Sve aktuelnosti

Obuka na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije 25. oktobra 2018. godine organizovala je obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Prisutni predstavnici resornih ministarstava prezentovali su brojnim polaznicima radionice informacije u cilju unapređenja operativnih znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, upoznavanja uposlenika u ovoj delatnosti sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama insititucija kao kontrolnih i preventivnih faktora.
 
  
 
 
 
 

Više informacija...

Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, održana je 16.10.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 49 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...

Sastanak sa predstavnicima sanitarne i veterinarske inspekcije

Na inicijativu Udruženja ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946”, direktor PKS – RPK Novi Sad Olivera Simović sastala se sa predstavnicima Udruženja, Južnobačkog upravnog okruga, sanitarne i veterinarske inspekcije. Na sastanku je ukazano na tekuće probleme sa kojima se susreću ugostitelji, sa posebnim osvrtom na problem oko naplate uzoraka od strane sanitarne i veterinarske inspekcije.

Nakon sagledavanja činjenica, predstavnicima Udruženja ugostitelja je predočeno da se problem ne odnosi na inspekcije, već na naplatu od strane instituta koji odrađuje analizu donetog uzorka na osnovu Zakona o hrani. Ovom prilikom je dogovoreno, da se po ovom pitanju konsultuju i službe Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva pravde.

Više informacija...

Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema

Privredna komora Srbije i PKS-RPK Novi Sad u saradnji sa Upravom carine Srbije, 12. oktobra 2018. godine, organizovale su seminar za privrednike Južnobačkog upravnog okruga na temu: “Priprema za implementaciju automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema“.
Uprava carina Republike Srbije, u cilju procesa dalje modernizacije, sprovodi projekat “Tehnička pomoć za uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju  automatizovanog uvoznog sistema (AIS) i izvoznog sistema (AES)“ koji se finansira sredstvima iz pretpristupnih fondova EU (IPA 2013).
Svrha projekta je stvaranje uslova za implementaciju automatizovanih sistema uvoza (AIS) i izvoza (AES) što znači uvođenje bespapirnog uvoznog i izvoznog postupka koji značajno olakšavaju i unapređuju poslovanje privrednih subjekata. Seminaru su prisustvovala privredna društva koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, špediterskim kompanijama, kao i carinski agenti. Na seminaru su o uvođenju automatizovanih sistema uvoza i izvoza govorili predstavnici Uprave carina Srbije i eksperti angažovani na projektu.
Realizacija ovog projekta Uprave carina Republike Srbije obezbediće tri rezultata:

Pripremu zakonodavnih i organizacionih uslova za primenu AIS (ICS), AES (ECS) i sistema upravljanja carinskim […]

Više informacija...

Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbija

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 11. oktobra  2018. godine, održani su Dani dobavljača kompanije „Ahold Delhaize“ Srbije. Skup je organizovala Privredna komora Srbije uz podršku USAID projekta za konkurentnu privredu.
 Na početku rada skupa prisutnima se obratio direktor Sektora poljoprivrede PKS  Veljko Jovanović, gde je predstavio značaj i ulogu PKS u povezivanju privrednih subjekata i promociji istih. Predstavnici kompanije Ahold Delhaize Srbije su u uvodnom obraćanju istakli da je njihova kompanija lider u maloprodaji sa  tradicijom dugom 150 godina, sa više od 370. 000 zaposlenih. Posluje u 11 zemalja i na tri kontinenta što rezultira sa 50 miliona zadovoljnih potrošača. U Srbiji posluju preko brendova „Maxi“, „Tempo“ i „Shop&Go“ sa širokim asortimanon i visokim kvalitetom svežih i prerađenih proizvoda. Kompanija se proteklih  godina posebno usmerila na proširenje saradnje sa lokalnim proizvođačima i zadrugama, čime podstiče mala gazdinstva da postanu konkuretnija na tržištu , unaprede proizvodnju i uključe se u njen sistem veleprodaje. Nakon prezentacije […]

Više informacija...

Registracija domena, žiga i alternativno rešavanje sporova

Nakon četiri godine održavanja konferencije „Intelektualna svojina i Internet“ na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga organizovala je, 9. oktobra 2018. godine, skup pod nazivom „Internet domen, žig i alternativno rešavanje sporova“.
Predavači na skupu bili su: prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih naziva internet domena, prof. dr Sanja Radovanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena, Ivana Jakovljević, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a.
  

Ono što mnoge kompanije previđaju je da robna marka (tačnije: žig) i naziv internet domena nisu isto, iako mogu da zvuče slično ili potpuno isto. Jer žigovi se registruju u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, a internet […]

Više informacija...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije organizovali su, 8. oktobra 2018. godine, okrugli sto pod nazivom “Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama“ u PKS-RPK Novi Sad.

