Sve aktuelnosti

Održan seminar „Automatizacija finansijskog poslovanja kroz Halcom B2B rešenje i e-fakture“

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa kompanijom Halcom a.d, organizovali su 10. septembra, seminar na temu:
“Automatizacija finansijskog poslovanja uz Halcom B2B rešenje i e-fakture”.
Seminar je bio namenjen direktorima privrednih društava, rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih službi i bavi se primenom aplikacija kojima se postiže automatizacija u prijemu, slanju i obradi faktura sa ciljem maksimizacije efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.
Na seminaru su predstavljene aplikacije koje su kompatibilne sa postojećim ERP rešenjima koje koriste domaće i strane kompanije. Aplikacije su namenjene kako izdavaocima, tako i primaocima faktura. Primenom novih tehnologija preduzećima su dostupna rešenja kojima se efikasnije upravlja platnim prometom, jednostavno rukuje e-fakturama i olakšava razmena svih dokumenata platnog prometa između informacionog sistema preduzeća i informacionog sistema banke, komitenata i dobavljača.
Za članove Regionalne privredne komore Novi Sad koji su prisustvovali seminaru omogućen je popust u vrednosti od 50% na licencu za B2B rešenje.

Više informacija...

RPK Novi Sad na XVI Međunarodnom sajmu inovacija

Regionalna privredna komora Novi Sad organizovala je nastup i promociju privrede Regiona na XVI Međunarodnom sajmu inovacija, kooperacija i preduzetništva „INOCOOP 2015“, koji se održava u sportskoj hali MEDISON u Zrenjaninu od 27. do 29. avgusta 2015.godine. Ove godine, sajam je otvorila prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije.
Na dosadašnjim sajmovima učestvovalo je preko 2560 izlagača iz zemlje i inostranstva, uglavnom preduzetnika, mada učešće u značajnoj meri imaju i velike kompanije, udruženja, agencije i predstavnici starih zanata. Na štandu RPK Novi Sad svoje proizvodne programe predstavljaju SZR „Bombonica“ iz Čuruga i poljoprivredno gazdinstvo „Banstolka“ iz Banstola.
Organizator sajma “INOCOOP 2015” je Regionalna privredna komora Zrenjanin i Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanin u saradnji sa Turističkim centrom grada Zrenjanina.
 
 

Više informacija...

RPK Novi Sad na 42. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Nitri

Regionalna privredna komora Novi Sad organizovala je zajednički nastup i promociju privrede Regiona na 42. Međunarodnom sajmu poljoprivrede „AGROKOMPLEX 2015“ od 20. do 23. avgusta 2015. godine u Nitri.Sajam je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Slovačke.
Poljoprivredni sajam u Nitri je najveća i najznačajnija sajamska manifestacija u Slovačkoj. Sajam je obišlo oko 100.000 posetilaca, a na površini od 31.247 m² učestvovali su izlagača iz Slovačke, Češke Republike, Mađarske, Poljske, Italije, Nemačke, Francuske, Velike Britanijei drugih zemalja.
Sa područja Regionalne privredne komore Novi Sad na sajmu su se predstavile 4 kompanije: Institut  za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Zdravo organic doo, Anna bakehouse doo i Metlara Trusina doo iz Selenče

Više informacija...

Održana prezentacija italijanske kreditne linije

Regionalna privredna komora Novi Sad u organizaciji sa Ambasadom Italije u Beogradu, Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom privrede RS i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, u prostorijama RPK Novi Sad, u sredu 16. septembra, održala je prezentaciju programa:
„Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“
koji finansira Republika Italija.
Na prezentaciji je istaknuto:
Da italijanska kreditna linija iznosi 30 miliona evra i namenjena je preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima. Krediti se odobravaju u evrima, po efektivnoj kamatnoj stopi od 4,35% na godišnjem nivou.
Grejs period iznosi do 2 godine i period otplate do 8 godina. Najmanje 70% pojedinačnog kredita može da se koristi za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla, odnosno najviše 30% pojedinačnog kredita može da se koristi za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.
Za mikro preduzeća i preduzetnike kreditni limit je 5.000 evra -1.000.000 evra, […]

Više informacija...

Održan informativno-instruktivni seminar „ PRAVA POVERILACA U STEČAJU “

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 16. juna 2015. godine održan seminar na temu PRAVA POVERILACA U STEČAJU. Ovaj Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i kompanija koji su poverioci u stečajnom postupku.
 

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/2015, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!
Na seminaru je bilo reči o poverilačkim organima i njihovom konstituisanju, pravima i uticaju poverilačkih organa tokom čitavog postupka unovčavanju imovine stečajnog dužnika, praktičnim primerima, uticaju poverilaca na unovčavanje imovine, ostvarivanju prava poverilaca kod prodaje pravnog lica uz mnoštvo prikazanih praktičnih primera.

