Sve aktuelnosti

Dodeljene komorske nagrade na sednici Parlamenta privrednika

U PKS-RPK Novi Sad 5. decembra 2018. godine održana je peta sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad, pozdravila je prisutne i rekla kako je kraj godine vreme kada se prave izveštaji, ali i vreme kad se prave planovi. Istakla je da su privrednici poslodavci Komore i pozvala ih da budu aktivni, da se uključe u rad Komore i da zajedno prevazilaze prepreke u poslovanju.
  

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da su pokazatelji što se tiče Novog Sada dobri i naglasio povoljne makro – ekonomske rezultate, dodavši da mnogo toga zavisi i od privatnog sektora. Rekao je kako očekuje i rast plata u privatnom sektoru i da oni koji to ne prihvate neće imati dovoljan broj zaposlenih. Naveo je da se u poslednjem periodu suočavamo sa manjkom produktivne radne snage, pre svega za infrastrukturne radove, usled čega neka preduzeća imaju poteškoća da u ugovorenom roku završe posao.

    

U […]

Više informacija...

Održana Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora

U Privrednj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 29. novembra 2018. godine održana je Generalna skupština Asocijacije dunavskih privrednih komora (Danube Chamber of Commerce Association – DCCA). Asocijacija povezuje 22 privredne komore iz Dunavskog regiona, osnovana je 2010. godine i ima ima za cilj razvoj održivih i konkurentskih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. Sa namerom postizanja tog cilja Podunavske privredne komore članice DCCA pokreću inicijative u oblasti razvoja privredne infrastrukure, transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoja ljudskih resursa i zaštite životne sredine.
Domaćin skupa ove godine bila je Olivera Simović, direktor Regionalne privredne komore Južnobačkog okruga (koja je ujedno i potpredsednik Asocijacije), a za sledeću godinu za domaćina Skupštine izabrana je Privredna komora Konstance (Rumunija). Prisutne je sa Novim Sadom i njegovim potencijalima upoznao Goran Sečujski, šef Kancelarije za lokani ekonomski razvoj Novog Sada prezentacijom „Invesirajte u Novi Sad“. Nakon toga su Andraš Rev, predsednik Asocijacije i Peter Lorinc, generalni sekretar predstavili godišnji izveštaj DCCA i razgovaralo […]

Više informacija...

Prva Sednica sekcije za održavanje zgrada i stanova

Sektor za usluge PKS – Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga,  23. novembra  2018. godine, održao je 1. Sednicu sekcije za održavanje zgrada i stanova.
U radu sednice su, pored privrednih društava iz oblasti održavanja zgrada i stanova, učestvovali Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad, Đorđe Božić, koordinator Sektora usluga PKS – RPK NS, Aleksanadar Nedić, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti PKS i Branislava Baljošević, Uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada.

Na sednici je razmatrana primena zakonskih propisa u oblasti stanovanja i praksa u radu Registratora u Upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada. Takođe se diskutovalo o institucionalnim i normativnim pretpostavkama uvođenja prinudne uprave u zgradama u Novom Sadu.
Konstatovano je da ima dosta problema zbog neusaglašenosti donetih propisa i njihove primene u praksi, te da će Privredna komora Srbije u radu Grupacije ramatrati iznete probleme i uputiti inicijativu za izmenu Zakona resornom ministarstvu.
 

Više informacija...

Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu

U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS  organizovali su 14.11.2018. godine u RPK Novi Sad okrugli sto „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu“.
Predložena zakonska rešenja u oblasti socijalnog preduzetništva prezentovale su Bojana Stanić, državni sekretar i Sanja Gavranović, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS.

Cilj donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu je poboljšanje životnog standarda građana i smanjenje nezaposlenosti kroz obavljanje delatnosti od opšteg interesa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i aktivaciju posebnih kategorija nezaposlenih lica (Romi, osobe sa invaliditetom, osobe starije od 50 godina, žene, samohrani roditelji, dugoročno nezaposleni i dr.) i radno sposobnih korisnika prava i usluga iz sistema socijalne zaštite.
Time se omogućava otvaranje novih radnih mesta i ostvarivanje većeg stepena socijalne uključenosti lica i njihovo ekonomskog osamostaljivanje.
Socijalno preduzetništvo počiva na izrazito etičkim, humanim principima […]

Više informacija...

Predstavljen Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, organizovalo je u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 14.11.2018. okrugli sto pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju“.
Tekst Nacrta zakona na okruglom stolu predstavili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Bojana Stanić, državni sekretar; Snežana Bogdanović, viši savetnik; Snežana Milajić, samostalni savetnik i Ivana Nikolić, samostalni savetnik.
  

