Sve aktuelnosti

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 13. novembra 2015. godine održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe.

Prezentaciju teksta Nacrta Zakona izvršili su pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Leposava Sojić, v.d. direktora Uprave za transport opasnog tereta i šef Odseka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Veljko Kovačević.

Ovo je prva u nizu Javnih rasprava,koje će se do 23.novembra održati i u Nišu, Kraljevu i Beogradu.Nakon toga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, odnosno pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.
 
 

Više informacija...

Zaključen SPORAZUM O SARADNJI

Između Regionalne privredne komore Novi Sad i Nacionalne službe za zapošljavanje – Pokrajinske službe za zapošljavanje Novi Sad.

Direktor RPK Novi Sad, Milorad Radojević i direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, Nebojša Kukić, potpisali su 10. novembra 2015. godine, Sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja i razvijanja međusobne saradnje ove dve institucije, stvaranja uslova za brže zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i radi obezbeđenja dodatnog obrazovanja kadrova za potrebe unapređenja privrede na tržišnim osnovama.
Sporazumom je dogovoren način saradnje preko sledećih delatnosti:
-zajedničko organizovanje instruktivnih seminara za potrebe privrede;
-propagiranje sajmova zapošljavanja kod poslodavaca i nezaposlenih lica i informisanje članova Komore o ponudi i potražnji na tržištu rada;
-promovisanje programa zapošljavanja (novi programi, programi prostrukturiranja i drugi programi kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje nezaposlenih, zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaposlenih za čijim je radom prestala potreba);
-pokretanje inicijativa za izmenom propisa i zajedničko organizovanje javnih rasprava, savetovanja i drugih oblika učešća privrede u postupku donošenja novih odnosno izmeni propisa u oblasti zapošljavanja;
-razmena informacija i iskustava o […]

Više informacija...

Održana obuka na temu: „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 03. novembra 2015. godine održana je obuka na temu „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“ u okviru Projekta „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog Kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“ koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije. Ovo je jedna od aktivnosti koja će omogućiti da Srbija u narednih nekoliko godina stekne status zemlje slobodne od klasične kuge svinja (KKS) i besnila.
Cilj obuke je unapređenje znanja i veština veterinara i odgajivača u upoznavanju sa strategijom Republike Srbije u kontroli zaraznih bolesti, kao i sa preventivnim merama i domaćim i međunarodnim propisima. Pored ključnih informacija o modernom pristupu iskorenjivanju zaraznih bolesti i savremenim tehnologijama za nadzor bolesti, učesnici su bili upoznati sa biosigurnosnim merama na farmama svinja, dobrim poljoprivrednim praksama, epidemiologijom bolesti i sistemom brzog upozoravanja i reagovanja.

Više informacija...
BP

Privredna i industrijska komora Budimpešte obeležila 165 godina od svog osnivanja.

Privredna i industrijska komora Budimpešte u četvrtak 08. oktobra 2015.godine obeležila je 165 godina od svog osnivanja.
Tim povodom u sali mađarskog parlamenta održana je Svečana generalna skupština u prisustvu mnogobrojnih uvaženih privrednika i predstavnika domaćih i inostranih privrednih komora.
Privredna i industrijska komora Budimpešte ima za cilj da objedinji interese privrede i da pomogne razvoju i organizaciji mađarske ekonomije.
Na svečanoj Generalnoj skupštini gostima su se zahvalili dr Istvan Tarlos, gradonačelnik Budimpešte, gospodin Antal Rogan, predsedavajući Ekonomskim odborom parlamenta, dr Laszlo Parragh, predsednik Privredne i industrijske komore Mađarske i gospodin Kristof Szatmary, predsednik Privredne i industrijske komore Budimpešte koji je istakao da će i u buduće aktivnosti BCCI biti usmerene ka ekonomskom razvoju Grada i zemlje u celini.

Više informacija...

RPK NOVI SAD NA 9. REGIONALNOM SAJMU PRIVREDE

Regionalna privredna komora Novi Sad predstavila se na 9. Regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi. Sajam su organizovale opština Stara Pazova i Sremska privredna komora u okviru Kompleksa sportsko rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, 8 i 9.oktobra 2015. godine. Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi godinama predstavlja centralnu sajamsku manifestaciju na teritoriji Srema.
Ove godine na sajmu je učestvovalo preko 150 izlagača iz metalne i plastične galanterije, prehrambene industrije, auto industrije, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, prerade drveta, mehanizacije, poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na štandovima predstavljeno je i lekovito bilje, rakije, med, vino, mleko, hleb i pecivo, rukotvorine, tradicionalna jela idr.