Predavač je teoretičar i praktičar iz oblasti stečajnog zakonodavstva: JASMINA ZJALIĆ, ekspert u oblasti stečaja, pravni savetnik za materiju stečaja u MK Group.
Specijalan gost na seminaru je bio gospodin VLADISLAV KURTEK, stečajni sudija Privrednog suda […]

Više informacija...

Regionalna privredna komora Novi Sad obeležila jubilej

Regionalna privredna komora Novi Sad 09. juna 2015. godine obeležila je jubilarnih 40 godina uspešnog rada i 165 godina od nastanka Komore u Novom Sadu.

Tim povodom održana je svečana dodela Junskih nagrada najuspešnijim kompanijama, institucijama i pojedincima koji su ostvarili zavidan uspeh i dali izuzetan doprinos razvoju privrede Regiona i razvoju privrede u celini.
Odlukom Upravnog odbora RPK Novi Sad nagrađene su sledeće kompanije za izuzetne poslovne rezultate: ”Schneider Electric DMS NS” DOO Novi sad, ”Unimet” DOO Kać, AD ”Vital” Vrbas, JKP ”Čistoća” Novi Sad, Naftna industrija Srbije AD Novi Sad, ”Tarkett” DOO Bačka Palanka, ”Ivković Atelje” SZTR, Novi Sad, ”Termovent SC” DOO, Temerin, Industrija mesa ”Matijević” DOO Novi Sad, ”Sojaprotein” AD Bečej, AD fabrika šećera ”Šajkaška” Žabalj, ”DDOR Novi Sad” ADO Novi Sad, ”Vojvođanska banka” AD Novi Sad, ”Dunav osiguranje” ADO Beograd, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu i Radio-televizija Vojvodine.
Od pojedinaca nagrađeni su: mr Milinko Cicmil, direktor ”Promont group” DOO Novi Sad; prof. dr Aleksandar Andrejević, rektor ”Univerziteta […]

Više informacija...

Održan informativno-instruktivni seminar “NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU”

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 09. maja 2015. godine je održan seminar na temu NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU. Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršiteljima.

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

Na seminaru je bilo reči o ovom veoma važnom aspektu poslovanja svakog privrednog subjekta, posebno u situacijama kad je smanjen obim poslovanja ili u stečaju privrednog subjekta, koji još posebno otežava i produžava mogućnost naplate potraživanja, pa se često od privrednih subjekata zahteva pokretanje postupka za prinudno ostvarivanje potraživanja.
GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ- Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu je posebnu pažnju posvetila pojašnjenju konkretnih problemskih situacija iz sudske prakse u postupku naplate potraživanja.
Takođe, Zakon o izvršenju i obezbedjenju (’’Službeni glasnik RS’’ br.31/2011) […]

Više informacija...

PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 21. i 23. septembar 2015. godine održan prvi trening na temu:
PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Trening je bio namenjen: Menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje.
Cilj treninga je bio da se kroz praktične primere analizira proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi.

Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Sadržaj treninga je bio:

Pojam proizvodnje i tok dokumentacije

Proizvodni program, normativi i sastavnice
Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 – Zalihe
Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
Evidencije i […]

Više informacija...

Održana sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 24.04.2015. održana je VIII sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.
Na sednici su usvojeni Izveštaj o radu Centra za 2014. godinu i Program rada Centra za 2015. godinu.
U toku sednice su analizirani privredni rezultati na području Republike Srbije kao i privredni rezultati regiona. Istaknuto je da je prošle godine pogoršana ekonomska situacija i faktori koji su predhodne godine pokretali rast privrede, kao što su oporavak poljoprivredne proizvodnje, rast proizvodnje Fiat-a i NIS-a su iscpljeni.
Takođe je istaknuto da su nastavljene nepovoljne tendencije vezane za opadanje proizvodnje i zaposlenosti u većem delu privrede, nelikvidnost i nesolventnost privrede, nepovoljna kretanja u kapitalnom bilansu vezana za niske strane direktne investicije i razduživanje preduzeća i banaka koja utiču na deprecijaciju dinara, pad kreditne aktivnosti banaka, opadanje realne vrednosti kredita privredi i rast loših kredita, visoaku nezaposlenost, realni pad prosečne neto zarade, i dr.
Ovom prilikom članovi Saveta su informisani o savremenim rešenjima u poboljšanju uloge finansijskog sektora […]

Više informacija...

Počeo aprilski Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad počeo je 17. po redu “Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu” uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu
Kurs se realizuje u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada i namenjen je licima koja imaju malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe.
Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu orjentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznici lako moći odmah po završetku Kursa da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.
Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Raspored nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za […]

Više informacija...