Sve aktuelnosti

Predstavnici Udruženja obrtnika Rijeka posetili RPK Novi Sad

Predsednik, Darko Sertić i sekretar, Sandra Pavlić Udruženja obrtnika Rijeka posetili su 13. 08. 2018. godine PKS – Regionalnu privrednu komoru Južnobačkog upravnog okruga. Cilj posete je uspostavljanje poslovne saradnje i povezivanje preduzetnika.

Predstavnike Udruženja  primili su: Olivera Simović, direktor PKS- RPK Novi Sad; Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu Grada Novog Sada; Saša Bilinović, načelnik Uprave za privredu Grada Novog Sada i Slavko Novaković, predsednik Udruženja zanatlija Novog  Sada, sa saradnicima.
Direkror,Olivera Simović  poželela je  dobrodošlicu gostima i istakla da  PKS-  RPK Novi Sad posebnu pažnju posvećuje razvoju preduzetništva i afirmaciji preduzetničkog duha kroz  promociju aktivnosti, proizvoda i usluga preduzetnika, organizovanje poslovnih skupova  i foruma u zemlji i inostranstvu radi  uspostavljanja poslovnih kontakata, razmene iskustva preduzetnika  i pronalaženja poslovnih partnera.  Naglasila je, da je RPK Novi Sad  zainteresovana za uspostavljanje poslovne   saradnje  sa Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije i Udruženjem obrtnika Rijeka i spremna da se zajednički  definišu i konkretizuju  mogući oblici  saradnje.

Istaknut je obostrani interes za saradnju preduzetnika dva […]

Više informacija...

PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

Povodom stupanja na snagu Pravilnika o PDV, 1. jula 2018. godine, u PKS- RPK Novi Sad održana je obuka na temu PDV evidencije, pregleda obračuna PDV i popunjavanja obrasca PPPDV.
Skupu je prisustvovao veliki broj predstavnka javnih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika sa teritorije Južnobačkog okruga i šire.
Predavač na ovoj obuci bila je gospođa Snežana Matejić, koja je radila u PU na mestu direktora filijale Pančevo, a trenutno radi kao urednik – konsultant  IPC i stalni spoljni saradnik PKS. Tom prilikom govorila je  obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, obliku i sadržini preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV), iskazivanju podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom, primeni Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i o iskazivanju podataka u Obrascu PP PDV.
    

Na Portalu E- porezi tokom jula biće postavljena elektronska adresa putem koje će poslovna zajednica moći da se obraća Poreskoj upravi za pomoć i dodatna objašnjenja u vezi […]

Više informacija...

Realizacija inicijative RPK Novi Sad

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga pokrenula je inicijativu za parking mesta za dolazak turista. Tim povodom je u Komori 27. aprila 2018. godine održan sastanak autobuskih prevoznika, hotelijera i turističkih agencija sa predstavnicima Gradske uprave za saobraćaj i puteve. Tema razgovora bila je gorepomenuta inicijativa, koja se odnosi na parking mesta za autobuse u centru grada, prilaz Petrovaradinskoj tvrđavi, parking mesta za dolazak i polazak đačkih ekskurzija i brodskih tura i ostali problemi koji se tiču boljeg funkcionisanja u gradu, a sa kojima se susreću predstavnici turističke privrede.
Kao rezultat zajedničkog zalaganja i rada, Gradska uprava za saobraćaj i puteve donela je Rešenje o određivanju autobuskog stajališta za turističke autobuse u režijskoj saobraćajnici na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu koje je objavljeno u „Službenom listu Grada Novog Sada“ (08. jun 2018, broj 25).

Više informacija...

Privredna komora Srbije pokrenula incijativu za izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Privrednoj komori Srbije obratio se značajan broj privrednih subjekata sa inicijativom za izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica u pogledu uvođenja poreskih podsticaja koji bi doprineli stimulativnijem privrednom ambijentu.
Privredna komora Srbije 03. 07. 2018. godine uputila je Ministarstvu finansija incijativu za izmenu  Zakona o porezu na dobit pravnih lica – uvođenje poreskih kredita za ulaganja u nova sredstva.
Inicijativa za izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Više informacija...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Ministarstvo privrede je pripremilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji kojim se dalje unapređuje oblast akreditacije i obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema akreditacije u Republici Srbiji.
Tim povodom Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 02.  jula 2018. godine organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji u PKS – RPK Novi Sad. Ovaj Zakon trebao bi u septembru da se nađe pred narodnim poslanicima. Na raspravi su prisustvovali privrednici Južnobačkog upravnog okruga i predstavnici Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstva privrede: Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra, Nikola Mirković, šef Odseka, Miodrag Dugandžija, šef Odseka i Tanja Petrović, rukovodilac grupe.