Prisutnim učesnicima javne rasprave, privrednicima Južnobačkog okruga, prezentovana su predložena rešenja i vođena je rasprava o njima.
Nacrtom zakona usaglašava se pravni sistem Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti javnih nabavki i unapređuju određena zakonska rešenja, radi efikasnije primene.  
Imajući u vidu značaj Zakona o javnim nabavkama za poslovanje privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede, nadležne institucije uputile su poziv privrednicima da sugestijama i predlozima doprinesu unapređenju pravnog okvira u ovoj oblasti i iznalaženju najboljih i najcelishodnijih zakonskih rešenja.
Primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona dostavljaju se elektronskim putem na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs
Nacrt Zakona o javnim nabavkama
Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt Zakona […]

Više informacija...

Sporazum o saradnji Udruženja zanatlija Rijeke i Novog Sada

U cilju  uspostavljanja poslovne saradnje i povezivanja preduzetnika dva regiona, održan je Poslovni susret obrtnika Rijeke i preduzetnika Novog Sada 6. oktobra 2018. godine u Privrednoj komori Srbije – RPK  Novi Sad.

Delegaciju od pedeset obrtnika iz Rijeke predvodili su: Andrej Poropat, predsednik Gradskog veća; Jana Sertić, načelnica Gradske uprave za privredu, Darko Sertić, predsednik i Sandra Pavlić, sekretar Udruženja obrtnika Rijeka.
Goste iz Rijeke pozdravili su i poželeli im dobrodošlicu: Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad; Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu Grada Novog Sada; Slavko Novaković, predsednik i Veljko Anđelić, sekretar Udruženja samostalnih  zanatlija Novog  Sada.

Olivera Simović, direktorka PKS-RPK Novi Sad, istakla je da poslovni susret predstavlja  značajan korak  za uspostavljanje uspešne privredne saradnje i povezivanje preduzetnika  dva regiona, kako bi se kroz nove kontakte pronašli poslovni partneri i uspešno realizovali  poslovi koji su u obostranom interesu.

Predstavnici lokalnih samouprava istakli su sličnosti i povezanosti dva grada, koji imaju potpisan Protokol o saradnji i koji su proglašeni evropskim prestonicama […]

Više informacija...

Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno

U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i PKS-RPK Novi Sad, 05. oktobra 2018. godine, održana je radionica pod nazivom „Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno  – Reci ne radu na crno“. Učesnike konferencije na samom početku pozdravili su: Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad i Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga.
  

Konferenciji su pored velikog broja preduzetnika sa Regiona prisustvovali i: Stevan Đurović, v.d. direktora Inspektorata za rad, Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Dragoslav Radisavljević, predsednik Saveza zaštite na radu Srbije, inspektori rada Odeljenja inspekcije rada Novi Sad i drugi.
Projekat ,,Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno“ pokrenut je 8. septembra 2017. godine potpisivanjem ugovora između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ambasade Kraljevine Norveške u R. Srbiji. Projekat koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške  prvenstveno […]

Više informacija...

Zakon o zaštiti potrošača i inspekcijskog nadzora nad primenom zakona, kod pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa

Okrugli sto na temu sprovođenja Zakona o zaštiti potrošača i inspekcijskog nadzora nad primenom zakona, održan je 3.10.2018. godine u PKS – RPK Novi Sad. Cilj skupa bio je upoznavanje pružalaca usluga od javnog značaja sa ovim zakonom i njegovom primenom.
Na skupu su učestvovali: Lidija Stojanović, glavni tržišni inspektor-pomoćnik ministra, Mirjana Damjanović, tržišni inspektor-koordinator za zaštitu potrošača, Goran Macura, načelnik Odelenja sektora tržišne inspekcije u Novom Sadu, Milan Novaković, načelnik Južnobačkog okruga, Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad i privredni subjekti, pružaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa sa teritorije Južnobačkog okruga.
Sektor tržišna inspekcija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, pored inspekcijskog nadzora, radi ostvarivanja ciljeva nadzora, aktivno primenjuje i preventivno delovanje. Prisutnima su na skupu pojašnjene obaveze prema potrošačima u okviru Zakona o zaštiti potrošača. Takođe je sagledan i sadašnji nivo u primeni zakona u delu dužnosti obaveštavanja potrošača, pristupu uslugama, pravu na raskid, zaštiti od obustave usluga, izdavanja računa i prijema reklamacija za usluge od opšteg ekonomskog […]

Više informacija...