Sve aktuelnosti

Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti kao obveznici

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga održana je 13. decembra 2017. godine jednodnevna obuka za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Obuku je organizovalo Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije.
Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca: Danijela Maletić- pomoćnik direktora; Branko Stanković- načelnik i Danijela Tanić Zafirović- rukovodilac grupe za nadzor; predstavnici Ministarstva trgovine – Sektora tržišne inspekcije: Snežana Obrenov Ivanović – viši savetnik, Mirjana Veljović- šef za kontrolu prometa i Slađana Petrović – koordinator za kontrolu prometa i Stevan Obradović – samostalni savetnik u Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije.

Više od 68 prisutnih imali su priliku da se detaljno informišu o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da se upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama insititucija kao kontrolnih i […]

Više informacija...

Potpisan protokol o saradnji sa Gradom Novim Sadom

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović potpisali su Protokol o saradnji Grada Novog Sada i Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, a potpisivanju je prisustvovao i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.

– Imajući u vidu da je došlo do organizacionih i statusnih promena u okviru Privredne komore Srbije, u skladu sa novim zakonskom regulativom, potpisujemo ovaj Protokol koji suštinski utvrđuje sve ono što je i u ranijem periodu funkcionisalo, a reč je o institucionalnom oslanjanju Grada na Regionalnu privrednu komoru i obrnuto, u cilju održavanja i unapređenja privrednog ambijenta. Nadam se da ćemo nastaviti uspešno da radimo na privlačenju novih investicija i na pružanju podrške postojećim investitorima tj. privrednicima koji rade u Novom Sadu. Grad će nastaviti da pruža podršku kroz administrativne i inspekcijske organe, a ima i dosta prostora da se izgrade mnogi drugi segmenti koji su od uticaja na kvalitet rada i poslovanje […]

Više informacija...

Održana Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora

U Privredno-industrijskoj komori Budimpešte, 05. decembra 2017. godine održana je Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association – DCCA.. Asocijacija Dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association DCCA) povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona. Osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine.
       
Na Skupštini je predstavljen godišnji izveštaj DCCA i razgovaralo se o budućim projektima u kojima će učestvovati članice Asocijacije.
Takođe, izabrano je novo rukovodstvo, za predsednika Asocijacije izabran je Laslo Krišan, predsednik Privredno-industrijske komore Budimpešte, za potpredsednika Asocijacije izabrana je Olivera Simović, direktor Regionale privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, dok je za sekretara Asocijacije je izabran Peter Lorinc .
Za domaćina Generalne skupštine DCCA za 2018. godinu izabrana je Regionalna privredna komora […]

Više informacija...

Održana Grupacija proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 5. decembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača žitarica, industrijskog i krmnog bilja, Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije.
Na sednici je istaknuto da je ova godina bila izuzetno teška i da se ne možemo pohvaliti sa rezultatima proizvodnje, posebno kada je u pitanju proizvodnja kukuruza i soje.
Agrarni budžet za 2018. godinu biće na nivou od oko 44,1 milijardu dinara i predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Većina mera podrške i dalje će ostati iste. Takođe, istaknuto je da je potrebno inicirati ukidanje akcize na dizel gorivo, koja značajno povećava troškove poljoprivredne proizvodnje.

Više informacija...

Forum o ribarstvu Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 27. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije za ribarstvo sa veoma interesantnom temom „Forum o ribarstvu Srbije“.

 Na sednici je istaknuto da je neophodno u narednom periodu doneti Nacionalni strateški plan za razvoj ribarstva i definisati operativne programe, koji će dati smernice razvoja u narednom periodu, kako bi se ova privredna grana podigla na viši nivo, povećala proizvodnja i konkurentnost na međunarodnom tržištu.
Takođe, u najavi je skoro usvajanje Zakona o strukturnoj podršci i organizaciji tržišta u ribarstvu, koji je  usklađen sa relevantnim EU zakonodavstvom. Ovaj zakon će poslužiti kao osnova za izradu podzakonskih akata kojima će se dodatno urediti pitanja u okviru ove oblasti.
Iz IPARD sredstava će uskoro biti moguće dobiti sredstva za investicije u preradu proizvoda ribarstva, dok je za podršku ribarstvu neophodno obezbediti finansiranje iz nacionalnih sredstava.

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

U PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu održan je 23.novembra 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu: Kako uspešno pregovarati.
Svakodnevna upućenost na ljude oko nas stvara kontinuiranu potrebu za nekim vidom pregovaranja. Veštine pregovaranja su opštekorisne za svakog pojedinca, jer rešavaju sukobe, poboljšavaju odnose među ljudima, mogu uštedeti brojne resurse, poput vremena, novca, zdravlja, pa i živaca. Pregovaranje je veština koja se, kao i svaka druga, može unaprediti učenjem, treningom, iskustvom i primenom naučenog. Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi u cilju savladavanja osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja, pripreme za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane, prepoznavanje manipulacija i laži, a takođe i prepoznavanje  “prljavih taktika” pregovaranja, ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo.