Zakon o akreditaciji je donet 2010. godine. Ovaj Zakon je neophodan zbog kontrole robe koja se pojavljuje na tržištu, a najbitnije, prema oceni privrednika, je poglavlje 1 koje govori o slobodnom kretanju robe na tržištu, a koji od Srbije traži Evropska unija. Kako kažu u Ministarstvu privrede, oni su uradili najbitnije, a […]

Više informacija...

Obuka o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare

Privredna komora Srbije u saradnji sa GIZ-om organizovala je 28. juna 2018. godine u RPK Novi Sad besplatnu obuku o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare.
Na obuci su obrađene sledeće teme:

Uvod, zakonska regulativa
Osnovni pojmovi, energetska svojstva objekta, energetska efikasnost, energetski pasoš, energetski razred, klimatske promene, emisija CO2, energetski proračun
Energetski menadžment u školama, evidencija i evaluacija potrošnje energije (grejanje, električna energija)
Grejanje u školama
– klimatski uslovi u zatvorenim prostorijama
– provetravanje i navike u provetravanju
– sistemi grejanja
– temperatura u prostorijama
Ponašanje korisnika/ komunikacija, pomoć za objektivnu evaluaciju ponašanja- knjiga žalbi
Električna energija u školama, potrošači- tipovi uređaja i potrošnja u standardnom i „stand by“ režimu, osvetljenost, hlađenje pomoću split jedinica
Voda, protok vode, kontrola
Povratne informacije  i perspektive, merni instrumetni, predlozi mera za povećanje EE objekata, pojašnjenje dnevnika koje vodi domar  

Više informacija...

PKS pokrenula inicijativu za izmenu Zakona o radu

Privredna komora Srbije, 12. juna 2018. godine, uputila je Ministarstvu  za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja inicijativu privrede za izmene propisa o radu, kojima bi se sprečile mogućnosti zloupotrebe bolovanja zaposlenih.
Stav nadležnog Ministarstva je da će se ovo pitanje razmatrati u okviru sledeće izmene Zakona o radu  2020. godine.
Inicijativa za izmenu člana 103. Zakona o radu
Odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Više informacija...

Poseta poljske poljoprivredne delegacije

Privredna delegacija Udruženja poljoprivrednika Šlezije iz Poljske (Związek Śląskich Rolników) 18.06.2018. godine posetila je Privrednu komoru Srbije – Regionalnu privrednu komoru Južnobačkog upravnog okruga u cilju jačanja ekonomskih veza i saradnje između dve zemlje.
Direktor PKS – RPK Novi Sad, Olivera Simović i načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Milan Novaković, poželeli su dobrodošlicu predstavnicima udruženja, Regionalne privredne komore grada Opole, predsednicima i odbornicima mesnih zajednica regije Šlezija.
     

Predstavnici Komore upoznali su četrdeset poljoprivrednika poljske delegacije sa privrednim potencijalima Regiona, aktivnostima i radom Komore i informisali ih o uslovima rada poljoprivrednika u Srbiji.
Nakon sastanka u Komori delegacija je u pratnji saradnika Sektora poljoprivrede PKS – RPK Novi Sad posetila OZZ „Begečki povrtari“ koja ima 38 članova zadrugara opredeljenih za proizvodnju šargarepe, kupusa, luka i krompira. Tom prilikom domaćini Goran Zec  i Janko Medveđa upoznali su delegaciju sa radom zemljoradničke zadruge i sproveli je kroz doradni centar i jedno od proizvodnih polja.
Po povratku iz Begeča obišli su i Institut za […]

Više informacija...

Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa, održana je 11.06.2018 godine,  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nenad Grujić. Ovoj obuci je prisustvovalo 48 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS. 

 
Kontakt osoba za sve informacije u RPK […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 08.06.2018 godine,  u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 39 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu  Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...