Sve aktuelnosti

Održan seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 09. februara 2016. godine organizovala seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Teme seminara bile su:
1) Praktična primena pro­pi­sa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;

uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;

finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2016. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom zdravstvenih ustanova.

aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

2) Sastavljanje go­di­šnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2015. go­di­nu:

sprovođenje konačnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2015. godinu;

ugovaranje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2016. godinu;

utvrđivanje rezultata poslovanja i sastavljanje obrazaca 1 do 5 na dan 31. decembra 2015. godine;

knji­go­vod­stve­no ob­u­hva­ta­nje (knjiženje) svih promena koje se odnose na sastavljanje godišnjeg finansijskog […]

Više informacija...
odrzana-radionica-besplatno

Održana radionica Besplatno usavršavanje preduzetnika u Evropi

Besplatna radionica za mlade preduzetnike održana je 22. januara 2016. godine u RPK Novi Sad u zajedničkoj organizaciji sa Univerzitetom u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni projekti Erazmus za mlade preduzetnike i Evropska preduzetnička mreža.

Skup je, u ime organizatora, otvorila JELENA S. STANKOV, koordinator za obrazovanje RPK Novi Sad, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je radionica organizovana u cilju pružanja informacija mladim preduzetnicima o mogućnostima, konceptu i pogodnostima pristupa novom tržištu, o potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima. Saradnja će im olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.
Pored toga, najavila je i predstavljanje Evropske mreže preduzetništva i dosadašnje rezultate, iskustva i benefite besplatnog usavršavanja mladog preduzetnika iz Italije kod preduzetnika u Novom Sadu.
Najpre je VLADIMIR NIKIĆ, član projektnog tima Erasmus projekta i član Evropske mreže preduzetništva, predstavio Evropsku preduzetničku mrežu (Enterprise Europe Network) čiji je cilj da pomogne, kako istraživackim grupama, tako i malim i srednjim preduzećima u Srbiji da ostvare kontakte sa potencijalnim partnerima […]

Više informacija...
predstavljena-studija

Predstavljena STUDIJA IZVODLJIVOSTI UVOĐENJA DUALNOG OBRAZOVANJA u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u zajedničkoj organizaciji sa Privrednom komorom Srbije, u petak, 11. decembra 2015. godine, predstavljena je Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.
Prisutne predstavnike komapnija i obrazovnih ustanova pozdravio je Milorad Radojević, direktor RPK Novi Sad, naglasivši da je Srbija otpočela sa reformom sistema srednjeg stručnog obrazovanja u kojoj je značajna inovacija uvođenje dualnog sistema u srednje stručno obrazovanje radi obezbeđenja kvalifikovane radne snage u cilju davanja doprinosa ekonomskom razvoju i prosperitetu zemlje.

O značaju uvođenja dualnog – kooperativnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje, govorila je Mr Mirjana Kovačević, direktor Centra za edukaciju Privredne komore Srbije. Gospođa Kovačević je zatim i predstavila Studiju izvodljivosti, u kojoj su predloženi predstavljeni uslovi, mogućnosti i opcije uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, s posebnim naglaskom na proizvodna zanimanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju.Ova studija ispituje isprepletenost pedagoških procesa, naizmenično učenje u preduzeću i u školi, kao i uslove i […]

Više informacija...

Održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u petak i subotu,27. i 28. novembra 2015, po drugi put je održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020.
Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ove obuke da polaznici nauče da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.

Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede. U odnosu na prethodni period, pravila za […]

Više informacija...

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 13. novembra 2015. godine održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe.

Prezentaciju teksta Nacrta Zakona izvršili su pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Leposava Sojić, v.d. direktora Uprave za transport opasnog tereta i šef Odseka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Veljko Kovačević.

Ovo je prva u nizu Javnih rasprava,koje će se do 23.novembra održati i u Nišu, Kraljevu i Beogradu.Nakon toga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, odnosno pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.
 
 

Više informacija...

Zaključen SPORAZUM O SARADNJI

Između Regionalne privredne komore Novi Sad i Nacionalne službe za zapošljavanje – Pokrajinske službe za zapošljavanje Novi Sad.

