantnom temom „Forum o ribarstvu Srbije“.

 Na sednici je istaknuto da je neophodno u narednom periodu doneti Nacionalni strateški plan za razvoj ribarstva i definisati operativne programe, koji će dati smernice razvoja u narednom periodu, kako bi se ova privredna grana podigla na viši nivo, povećala proizvodnja i konkurentnost na međunarodnom tržištu.
Takođe, u najavi je skoro usvajanje Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu, koji je  usklađen sa relevantnim EU zakonodavstvom. Ovaj zakon će poslužiti kao osnova za izradu podzakonskih akata kojima će se dodatno urediti pitanja u okviru ove oblasti.
Iz IPARD sredstava će uskoro biti moguće dobiti sredstva za investicije u preradu proizvoda ribarstva, dok je za podršku ribarstvu neophodno obezbediti finansiranje iz nacionalnih sredstava.

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

U PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu održan je 23.novembra 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu: Kako uspešno pregovarati.
Svakodnevna upućenost na ljude oko nas stvara kontinuiranu potrebu za nekim vidom pregovaranja. Veštine pregovaranja su opštekorisne za svakog pojedinca, jer rešavaju sukobe, poboljšavaju odnose među ljudima, mogu uštedeti brojne resurse, poput vremena, novca, zdravlja, pa i živaca. Pregovaranje je veština koja se, kao i svaka druga, može unaprediti učenjem, treningom, iskustvom i primenom naučenog. Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi u cilju savladavanja osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja, pripreme za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane, prepoznavanje manipulacija i laži, a takođe i prepoznavanje  “prljavih taktika” pregovaranja, ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo.

Na treningu su polaznici dobili mnogo informacija i konkretnih uputstava na teme:

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (početna ponuda, tačka otpora, stvaranje […]

Više informacija...

Grupacija proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira Sektora za poljoprivredu, Privredne komore Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 20. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira.
Na sednici je istaknuto da ova grana privrede svoju proizvodnju bazira na domaćim resursima, izvozno je orjentisana i ima niz komparativnih prednosti.

Predstavnici preduzeća imali su priliku da iznesu svoje probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, a to su pre svega: nedostatak sirovine, nepovljan kurs evra za izvoznike, odsustvo subvencija za nabavku mašina neophodnih za proizvodnju, odsustvo radne snage i sl. Jedinstven je stav da je potrebno udruženim snagama rešavati probleme da bi ova grana privrede bila konkurentna na domaćem i ino-tržištu.
 

Više informacija...

Sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 9. novembra 2017. godine, održana je 1. sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka Južnobačkog, Južnobanatskog, Srednjebanatskog i Sremskog upravnog okruga.
Na sednici je istaknuto da je ova godina jedna od sušnih godina, a posledice nepovoljnih vremenskih uslova u poljoprivrednoj proizvodnji osetiće se u 2018. godini, najviše u stočarskoj proizvodnji, jer kvalitet proizvedene stočne hrane, nije zadovoljavajući i imaće uticaja na ishranu, odnosno obim i kvalitet stočarske proizvodnje. Takođe, može se očekivati pad proizvodnje količina sirovog mleka i smanjenje proizvodnje mlečnih proizvoda.
Sednici su prisustvovali predstavnici mlekarske industrije – proizvođači i prerađivači mleka, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Uprave za veterinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Laboratorija za ispitivanje stočne hrane i animalnih proizvoda, Naučni institut za prehrambene tehnologije i Republički zavod za statistiku – Odeljenje u Novom Sadu.
 

Više informacija...

Održan sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike

   
U ponedeljak, 6. novembra 2017. godine u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, održan je sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike u jedinicama loklane samouprave, a u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Južnobačkog upravnog okruga.
Prisutnima su se obratili Olivera Simović, v.d. direktora Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga; Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga i prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu polituku. Ovu priliku ministarka Slavica Đukić Dejanović iskoristila je da poseti Zavod za zdravstevnu zaštitu studenata.

