Sve aktuelnosti

Održan interaktivni trening-seminar Bezbednost IT infrastrukture

Ovaj interaktivni trening-seminar, posvećen promovisanju vođenja računa bezbednosti računarske mreže, održan je 13. septembra  2017. godine u PKS RPK Novi Sad.
Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa vrstama napada na IT infrastrukturu, da savladaju osnovne koncepte bezbednosti IT infrastrukture I tenike odbrane od napada na IT infrastrukturu, da nauče kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu.
Naši polaznici su visoko ocenili znanje i kompetencije predavača.
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, načelnik Odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.

Više informacija...

Radionica “Praćenje tokova otpada u Republici Srbije”.

U saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Regionalnim centrom za životnu sredinu, je u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 13. septembra 2017. godine, održana radionica pod nazivom “Praćenje tokova otpada u Republici Srbije”.
Učesnicima su se obratili Damir Oravec ispred Regionalnog Centra za životnu sredinu u Srbiji, Ljiljana Đorđević, Petar Radovanović i Nada Radovanović iz Agencije za zaštitu životne sredin koji su istakli značaj bilatelarne saradnje sa Kraljevinom Norveškom, kontinuiranu saradnju, kao i značaj rezultata projekta za Republiku Srbiju.
Agencija za zaštitu životne sredine na ovaj način predstavlja vezu između državnih organa koji su uključeni u upravljanje otpadom i poslovnog sektora i službi za upravljanje otpadom u lokalnim samoupravama, uključujući proizvođače otpada i operatore upravljanja otpada.
Projektom je uvedeno registrovanje posrednika koji otpad preuzimaju i bez prerade dalje ga prosleđuju. Takođe, omogućeno je i implementiranje dokumenta o kretanju opasnog otpada u sistem, te sada postoje kompletni i realni podaci o otpadu u Srbiji. Zahvaljujući  ovakvoj […]

Više informacija...

Održana prezentacija: Državna pomoć – aktuelni programi podrške MMSPP u 2017. godini

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 05. septembra 2017. godine, održana je prezentacija pod nazivom „Državna pomoć – aktuelni programi podrške MMSPP u 2017. godini“. Prezentacija, na kojoj je prisustvovao veliki broj zainteresovanih privrednika, bila je namenjena prvenstveno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.
Prisutne privrednike je u ime PKS – RPK Novi Sad pozdravio mr Arijan Avramov, koordinator Industrije i rekao da će na skupu biti reči o državnoj pomoći, kome je ona namenjena i koji su uslovi za podnošenje zahteva za dobijanje bespovratnih sredstava.
Zatim se prisutnima obratila, mr Slobodanka Džinović-Kojić, samostalni savetnik Centra za privredna pitanja Privredne komore Srbije  koja je istakla da su trenutno za privrednike interesantna dva programa Ministarstva privrede, koji se realizuju u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Prvi program je za takozvane startap kredite, a drugi je za razvojne projekte. Kada je u pitanju startap, bespovratna sredstva iznose 30 odsto, što znači da se za preostalih 70 odsto […]

Više informacija...

Prvi profesionalni upravnici dobili licence

U Privrednoj komori Srbiji svečano su uručene prve licence profesionalnim upravnicima stambenih zgrada. Nakon održanih obuka u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kraljevu i Somboru, ispit je položilo 198 kandidata od kojih je 161 podnelo zahtev za dobijanje licence sa teritorije cele Srbije.
Iz područja koje pokriva Reginolna privredna komora južnobačkog uprvanog okruga Novi Sad, licencu je dobilo 36 profesionalnih upravnika zgrada, od kojih je 33 iz Novog Sada, dvoje iz Bačke Palanke, po jedan iz Bečeja, Čuruga i Veternika.

Nakon dobijanja licence, svi profesionalni upravnici će se upisati u registar koji vodi PK Srbije, koji će biti dostupni stambenim zajednicama kako bi pomogli stanarima da pronađu odgovarajućeg upravnika, ukoliko odluče da prekinu saradnju sa dosadašnjim upravnikom i poslove održavanja zgrade povere licenciranom profesionalnom upravniku.
„Srbija je dugo čekala profesionalne upravnike stambenih zgrada koji će rešavati nagomilane probleme u zgradama, rekla je Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra građevinarstva. Profesionalni upravnici biće angažovani ako se stanari ne dogovore da će sami brinuti o održavanju […]

Više informacija...

Održana sednica Grupacije veterinarskih službi Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije

Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Sektora za poljoprivredu  Privredne komore Srbije u saradnji sa PKS- RPK Južnobačkog upravnog okruga organizovalo je sednicu Grupacije veterinarskih službi pri privrednim subjektima koji se bave stočarskom proizvodnjom. Sednica je održana u prostorijama  PKS – RPK Novi Sad  dana 23. avgusta 2017.godine.

Tema sednice je bila Afrička kuga svinja -praćenje kretanja bolesti, iskustvima zemalja kod kojih je zaraza dijagnostikovana i ostalim značajnim pitanjima. Sednici je prisustvovao predstavnik Ministrastva poljoprivrede zaštite životne sredine  , Uprave za veterinu , šef odseka za epizootiologiju Boban Đurić, samostalni savetnik koji je detaljno predstavio aktivnosti Uprave za veterinu i njihovo angažovanje po pitanju sprečavanja da zaraza se proširi na našu državu. Prezentaciju o Afričkoj kugi i posledicama zaraze govorio je professor  dr Dejan Krnjajić sa Fakulteta veterinarske medicine Beograd.
Osnovni zaključak sednice je bio da se u narednom periodu u svim Regionima organizuju predavanja o Afričkoj kugi svinja, gde bi predstavnici nauke vise informisali javnost o opasnostima od zaraze, […]

Više informacija...