Na treningu su polaznici dobili mnogo informacija i konkretnih uputstava na teme:

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (početna ponuda, tačka otpora, stvaranje […]

Više informacija...

Grupacija proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira Sektora za poljoprivredu, Privredne komore Srbije

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 20. novembra 2017. godine, održana je sednica Grupacije proizvođača ambalaže od drveta, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira.
Na sednici je istaknuto da ova grana privrede svoju proizvodnju bazira na domaćim resursima, izvozno je orjentisana i ima niz komparativnih prednosti.

Predstavnici preduzeća imali su priliku da iznesu svoje probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, a to su pre svega: nedostatak sirovine, nepovljan kurs evra za izvoznike, odsustvo subvencija za nabavku mašina neophodnih za proizvodnju, odsustvo radne snage i sl. Jedinstven je stav da je potrebno udruženim snagama rešavati probleme da bi ova grana privrede bila konkurentna na domaćem i ino-tržištu.
 

Više informacija...

Sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 9. novembra 2017. godine, održana je 1. sednica Sekcije Grupacije mlekarske industrije proizvođača i prerađivača mleka Južnobačkog, Južnobanatskog, Srednjebanatskog i Sremskog upravnog okruga.
Na sednici je istaknuto da je ova godina jedna od sušnih godina, a posledice nepovoljnih vremenskih uslova u poljoprivrednoj proizvodnji osetiće se u 2018. godini, najviše u stočarskoj proizvodnji, jer kvalitet proizvedene stočne hrane, nije zadovoljavajući i imaće uticaja na ishranu, odnosno obim i kvalitet stočarske proizvodnje. Takođe, može se očekivati pad proizvodnje količina sirovog mleka i smanjenje proizvodnje mlečnih proizvoda.
Sednici su prisustvovali predstavnici mlekarske industrije – proizvođači i prerađivači mleka, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Uprave za veterinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Laboratorija za ispitivanje stočne hrane i animalnih proizvoda, Naučni institut za prehrambene tehnologije i Republički zavod za statistiku – Odeljenje u Novom Sadu.
 

Više informacija...

Održan sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike

   
U ponedeljak, 6. novembra 2017. godine u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, održan je sastanak na temu sprovođenja mera populacione politike u jedinicama loklane samouprave, a u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Južnobačkog upravnog okruga.
Prisutnima su se obratili Olivera Simović, v.d. direktora Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga; Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga i prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu polituku. Ovu priliku ministarka Slavica Đukić Dejanović iskoristila je da poseti Zavod za zdravstevnu zaštitu studenata.

Na sastanku se razgovaralo o budućim koracima i načinu na koji svako iz svoje oblasti može da da doprinos i podršku opštinama u kojima se realizuje projekat, a projekati koji opštine sprovode su različiti i obuhvataju širok spektar mera, od onih usmerenih na podsticanja rađanja, preko podizanja zdravstvene kulture do podsticajnih mera za mlade parove za ostanak u mestu boravka.
 
 
 
 
 
 
 

Više informacija...

Održano predavanje  na  temu „Poznavanje finansija poluga za razvoj posla koji radite“

U cilju sticanja znanja o principima finansijskog poslovanja, razumevanje poslovnih finansija, i boljeg nadzora nad finansijskim upravljanjem, a sve u cilju poboljšanja ekonomskog položaja preduzetnika, u PKS RPK Novi Sad održano je predavanje  na  temu „POZNAVANJE FINANSIJA POLUGA ZA RAZVOJ POSLA KOJI RADITE“

Mala, mikro, srednja preduzeća i preduzetnici čine preko 99% registrovanih privrednih subjekata u Srbiji. Bez obzira na ogroman broj registrovanih privrednih subjekata koja su po veličini razvrstana u mala i mikro pravna lica, njihovo učešće u stvaranju profita i dobiti je malo.
Profit, i dalje u najvećoj meri ostvaruju veliki sistemi.
Tri osnovna razloga, zašto mali privredni subjekti slabo napreduju ili stagniraju, činjnica je da je veliki broj istih u blokadi jeste:

Slabo uključivanje vlasnika u finansije svog posla;
Nedovoljna marketinška aktivnost i
Rukovođenje – međuljudski odnosi.

U cilju, da pomogne privrednicima, svoje višedecenijsko znanje iz oblasti finansija i poreza, Biljana Trifunović napisla je knjigu „PREDUZETNIŠTVO – MOJ IZBOR“
U Sali , gde je održano predavanje, okupili su se brojni novosadski privrednici. Tom prilikom prvi put […]

Više informacija...