Direktor RPK Novi Sad, Milorad Radojević i direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, Nebojša Kukić, potpisali su 10. novembra 2015. godine, Sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja i razvijanja međusobne saradnje ove dve institucije, stvaranja uslova za brže zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i radi obezbeđenja dodatnog obrazovanja kadrova za potrebe unapređenja privrede na tržišnim osnovama.
Sporazumom je dogovoren način saradnje preko sledećih delatnosti:
-zajedničko organizovanje instruktivnih seminara za potrebe privrede;
-propagiranje sajmova zapošljavanja kod poslodavaca i nezaposlenih lica i informisanje članova Komore o ponudi i potražnji na tržištu rada;
-promovisanje programa zapošljavanja (novi programi, programi prostrukturiranja i drugi programi kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje nezaposlenih, zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaposlenih za čijim je radom prestala potreba);
-pokretanje inicijativa za izmenom propisa i zajedničko organizovanje javnih rasprava, savetovanja i drugih oblika učešća privrede u postupku donošenja novih odnosno izmeni propisa u oblasti zapošljavanja;
-razmena informacija i iskustava o […]

Više informacija...

Održana obuka na temu: „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 03. novembra 2015. godine održana je obuka na temu „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“ u okviru Projekta „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog Kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“ koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije. Ovo je jedna od aktivnosti koja će omogućiti da Srbija u narednih nekoliko godina stekne status zemlje slobodne od klasične kuge svinja (KKS) i besnila.
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština veterinara i odgajivača u upoznavanju sa strategijom Republike Srbije u kontroli zaraznih bolesti, kao i sa preventivnim merama i domaćim i međunarodnim propisima. Pored ključnih informacija o modernom pristupu iskorenjivanju zaraznih bolesti i savremenim tehnologijama za nadzor bolesti, učesnici su bili upoznati sa biosigurnosnim merama na farmama svinja, dobrim poljoprivrednim praksama, epidemiologijom bolesti i sistemom brzog upozoravanja i reagovanja.

Više informacija...
BP

Privredna i industrijska komora Budimpešte obeležila 165 godina od svog osnivanja.

Privredna i industrijska komora Budimpešte u četvrtak 08. oktobra 2015.godine obeležila je 165 godina od svog osnivanja.
Tim povodom u sali mađarskog parlamenta održana je Svečana generalna skupština u prisustvu mnogobrojnih uvaženih privrednika i predstavnika domaćih i inostranih privrednih komora.
Privredna i industrijska komora Budimpešte ima za cilj da objedinji interese privrede i da pomogne razvoju i organizaciji mađarske ekonomije.
Na svečanoj Generalnoj skupštini gostima su se zahvalili dr Istvan Tarlos, gradonačelnik Budimpešte, gospodin Antal Rogan, predsedavajući Ekonomskim odborom parlamenta, dr Laszlo Parragh, predsednik Privredne i industrijske komore Mađarske i gospodin Kristof Szatmary, predsednik Privredne i industrijske komore Budimpešte koji je istakao da će i u buduće aktivnosti BCCI biti usmerene ka ekonomskom razvoju Grada i zemlje u celini.

Više informacija...

RPK NOVI SAD NA 9. REGIONALNOM SAJMU PRIVREDE

Regionalna privredna komora Novi Sad predstavila se na 9. Regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi. Sajam su organizovale opština Stara Pazova i Sremska privredna komora u okviru Kompleksa sportsko rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, 8 i 9.oktobra 2015. godine. Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi godinama predstavlja centralnu sajamsku manifestaciju na teritoriji Srema.
Ove godine na sajmu je učestvovalo preko 150 izlagača iz metalne i plastične galanterije, prehrambene industrije, auto industrije, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, prerade drveta, mehanizacije, poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na štandovima predstavljeno je i lekovito bilje, rakije, med, vino, mleko, hleb i pecivo, rukotvorine, tradicionalna jela idr.

Više informacija...
Zajecar

RPK Novi Sad na IV Međunarodnom sajmu ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO

RPK Novi Sad organizovala je nastup i promociju privrede Regiona na IV Međunarodnom sajamu “ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO” koji je održan u Zaječaru 2 i 3. oktobra. Sajam “ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO” je jedinstvena manifestacija koja se održava sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proiizvodnje i plasmana, ali i razmenu znanja i iskustva.
Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode i usluge, predstavilo je više od 230 izlagača.
Takođe je održano predavanje na temu „Organska proizvodnja u Republici Srbiji“ i „Sertifikacija u organskoj proizvodnji“

Više informacija...