Na sastanku se razgovaralo o budućim koracima i načinu na koji svako iz svoje oblasti može da da doprinos i podršku opštinama u kojima se realizuje projekat, a projekati koji opštine sprovode su različiti i obuhvataju širok spektar mera, od onih usmerenih na podsticanja rađanja, preko podizanja zdravstvene kulture do podsticajnih mera za mlade parove za ostanak u mestu boravka.
 
 
 
 
 
 
 

Više informacija...

Održano predavanje  na  temu „Poznavanje finansija poluga za razvoj posla koji radite“

U cilju sticanja znanja o principima finansijskog poslovanja, razumevanje poslovnih finansija, i boljeg nadzora nad finansijskim upravljanjem, a sve u cilju poboljšanja ekonomskog položaja preduzetnika, u PKS RPK Novi Sad održano je predavanje  na  temu „POZNAVANJE FINANSIJA POLUGA ZA RAZVOJ POSLA KOJI RADITE“

Mala, mikro, srednja preduzeća i preduzetnici čine preko 99% registrovanih privrednih subjekata u Srbiji. Bez obzira na ogroman broj registrovanih privrednih subjekata koja su po veličini razvrstana u mala i mikro pravna lica, njihovo učešće u stvaranju profita i dobiti je malo.
Profit, i dalje u najvećoj meri ostvaruju veliki sistemi.
Tri osnovna razloga, zašto mali privredni subjekti slabo napreduju ili stagniraju, činjnica je da je veliki broj istih u blokadi jeste:

Slabo uključivanje vlasnika u finansije svog posla;
Nedovoljna marketinška aktivnost i
Rukovođenje – međuljudski odnosi.

U cilju, da pomogne privrednicima, svoje višedecenijsko znanje iz oblasti finansija i poreza, Biljana Trifunović napisla je knjigu „PREDUZETNIŠTVO – MOJ IZBOR“
U Sali , gde je održano predavanje, okupili su se brojni novosadski privrednici. Tom prilikom prvi put […]

Više informacija...

Druga sednica Parlamenta privrednika RPK Južnobačkog upravnog okruga

Druga sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga održana je 01. novembra 2017. godine. Sednicu je otvorio predsednik Parlamenta privrednika, gospodin Milinko Cicmil, dok su prisutne privrednike pozdravili predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež;  gradonačelnik Grada Novog Sada, gospodin Miloš Vučević i v. d. direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, gospođa Olivera Simović.
Tom prilikom, predsednik PKS Marko Čadež pozitivno je ocenio sve privredne pokazatelje Južnobačkog upravnog okruga i istakao da gledano sa strane privrede, uvek može bolje. „Mi treba što češće da sedimo sa privrednicima, slušamo probleme i pokušavamo zajednički da ih rešavamo. Danas smo u Privrednoj komori Grada Novog Sada, više od 40 članica Parlamenta privrede su ovde, upoznaćemo ih sa nekim novim instrumentima na koji način PKS može da utiče na promene pravilnika, na zakonodavni okvir, donošenje novih zakonskih rešenja, donošenje novih podzakonskih akata u nekoj dinamici koja je mnogo brža nego dosadašnja, jer oni te propise žive na terenu svaki dan“ istakao je […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 06. marta 2018. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima […]

Više informacija...

Održana prva sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina

U PKS – RPK Južnobačkog upravnog okruga, 19. oktobra 2017. godine,  održala se prva konstitutivna sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina.

Sekcija je formirana na zahtev privrednih društava, a u cilju zastupanja i zaštite zajedničkih interesa ove grupe privrede. Na sednici su definisani prioriteti delovanja Sekcije. Jedan od glavnih prioriteta je učešće u donošenju pravilnika o subvencionisanju kupovine poljoprivrednih mašina u 2018. godini. Na sednici su izabrani za predsednika Sekcije gospodin Blagoje Milinković , direktor kompanije Agrokula DOO i za potpredsednika gospodin Marko Stojanović, direktor kompanije Inter–Agrar Srb DOO.
          

Više informacija...