Sve aktuelnosti

Održana druga intearktivna radionica KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA

Zbog velikog interesovanja, radionica Komunikacija sa teškim strankama, održana je po drugi 13. februara 2015. godine.
Ova interaktivna radionica je osmišljen i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, koje su demonstrirane na brojnim primerima, u cilju razrešavanja dilema i nedoumica u “teškim” situacija. Polaznici su na treningu dobili konkretne alate za rešavanje najkomplikovanijih komunikoloških situacija u radu sa strankama: žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge “teške” situacije, koje će moći odmah da primenjuju u svakodnevnom životu i radu.
Pored uobičajenih skripti, polaznici su dobili i dodatak sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama, u skladu sa standardima poslovnog bon-ton-a.
Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela, služe promovisanju važnosti negovanja ekologije svesti (mentalne ekologije) u poslovnom […]

Više informacija...

Održan seminar “Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.”

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 10. februara 2015. godine organizovala seminar sa sledećom temom:
IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKE SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE
Predavači su bili prof. dr Srbobran Stojiljković i Saša Panov
Na seminaru su objašnjene sledeće teme:
1. Praktična primena propisa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;
uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;
finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2015. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom.

2. Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2014. godinu:

knjigovodstveno obuhvatanje (knjiženje) svih promena koje su nastale po osnovu popisa nefinansijske i finansijske imovine, potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2014. godine u skladu sa gotovinskom osnovom;
knjiženje sredstava koja se nalaze na deviznom računu, kao i način obračuna i knjiženja kursnih razlika po osnovu deviznih sredstava i po osnovu […]

Više informacija...

ODRŽANA SEDNICA GRUPACIJE ZA ENERGETIKU

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održana je 5. februara 2015. godine sednica Grupacije za energetiku, čiji su članovi 11 najvećih javnih preduzeća i privrednih društava sa područja Južnobačkog upravnog okruga, koji se bave proizvodnjom ili distribucijom energije.
Sednici su pored članova Grupacije prisustvovali i: Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, predstavnici: opština Titel i Bač, Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Enef Klasera, Klasera građevinsko komunalne delatnosti „Panonija“ i ProCredit Banke.
Na sednici su razmatrane Mere i aktivnosti za podizanje nivoa energetske efikasnosti i veće korišćenje obnovljivih izvora energije u 2015.godini.
Istaknuto je da su ključne karakteristike energetskog sektora kod nas: niska energetska efikasnost ( u proizvodnji i u potrošnji energije), zastarelost tehnologije u proizvodnom sektoru, nizak nivo investicija, nizak udeo obnovljivih izvora energije i neracionalna potrošnja praktično svih vidova energije.

Povećanje nivoa energetske efikasnosti i racionalnija potrošnja energije povećava konkurentnost privrede, sigurnost snabdevanja energijom, zaštitu životne sredine i održivi razvoj zemlje.
Pokrajinski sekretar […]

Više informacija...

Održana prva intearktivna radionica KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA

Prva u nizu kratkih inspirativnih, interaktivnih radionica, posvećenih promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 06. februara 2015. godine.
Dvočasovni trening je osmišljen i prezentovan kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, koje su demonstrirane na brojnim primerima, u cilju razrešavanja dilema i nedoumica u “teškim” situacija. Polaznici su na treningu dobili konkretne alate za rešavanje najkomplikovanijih komunikoloških situacija u radu sa strankama: žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge “teške” situacije, koje će moći odmah da primenjuju u svakodnevnom životu i radu.
Polaznici su uz uobičajene skripte dobili i dodatak sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama, u skladu sa standardima poslovnog bon-ton-a.
Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991.), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela, služe promovisanja važnosti […]

Više informacija...

Poseta beloruske delegacije

Regionalnu privrednu komoru Novi Sad posetila je 30. januara 2015. godine delegacija Grada Gomelja, Republika Belorusija, zajedno sa beloruskim privrednicima.
Tom prilikom održan je radni sastanak, kom su prisustvovali sledeći predstavnici beloruske delegacije: Sergej Andrejev – zamenik predsednika Izvršnog odbora Grada Gomelja, Aleksej Vasjučenko – član IO Grada Gomelja, Elena Lukjanenko – šef Uprave za arhitekturu i urbanizam i Tamara Podzerun – zamenik generalnog direktora gomeljaske destilerije Radmir.
Od srpskih privrednika prisustvovali su predstavnici sledećih kompanija: Promont group doo, Enterijer Janković, Zadružni savez Vojvodine i Best izgradnja doo.
Na sastanku se razgovaralo o načinima i mogućnostima poboljšanja i unapređenja saradnje, spoljnotrgovinske razmene i o povezivanju privrednika Grada Gomelja i privrednika Južnobačkog regiona.

Više informacija...

Održan seminar STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 28. januara 2015. godine održan je instruktivni seminar-radionica Stečajni postupak u praksi koji je u potpunosti posvećen praktičnom prikazu kompletnog stečajnog postupka, u skladu sa najnovijim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, sa naglaskom na ključnim izmenama i njihovom primenom u praktičnom radu, u vođenju stečajnog postupka.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (Sl. Glasnik R.Srbije br.83/2014), doneo je i proširivanje delokruga poslova stečajnog upravnika, a takođe i jedinstveno uredio prava, obaveze, dužnosti i zadatke stečajnog upravnika, koje su se ranije posredno, a u praksi nedosledno, izvodile iz drugih propisa.
Stečajni postupak je kompleksan proces, započet u momentu gašenja privrednog subjekta, trajnije nesposobnog za izmirivanje obaveza određenih zakonom, koji se vodi nad tim privrednim subjektom, sada stečajnim dužnikom. Kompletan proces stečajnog postupka, od otvaranja do postupka zaključenja, stečajni dužnik ima status pravnog lica a rukovodi njegovim poslovima i zastupa ga stečajni upravnik, koji najnovijim zakonskim rešenjem, ima status službenog lica i […]

Više informacija...

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom AfiAct II sistema“

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 22. januara 2015.godine u saradnji sa SANO-Savremena ishrana životinja d.o.o. održana je prezentacija na temu „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“
Predavanje je održao gospodin Yoni Levin iz AFIMILK-a, Izraela.
Na ptrezentaciji su predstavljene najnovije tehnološke inovacije koje omogućuju:

Pouzdano i efikasno otkrivanje gonjenja što omogućuje osemenjivanje u optimalno vreme i povećanje uspeha osemenjavanja, odnosno poboljšanje reproduktivnih rzultata.
Otkrivanje određenih bolesnih ili fizoloških stanja u njihovoj najranijoj fazi što omogućuje pravovremenu reakciju uzgajivača i sprečavanje nastanka štetnih događaja.

Više informacija...