Savet Centra

Promocija imidža RPK Novi Sad i njenog ugleda u javnosti, organizacija stručnih edukacija, tribina i drugih oblika komunikacije sa privrednicima, donošenje zaključaka, preporuka, pokretanje inicijativa,  kao i promotivne aktivnosti, samo su neki od planova koje će Savet, u čijem se sastavu nalaze predstavnici uspešnih kompanija, medijskih kuća, marketinških agencija, turističkih organizacija, hotelijera i ugostitelja  realizovati u narednom periodu.
Koordinator Saveta Centra:
Saša Jokić, Markons Marketing Company DOO
U okviru saveta Centra za informisanje, odnose sa javnošću, turizam i sajmove obrazovane su:
• Grupacija za informisanje i odnose sa javnošću• Grupacija za marketing• Grupacija za turizam  • Grupacija za sajmove
  

Promocija imidža RPK Novi Sad i njenog ugleda u javnosti, organizacija stručnih edukacija, tribina i drugih oblika komunikacije sa privrednicima, donošenje zaključaka, preporuka, pokretanje inicijativa,  kao i promotivne aktivnosti, samo su neki od planova koje će Savet, u čijem se sastavu nalaze predstavnici uspešnih kompanija, medijskih kuća, marketinških agencija, turističkih organizacija, hotelijera i ugostitelja  realizovati u […]

Više informacija...

Kontakt

koordinator za usluge

Telefon: +381 21 480 20 64

Mobilni telefon: +381 64 8418 551

Fax: +381 21 466 226

Email: jelena.stojanovic@pks.rs

koordinator za industriju

Telefon: +381 21 480 20 87

Mobilni telefon: +381 64 8418 510

Fax: +381 21 466 226

Email: arijan.avramov@pks.rs

stručni saradnik

Telefon: +381 21 480 20 61

Mobilni telefon: +381 64 8418 509

Fax: +381 21 466 226

Email: ljubica.mihajlovic@pks.rs

stručni saradnik

Telefon: +381 21 480 20 92

Fax: +381 21 466 226

Email: maja.damjanov@pks.rs

saradnik

Telefon: +381 21 480 20 70

Mobilni telefon: +381 64 8418 515

Fax: +381 21 466 300

Email: jelena.musicki@pks.rs

saradnik

Telefon: +381 21 480 20 70

Email: jovana.sofilj@pks.rs

Više informacija...

O Centru za informisanje i turizam

Centar za informisanje i turizam  RPK  Novi Sad, konkretno doprinosi afirmaciji rada Komore i privrede Regiona, sa ciljem da podstakne sve tržišne pogodnosti, koje naša privreda može da ponudi svetu.
Poseban naglasak je  na upravljanju procesom komunikacije koje obezbeđuje kontinuiranu, blagovremenu i detaljnu informaciju, koja doprinosi unapređenju međusobne komunikacije sa drugim subjektima u okruženju. Realizacija ovako definisane misije ima za posledicu bitan uticaj na kreiranje pozicije Komore, posebno u cilju stvaranja pozitivnog uticaja, boljeg profila i ugleda same institucije u javnosti.
Aktivnosti Centra za informisanje, marketing, odnose sa javnošću, turizam i sajmove. Centar u svoju izdavačku delatnost svrstava brošure od značaja za privrednike na srpskom, engleskom, nemačkom, italijanskom i ruskom jeziku,  dok je korporativni film snimljen na više jezika.
Svakodnevno uređivanje internet prezentacije Regionalne privredne komore južnobačkog upravnog okruga, predstavlja najmasovniji deo eksternog komuniciranja i time zaokruživanje postavljenih visokih standarda u profesionalnom radu.
Imajući u vidu potrebu što boljeg međunarodnog pozicioniranja privrede Regiona, poseban naglasak je na marketinškim aktivnostima usmerenim na prezentaciju privrede Južnobačkog […]

Više informacija...