Info

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu, organizuju okrugli sto „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu“, na kome će biti prezentovano predloženo zakonsko rešenje.
Nacrtom zakona uređuju se pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, prava i obaveze socijalnog privrednog društva, odnosno socijalnog preduzetnika, korisnici, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, evidencije, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo.
Okrugli sto će se održati 14. novembra 2018. godine (sreda) u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, Novi Sad, Narodnog fronta 10, u Plavoj sali na II spratu, sa početkom u 10,00 časova.
Agenda:
 10:00-10:15 Pozdravno obraćanje

Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad

10:15-10:30 Predstavljanje Nacrta zakona

Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

Više informacija...

Predstavljeni aktuelni programi podrške razvoja MSP i preduzetnika

U cilju upoznavanja privrednika Južnobačkog upravnog okruga sa povoljnim programima za finansiranje MSP i preduzetnika, PKS – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Razvojnim fondom AP Vojvodine i Komercijalnom bankom AD, organizovala je 06. novembra 2018. godine prezentaciju „Aktuelni programi podrške razvoja  MSP i preduzetnika“.
Dugoročne kreditne linije za: investiciono održavanje, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma i investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa,  kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva Razvojnog fonda AP Vojvodine predstavila je Jelena Trenkić, šef Odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing.
Kreditna sredstva se odobravaju sa kamatnom stopom 1-3% u  zavisnosti od sredstava obezbeđenja i razvijenosti gradova i opština u  kojima se nalazi sedište podnosioca zahteva.
Dragana Ćato, direktorka Komercijalne banke AD – Ekspoziture Novi Sad, sa saradnicima upoznala je privrednike sa  proizvodima i uslugama banke pogodnim za razvoj preduzetništva i malog biznisa.
  

Više informacija...

Sprečavanje nelojalne konkurencije u oblasti turizma i ugostiteljstva

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije i Južnobačkim upravnim okrugom organizovala je 31.10.2018 godine sastanak (okrugli sto) sa privrednim subjektima, pružaocima turističkih i ugostiteljskih usluga sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga, sa temom nelojalne konkurencije koja se ogleda u izdavanju “stan na dan“, uslugama keteringa i organizovanju izleta i putovanja od strane fizičkih lica.
Okruglom stolu prisustvovali su: Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad, Miroslav Laketić, načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, Radoslava Rončević, načelnik turističke inspekcije odeljenja u Novom Sadu, za AP Vojvodinu, Ljilja Zekanović, šef odseka za trgovinu i turizam inspekcije Grada Novog Sada i drugi.

Izdavanje stanova na dan, pružanje usluga keteringa, ali i organizovanje izleta od strane fizičkih lica koja nisu zvanično u sistemu, više neće dolaziti u obzir bez registracije i poštovanja zakonskih propisa. Procene turističke inspekcije govore da se više od 1.000 objekata […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 30.10.2018 godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 45 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije.
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 085 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs […]

Više informacija...

Predstavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

U cilju predstavljanja novih zakonskih rešenja Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede organizovala je 29. oktobra 2018. godine stručni skup pod nazivom: „Predstavljanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika’’.
Gospodin Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre govorio je o razlozima za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i osvrnuo se na nova zakonska rešenja koja se tiču: upotrebe pečata, kvalifikovanog elektronskog potpisa, obaveze registracije adrese za prijem elektronske pošte, izdavanja prokure, povećanja osnovnog kapitala, smanjenja osnovnog kapitala, raspolaganja sopstvenim udelom društva, utvrđivanja tržišne vrednosti akcija, prinudne likvidacije, obaveze registrovanja ogranka. U nastavku izlaganja predstavio je i Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 
Prezentacija Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
  

 

Više informacija...

Obuka na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije 25. oktobra 2018. godine organizovala je obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Prisutni predstavnici resornih ministarstava prezentovali su brojnim polaznicima radionice informacije u cilju unapređenja operativnih znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, upoznavanja uposlenika u ovoj delatnosti sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama insititucija kao kontrolnih i preventivnih faktora.
 
  
 
 
 
 

Više informacija...

Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, održana je 16.10.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 49 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...

Sastanak sa predstavnicima sanitarne i veterinarske inspekcije

Na inicijativu Udruženja ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946”, direktor PKS – RPK Novi Sad Olivera Simović sastala se sa predstavnicima Udruženja, Južnobačkog upravnog okruga, sanitarne i veterinarske inspekcije. Na sastanku je ukazano na tekuće probleme sa kojima se susreću ugostitelji, sa posebnim osvrtom na problem oko naplate uzoraka od strane sanitarne i veterinarske inspekcije.

Nakon sagledavanja činjenica, predstavnicima Udruženja ugostitelja je predočeno da se problem ne odnosi na inspekcije, već na naplatu od strane instituta koji odrađuje analizu donetog uzorka na osnovu Zakona o hrani. Ovom prilikom je dogovoreno, da se po ovom pitanju konsultuju i službe Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva pravde.

Više informacija...

Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema

Privredna komora Srbije i PKS-RPK Novi Sad u saradnji sa Upravom carine Srbije, 12. oktobra 2018. godine, organizovale su seminar za privrednike Južnobačkog upravnog okruga na temu: “Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema“.
Uprava carina Republike Srbije, u cilju procesa dalje modernizacije, sprovodi projekat “Tehnička pomoć za uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju  automatizovanog uvoznog sistema (AIS) i izvoznog sistema (AES)“ koji se finansira sredstvima iz pretpristupnih fondova EU (IPA 2013).
Svrha projekta je stvaranje uslova za implementaciju automatizovanih sistema uvoza (AIS) i izvoza (AES) što znači uvođenje bespapirnog uvoznog i izvoznog postupka koji značajno olakšavaju i unapređuju poslovanje privrednih subjekata. Seminaru su prisustvovala privredna društva koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, špediterskim kompanijama, kao i carinski agenti. Na seminaru su o uvođenju automatizovanih sistema uvoza i izvoza govorili predstavnici Uprave carina Srbije i eksperti angažovani na projektu.
Realizacija ovog projekta Uprave carina Republike Srbije obezbediće tri rezultata:

Pripremu zakonodavnih i organizacionih uslova za primenu AIS (ICS), AES (ECS) i sistema upravljanja carinskim […]

Više informacija...

Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbija

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 11. oktobra  2018. godine, održani su Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbije. Skup je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku USAID projekta za konkurentnu privredu.
 Na početku rada skupa prisutnima se obratio direktor Sektora poljoprivrede PKS  Veljko Jovanović, gde je predstavio značaj i ulogu PKS u povezivanju privrednih subjekata i promociji istih. Predstavnici kompanije Ahold Delhaize Srbije su u uvodnom obraćanju istakli da je njihova kompanija lider u maloprodaji sa  tradicijom dugom 150 godina, sa više od 370. 000 zaposlenih. Posluje u 11 zemalja i na tri kontinenta što rezultira sa 50 miliona zadovoljnih potrošača. U Srbiji posluju preko brendova „Maxi“, „Tempo“ i „Shop&Go“ sa širokim asortimanon i visokim kvalitetom svežih i prerađenih proizvoda. Kompanija se proteklih  godina posebno usmerila na proširenje saradnje sa lokalnim proizvođačima i zadrugama, čime podstiče mala gazdinstva da postanu konkuretnija na tržištu , unaprede proizvodnju i uključe se u njen sistem veleprodaje. Nakon prezentacije […]

Više informacija...