Upozorenje kompanijama povodom ponuda za adresare

Privredna komora Srbije upozorava svoje članice da ukoliko dobiju ponudu za objavu podataka u različitim adresarima kompanija, pažljivo prouče sadržaj.

Privrednoj  komori Srbije obratile su se kompanije kojima je u prethodnom periodu pristigla ponuda za unošenje njihovih podataka u različite adresare, odnosno od kojih se traži da dostave određene podatke kako bi dobile tzv. European Business Number / EBN.
Upozoravamo naše članove da pažljivo prouče sadržaj ovakvih ponuda i obrazaca. Potpisom ponude daje se saglasnost za unošenje podataka u adresar po ponuđenoj ceni i uslovima. „Ukoliko niste sigurni da želite da naručite i platite objavu podataka u ponuđenom adresaru, nemojte slati  potpisani obrazac natrag pošiljaocu“, navodi se u upozorenju koje je PKS uputila kompanijama.
Obrazac koji se dostavlja privrednicima ima izgled službenog dopisa nadležnog organa EU ili države članice (primeri obrazaca i dopisa u prilogu), međutim, reč je poslovnoj ponudi privrednog društva DAD GmbH.
 
Obrazac primer 1
Obrazac primer 2

Više informacija...

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima

U PKS-RPK Novi Sad u sredu, 09. avgusta 2017. godine,  održana je druga po redu javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima, koju je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
Prisutnim učesnicima pored uvodnog obraćanja gospodina Arijana Avramova, koordinatora industrije u PKS-RPK Novi Sad, obratila se i Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Gospođa Atanacković je istakla da je iz ugla zakonodavca, odnosno, predlagača propisa veoma važan i neophodan odziv onih koji će ga primenjvati i na koje će se odnositi, a to su, najpre, svi građani Srbije. Smatra da će građani kroz ovaj Zakon imati koristi tako što što će konačno biti uspostavljen jasan sistem isporuke i stavljanja na tržište građevinskih proizvoda koji su takvih performansi da služe bezbednosti objekta, zaštiti života i zdravlja ljudi, dakle, povećavaju kvalitet svih objekata koji će se graditi na teritoriji Republike Srbije.

Ona je, takođe, istakla i da građevinskih proizvoda ima više od […]

Više informacija...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

U PKS-RPK Novi Sad 14. juna 2017. godine održan je okrugli sto u okviru sprovođenja javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koji je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.
Učesnici javne rasprave  upoznali su sa izmenama i dopunama ovog zakona i kreatorima 

ove radne verzije izložili svoje sugestije i predloge, a sve u cilju poboljšanja Nacrta zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.
Takođe, ogranizacija ovog okruglog stola sa resornim ministarstvom je još jedan doprinos unapređenju zakonodavnog okvira koji ima za cilj da podstakne poslodavce i zaposlene da međusobne sporove rešavaju posredstvom miritelja i arbitara pred Republičkom agencijom, kako bi se što više sporova rešilo mirnim putem u kraćem periodu i stranama u sporu smanjili svi prateći troškovi postupka.
Na navedenom skupu učestvovali su gospodin Zoran Lazić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Mile Radivojević, direktor Agencije […]

Više informacija...

Prva sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 05. juna 2017. održana je prva sednica Parlamenta privrednika  Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
Verifikovani su mandati  45 članova Parlamenta  privrednika . Za predsednika je izabran  mr Milinko Cicmil,  „Promont group“ DOO iz Novog Sada, a  za zamenika predsednika  Sava Stojanov, „Stojanov“ doo, takođe iz Novog Sada.
Doneta je odlluka o izboru članova Parlamenta privrednika za članove Skupštine Privredne komore Srbije.
Na sednici je istaknuto da će jedinstveni komorski sistem unaprediti postojeće i razviti čitav set novih usluga i servisa za privrednike.
Usluge komore biće još efikasnije, raznovrsnije i bliže privrednicima.
     
Zastupanje usaglašenih stavova privrede biće i dalje jedan od prioriteta komorskog sistema.
Jedna od aktuelnih tema na sednici  je bila i siva ekonomija, kao tema kojom se Privredna komora Srbije aktivno bavi od 2011. godine.
Izabrani predsednik mr Milinko Cicmil,  na kraju je svim prisutnima poželeo uspešan rad  u Parlamentu privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, sa željom da […]

Više informacija...

PKS-RPK Novi Sad na 11. Sajmu privrede u Subotici

Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga organizovala je zajednički nastup i promociju privrede Regiona na jedanaestom međunarodnom i regionalnom sajmu privrede „SuSajam 2017“ u Subotici.

Sajam svake godine okupi sve više izlagača i posetilaca. Na više od 50 štandova predstavilo se 174 izlagača iz sedam zemalja, a pored privrednika iz naše zemlje, tu su privrednici iz susedne Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske i zemlje partnera – Švedske.
„SuSajam 2017“ organizovali su JKP „Subotičke pijace“ i Regionalna privredna komora Subotica, a ovogodišnji partner je i švedski grad Sandviken.
Sa područja PKS-RPK Novi Sad na Sajmu su se predstavili: Vrtlari DOO, Kucura i Udruženje žena Banstolka.

Više informacija...