Više informacija...
Zajecar

RPK Novi Sad na IV Međunarodnom sajmu ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO

RPK Novi Sad organizovala je nastup i promociju privrede Regiona na IV Međunarodnom sajamu “ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO” koji je održan u Zaječaru 2 i 3. oktobra. Sajam “ZDRAVO-DOMAĆE-PRIRODNO” je jedinstvena manifestacija koja se održava sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proiizvodnje i plasmana, ali i razmenu znanja i iskustva.
Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode i usluge, predstavilo je više od 230 izlagača.
Takođe je održano predavanje na temu „Organska proizvodnja u Republici Srbiji“ i „Sertifikacija u organskoj proizvodnji“

Više informacija...

Održana Grupacija za mlekarstvo sa temom „Kako do kvalitetnijeg mleka“

Centar za poljoprivredu, sajmove i marketing Regionalne privredne komore Novi Sad u saradnji sa Udruženjem za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije, održao je 29. septembra 2015. godine sednicu dela Grupacije za mlekarstvo .
Sednicu je otvorila Milena Jerosimović, rukovodilac Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing.
Za sednicu je predložen i usvojen sledeći Dnevni red:
1. Odgovornost subjekata koji posluju u oblasti mlekarstva, u smeru podizanja nivoa kvaliteta sirovog mleka
2. Republički zavod za statistiku – Uloga i zadaci u prikupljanju podataka o proizvodnji mleka i mlećnih proizvoda u mlekarama (DVM Dalibor Jelić)
3. Razno
Na sednici su predstavljene obaveze koje očekuju subjekte koji posluju u oblasti mlekarstva, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta sirovog mleka. Po ovom pitanju učesnicima se obratila načelnica veterinarske inspekcije Uprave za veterinu Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, gospođa Sanja Ćelebićanin,a odobravanju objekata za izvoz govorio je gospodin Marko Bijekić,Uprava za veterinu. Takođe su upoznali prisutne skupa sa budućim procesima kategorizacije objekata, ali i […]

Više informacija...

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održana je 25. septembra 2015. godine Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o ozakonjenju objekata.
Prezentaciju teksta Nacrta Zakona izvršili su Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS i Nikola Milivojević, savetnik potpredsednika Vlade RS.
Istaknuto je da je Nacrt zakona o ozakonjenju objekata u javnom interesu građana Srbije, jer će njime biti legalizovano oko 1,5 miliona objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, od kojih su oko 80 % stanovi i kuće.
Posebno je naglašeno da će donošenje Zakona imati značajne efekte na privredu Srbije, jer će omogućiti smanjenje sive ekonomije; razvoj građevinarstva i industrije građevinskih materijala; uvođenje reda na trežištu nekretnina; pojednostavljenje procedure za dobijanje kreditnih sredstava; povećanje javnih prihoda; kao i potpunu primenu Zakona o planiranju i izgradnji.
Nacrt zakona predviđa smanjenje troškova i neophodne dokumentacije. Do sada je za legalizaciju porodične kuće do 100 kvadrata bilo potebno priložiti šest dokumenata, a sada će biti neophodna samo dva dokumenta i 12.000 dinara.

Više informacija...

Održan sastanak ruskog trgovinskog lanca Vekta Group-a iz Sankt Peterburga i proizvođača voća i povrća

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 24. septembra 2015. Godine održanje sastanak proizvođača voća I povrća sa predstavnicima Vekta Group-a iz Sankt Peterburga.  Osnovna delatnost kompanije je prehrambena industrija,  prvenstveno proizvodnja I distribucija sira I proizvodnja I distribucija voća I povrća.
U svom sastavu kompanija ima lanac predstavništava u svim većim gradovima Rusije.
Na sastanku je istaknuto da je uvođenjem embarga na uvoz robe iz EU, Srbiji pružena mogućnost da poveća izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na rusko tržište, a pogotovo da poveća izvoz svežeg voća I povrća.

Više informacija...

Seminar Informacione bezbednosti

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 18. septembra 2015. godine održano je besplatno predavanje na temu: IZAZOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI, koje je namenjeno: privrednicima, preduzetnicima kao i široj publici, za koje nisu bila potrebna nikakva posebna predznanja, osim osnovnog zananja korišćenja računara i interneta. Cilj predavanja je da se teoretski i praktično polaznici uvedu u oblast informacione bezbednosti, kako lične tako i korporativne, kako se zaštiti od krađa identiteta, baza podataka, platnih kartica… i ostalih zamki, podvala i manipulacija iz sfere kriminogenih radnji u oblasti visokih tehnologija.

Predavač je doc dr Igor Franc, načelnik Odeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta za bezbednost u Beogradu, predavač na osnovnim i master studijama sa fokusom na bezbednost informacionih sistema i digutalnu forenziku, sa desetogodišnjim iskustvom predavača i instruktora. Održao je više od 50 različitih vrsta obuka u oblasti informacionih tehnologija koja je slušalo više od 5.000 studenata. Ima višegodišnje iskustvo kao asistent na Univerzitetu a pre dve godine je izabran u zvanje docenta za […]

Više informacija...