Sastanku su prisustvovali brojni predstavnici sindikalnih organizacija i poslodavaca, kojima je ova tema veoma interesantna. Predstavnici ministarstva naglasili su da ovim putem žele da čuju mišljenje i jedne i druge strane i da je rok za primedbe, komentare i sugestije na tekst Nacrta zakona do 23.11.2018. godine i da ih je potrebno dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elektronskim putem na mejl: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna […]

Više informacija...

Edukativna radionica za unapređenje poslovanja ugostiteljskog sektora

U prostorijama PKS-RPK Novi Sad, 14. novembra 2018. godine, održana je šesta po redu besplatna edukativna radionica na temu „Tendencije u ugostiteljsko-turističkoj privredi“, u organizaciji Privredne komore Srbije i kompanije METRO. Osnovni cilj ovog treninga bila je praktična demonstracija konkretnih saveta i primera kako da se mali i srednji preduzetnici u ugostiteljstvu, istaknu u odnosu na konkurenciju. Predstavnici METRO HoReCa centra bili su na raspolaganju učesnicima i odgovarali su na sva pitanja nakon predavanja i praktičnog dela treninga.
  

Na radionici u Novom Sadu razgovaralo se o trendovima u gastronomiji i kulinarstvu, gde je posebna pažnja bila posvećena rešenjima i primerima iz prakse koji imaju za cilj povećanje profitabilnosti i poboljšanja kvaliteta hrane i usluga. Trening je imao i poseban praktičan deo, koji je bio posvećen inovativnim tehnikama rada u ugostiteljskoj kuhinji.
„Ugostiteljski sektor u Srbiji predstavlja jednu od najbrže rastućih grana privrede i zaista ima sjajan razvojni potencijal. Da bi taj potencijal bio ispunjen, a razvoj održiv, konkretna podrška […]

Više informacija...

Predstavljeni aktuelni programi podrške razvoja MSP i preduzetnika

U cilju upoznavanja privrednika Južnobačkog upravnog okruga sa povoljnim programima za finansiranje MSP i preduzetnika, PKS – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Razvojnim fondom AP Vojvodine i Komercijalnom bankom AD, organizovala je 06. novembra 2018. godine prezentaciju „Aktuelni programi podrške razvoja  MSP i preduzetnika“.
Dugoročne kreditne linije za: investiciono održavanje, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma i investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa,  kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva Razvojnog fonda AP Vojvodine predstavila je Jelena Trenkić, šef Odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing.
Kreditna sredstva se odobravaju sa kamatnom stopom 1-3% u  zavisnosti od sredstava obezbeđenja i razvijenosti gradova i opština u  kojima se nalazi sedište podnosioca zahteva.
Dragana Ćato, direktorka Komercijalne banke AD – Ekspoziture Novi Sad, sa saradnicima upoznala je privrednike sa  proizvodima i uslugama banke pogodnim za razvoj preduzetništva i malog biznisa.
  

Više informacija...

Sprečavanje nelojalne konkurencije u oblasti turizma i ugostiteljstva

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije i Južnobačkim upravnim okrugom organizovala je 31.10.2018 godine sastanak (okrugli sto) sa privrednim subjektima, pružaocima turističkih i ugostiteljskih usluga sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga, sa temom nelojalne konkurencije koja se ogleda u izdavanju “stan na dan“, uslugama keteringa i organizovanju izleta i putovanja od strane fizičkih lica.
Okruglom stolu prisustvovali su: Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad, Miroslav Laketić, načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, Radoslava Rončević, načelnik turističke inspekcije odeljenja u Novom Sadu, za AP Vojvodinu, Ljilja Zekanović, šef odseka za trgovinu i turizam inspekcije Grada Novog Sada i drugi.

Izdavanje stanova na dan, pružanje usluga keteringa, ali i organizovanje izleta od strane fizičkih lica koja nisu zvanično u sistemu, više neće dolaziti u obzir bez registracije i poštovanja zakonskih propisa. Procene turističke inspekcije govore da se više od 1.000 objekata […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 30.10.2018 godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 45 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije.
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 085 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs […]

Više informacija...

Predstavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

U cilju predstavljanja novih zakonskih rešenja Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede organizovala je 29. oktobra 2018. godine stručni skup pod nazivom: „Predstavljanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika’’.
Gospodin Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre govorio je o razlozima za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i osvrnuo se na nova zakonska rešenja koja se tiču: upotrebe pečata, kvalifikovanog elektronskog potpisa, obaveze registracije adrese za prijem elektronske pošte, izdavanja prokure, povećanja osnovnog kapitala, smanjenja osnovnog kapitala, raspolaganja sopstvenim udelom društva, utvrđivanja tržišne vrednosti akcija, prinudne likvidacije, obaveze registrovanja ogranka. U nastavku izlaganja predstavio je i Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 
Prezentacija Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
  

 

Više informacija...