Sve aktuelnosti

Održana prva sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina

U PKS – RPK Južnobačkog upravnog okruga, 19. oktobra 2017. godine,  održala se prva konstitutivna sednica Sekcije proizvođača, uvoznika i trgovaca poljoprivrednih mašina.

Sekcija je formirana na zahtev privrednih društava, a u cilju zastupanja i zaštite zajedničkih interesa ove grupe privrede. Na sednici su definisani prioriteti delovanja Sekcije. Jedan od glavnih prioriteta je učešće u donošenju pravilnika o subvencionisanju kupovine poljoprivrednih mašina u 2018. godini. Na sednici su izabrani za predsednika Sekcije gospodin Blagoje Milinković , direktor kompanije Agrokula DOO i za potpredsednika gospodin Marko Stojanović, direktor kompanije Inter–Agrar Srb DOO.
          

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za održavanje stambenih zrada i stanova i upravljanje zgradama.

Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za održavanje stambenih zgrada i stanova i upravljanje zgradama u Novom Sadu, a zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave održavanjem zgrada i profesionalni upravnici zgrada.
         
Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima održavanja stambenih zgrada i stanova i profesionalni upravnici.

Više informacija...

Održana sednica Sekcije za privatno obezbeđenje

U Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u sredu, 18.oktobra 2017.godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za privatno obezbeđenje.
Konstitutivnu sednicu Sekcije otvorio je Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, koji je govorio o potrebi konstituisanja Sekcije za privatno obezbeđenje u regionalnim komorama a zatim predočio aktivnosti Udruženja za privatno obezbeđenje u proteklom periodu.Zatim se govorilo o problemima sa kojima se susreću kompanije koje se bave poslovima obezbeđenja.

Ksenija Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije, predstavila je rad Instituta za standardizaciju Srbije.Zoran Keković, profesor na Fakultetu bezbednosti, upoznao je prisutne sa standardom SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na bezbednost i otpornost društva-procena rizika.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koje se bave poslovima obezbeđenja.

Više informacija...

Održan seminar “Komunikacija sa teskim strankama”

Ova inspirativna, interaktivna radionica, posvećena promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 18. oktobra 2017. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Jednodnevna radionica je osmišljena i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, koje su demonstrirane na brojnim primerima, u cilju razrešavanja dilema i nedoumica u “teškim” situacija.

Polazn ici su na treningu dobili konkretne alate za rešavanje komplikovanih komunikoloških situacija u radu sa strankama: žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge “teške” situacije, koje će moći odmah da primenjuju u svakodnevnom životu i radu. 
Polaznici su uz uobičajene skripte dobili i dodatak sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama, u skladu sa standardima poslovnog bon-ton-a.  

Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991.), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela, […]

Više informacija...

Dan otvorenih vrata sa inspektorima u Novom Sadu

Treći po redu, neformalni susret privrednika i predstavnika inspekcijskih službi pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa inspektorima“ održan je 12. oktobra u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, u organizaciji Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Privredne komore Srbije (PKS).
Predstavnici firmi i građani iz Novog Sada i okoline su u direktnom razgovoru sa inspektorima imali priliku da, po prvi put na jednom mestu, dobiju konkretne savete i odgovore na sva pitanja u vezi sa radom inspekcija.
Tokom sastanka inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, u sklopu svojih preventivno-savetodavnih aktivnosti, diskutovali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali savete i preporuke za poštovanje zakona i efikasno otklanjanje eventualnih propusta u radu.
Prisutne su u Privrednoj komori Srbije – RPK Novi Sad pozdravili: Olivera Simović, v.d. direktora, Žarko Malinović, sekretar za trgovinu PKS i Milan Stevanović, viši stručni saradnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor USAID BEP.
„Značaj ove inicijative USAID BEP-a, koju je podržala PKS […]

Više informacija...

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 11. oktobra je održan trening – seminar: „Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima“
Cilj ovog seminara je bio da se polaznivi kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama: knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju, upravljanja i planiranja troškova i sistema obračuna troškova, sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva, utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i cene koštanja, kontrole i provere finansijskih izveštaja.
Seminar je bio namenjen: menadžerima, kontrolorima, računovođama.

Više informacija...

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, organizovala je okrugli sto na kom su prezentovana predložena rešenja.
Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede: gospodin Dušan Vučković, v.d. pomoćnika ministra sa saradnicama gospođom Jelicom Trninić Šišović i gospođom Tamarom Stajković; zatim iz Agencije za privredne registre gospođa Verica Martić Rolindžer i iz Komisije za hartije od vrednosti gospodin Željko Vulović.

Pred okupljenim privrednicima gospodin Dušan Vučković predstavio je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Kao najznačajnije izmene Zakona naveo je one koje se tiču prinudne likvidacije, smanjenja kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću, uvođenja elektronskog potpisa koji zamenjuje potpis na osnivačkom aktu odnosno overu potpisa, uvođenja elektronske adrese za prijem pošte. Istakao je kako su rešeni određeni problemi vezani za prinudni otkup akcija. Naveo je da smo imali obavezu po pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 6 – […]

Više informacija...

Počeo Kurs za samostalnog knjigovođu

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 26. septembra je počeo Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu.
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.
Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i […]

Više informacija...

Poseta privredne delegacije Republike Srpske

U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja se održava od 15. do 21. septembra 2017. godine, privredna delegacija Republike Srpske boravila je u Srbiji. Delegaciju su predvodili: gospodin Nedeljko Čubrilović, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske; gospodin Borko Đurić, predsednik Privredne komore Republike Srpske; gospodin Goran Račić, predsednik Područne privredne komore Banja Luka; gospodin Mlađen Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
                           
Delegaciju je u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 19. septembra 2017. godine pozdravio gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i gospođa Olivera Simović, direktorica Komore.
                            
Na sastanku je istaknuto da su susreti privrednika nastavak saradnje koji PKS – RPK Novi Sad ima i prethodnih godina i da je ovo odlična prilika da se unaprede privredni odnosi, jer su ekonomski prosperitet i stabilnost od velike važnosti. Nakon protokolarnog dela održani su […]

Više informacija...

Održano predavanje o Afričkoj kugi svinja

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 14. septembra 2017.godine, održano je predavanje na temu „Afrička kuga svinja – potencijalni rizici i posledice unosa virusa u Republiku Srbiju“. Predavanje je održala član Stručne grupe za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti Afričke kuge svinja, Uprave za veterinu, dr.sci. vet.med. Jasna Prodanov-Radulović, naučni saradnik iz Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad i istakla da se radi o virusnoj i zaraznoj bolesti domaćih i divljih svinja, kod koje nema mogućnosti lečenja, niti vakcinacije. Virus je veoma otporan i može preživeti mesecima ili godinama u hladnom ambijentu, na temperaturi  frižidera. U mesu se uništava na temepraturi od 60 C tokom 30 minuta.
Prva pojava Afričke kuge svinja u Evropi zabeležena je 1960. godine u Španiji, Portugaliji i Sardiniji. Nakon pojave bolesti u Gruziji 2007. godine, proširila se na područje Ruske Federacije. Od tada, bolest se progresivno širi u pravcu Centralne i Jugoistočne Evrope. Trenutno je u […]

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama