Info

Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije

Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije započela je aktivnosti pod nazivom “Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije”, na osnovu zajedničkog Sporazuma o saradnji koji je zaključen 2016. godine. Skup pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije za privrednike Južnobačkog upravnog okruga“ održan je 03. maja 2018. godine u RPK Novi Sad.
Na skupu su predstavnici Poreske uprave RS informisali privrednike o izmenama poreskih propisa, o novinama u radu Poreske uprave (formiranje šaltera u filijalama PU „Vaš poreznik“), publikacijama i elektronskim servisima Poreske uprave u cilju edukacije i promocije korišćenja poslovnih informacija i pružanja podrške za unapređenje i razvoj poslovanja privrednih subjekata.
U okviru diskusije poreski obveznici su imali priliku da sa predstavnicima Poreske uprave razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u redovnom poslovanju i dobiju odgovore na postavljena pitanja iz delokruga rada Poreske uprave.
U cilju edukacije poreskih obveznika, kao i razjašnjenja poreskih situacija sa kojima se poslovna zajednica svakodnevno susreće, saradnja Poreske […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

U PKS – RPK Novi Sad u Novom Sadu održan je 27. aprila 2018. godine, interaktivni trening – seminar na temu: Kako uspešno pregovarati.
Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi u cilju savladavanja osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja, pripreme za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane, prepoznavanje manipulacija i laži, a takođe i prepoznavanje  “prljavih taktika” pregovaranja, ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo.
Na treningu su polaznici dobili pregršt informacija i konkretnih uputstava na teme:

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju

Prljave taktike u pregovaranju

Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svima koji žele da unaprede i poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, […]

Više informacija...

RPK Novi Sad pokrenula inicijativu za parking mesta za dolazak turista

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga 27. aprila organizovala je sastanak autobuskih prevoznika, hotelijera i turističkih agencija sa predstavnicima Gradske uprave za saobraćaj i puteve.
Tema razgovora bila je inicijativa koju je Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga pokrenula, a tiče se parking mesta za autobuse u centru grada, prilaz Petrovaradinskoj tvrđavi, parking mesta za dolazak i polazak đačkih ekskurzija i brodskih tura i ostali problemi koji se tiču boljeg funkcionisanja u gradu, a sa kojima se susreću predstavnici turističke privrede. Cilj održavanja sastanka bio je da se iznesu problemi prevoznika i hotelijera i da se iznađu rešenja za te probleme.
Sastanku su pored Olivere Simović, direktora RPK Južnobačkog upravnog okruga, Aleksandra Kravića, Člana Gradskog veća za saobraćaj i puteve i Đorđa Basarića, v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteva Grada Novog Sada, prisustvovali predstavnici turističkih agencija, hotelijera i prevoznika sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga.

Na sastanku se došlo do zaključka da postoje mogućnosti za rešavanje nekoliko […]

Više informacija...

Prevare u osiguranju

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Prevare u osiguranju, održana je 26.04.2018 godine,  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio Rade Badža. Ovoj obuci je prisustvovalo 46 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 088 i  (+381 64) […]

Više informacija...

Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa, održana je 25.04.2018 godine,  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nenad Grujić. Ovoj obuci je prisustvovalo 66 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi […]

Više informacija...

Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji

Program obuke „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“ održan je 23 i 24. aprila 2018. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu. Ovaj dvodnevni trening je realizovan u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška razvoju proizvodnih kapaciteta agroindustrijskog sektora u Srbiji“, koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).
Realizatori i predavači programa obuke su bili: Goran Živkov i Ivana Dulić Marković iz konsultantske kompanije „Seedev“, Branko Ogrizović i Darinka Bolta iz udruženja poljoprivrednika „Klub 100p plus“, profesor Milan Martinov sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Goran Simunović iz UNDP-a. Učesnici treninga su bili predstavnici zadruga i udruženja poljoprivrednika.
Tokom prvog dana obuke učesnici su upoznati sa prednostima i ograničenjima zadruga i udruženja, pravnim osnovama delovanja zadruga i udruženja, problemima u razvoju zadruga i udruženja u Srbiji. Tokom drugog dana obuke obrađene su sledeće teme: održiva poljoprivreda, konkurentnost poljoprivrede u Srbiji, konkurentnost poljoprivrede u svetu, […]

Više informacija...

Konkurs za dodelu godišnjih nagrada PKS

 Privredna komora Srbije
objavljuje
K   O   N   K   U   R   S
za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije
 
Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2016/2017. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2016. do 30.09.2017. godine), sa temama iz oblasti privrede.
Dodeljuje se do 10 nagrada za doktorske disertacije.
Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.
Kontakt telefoni: 011 26 42 774, 064 87 60 181 i 064 87 60 121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 24. maja 2018. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.
Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.

Prijava
Odluka i kriterijum
 

Više informacija...

Održana obuka: “Novine u neživotnim osiguranjima u savremenom dobu”

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Novine u neživotnim osiguranjima u savremenom dobu, održana je 23.04.2018 godine,  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovao 50 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 
Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić […]

Više informacija...

Održan stručni skup: „ Izvori finansiranja namenjeni preduzetnicima u 2018. godini“

Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga i Sektor za preduzetništvo PKS u saradnji sa Oštim udruženjem preduzetnika  proizvodnih i uslužnih delatnosti Novog Sada  organizovali su 18. aprila 2018. godine u Zanatskom domu u Novom Sadu stručni skup „ Izvori finansiranja namenjeni preduzetnicima u 2018. godini“.
U uvodnom obraćanju Ljubica Mihajlović PKS-RPK Novi Sad je istakla da razvoj preduzetništva predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Republike Srbije. S obzirom da MSP i preduzetnici čine 99 % srpske privrede  i zapošljavaju 67%, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede i ove godine kroz program „Decenija preduzetništva“ nastavljaju da sistemski podržavaju razvoj preduzetništva.
U ovaj Program pored državnih organa uključeni su i Privredna komora Srbije, društveno odgovorne kompanije, međunarodni donator, poslovne asocijacije i svi drugi koji mogu da pomognu i afirmišu razvoj preduzetništva i preduzetničkog duha (naročito kod mladih i žena).
Pored finansijske, program podrške obuhvata i različite programe, edukacije, obuke, seminare  i niz zakonodavnih aktivnosti usmerenih na stvaranje povoljnijih uslova za privređivanje  i […]

Više informacija...

Održana obuka na temu: “Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja”

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: “Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja”, održana je 18.04.2018. godine  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 50 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 50 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić […]

Više informacija...