Državne institucije

Republičke inspekcije na nivou Južnobačkog okruga

Turistička inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Odeljenje turističke inspekcije ima sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
 Tel:021/427-405, 451-255.
 turistickainsp.novisad@mtt.gov.rs
 www.mtt.gov.rs
2. Upravna inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
 Tel:021/66-11-018.
Šef Odseka je Nada Hengl, nada.hengl@gmail.com, mob.tel. 064/81-35-017
3. Školska uprava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (obrazovana za područje Južnobačkog i Sremskog okruga)
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
 Tel:021/529-223, 529-277.
 mpns.nacelnik@eunet.rs
4. Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Dežurni inspektori: Vladimir Leković, 064/86-80-143, i Žarko Stojkov, 064/86-80-142.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6,
 Tel: 021/427-823, 021/472-5112.
 ns.vet.@eunet.rs ili veterinarskainspekcijans@gmail.com

5. Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
 Tel:021/421-823; 021/544-737;
 aleksandar.curcin890@gmail.com

6. Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
 Tel:021/421-826, 021/4726-288;
 nina.nikolic@minpolj.gov.rs

7. Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)
 inspekcija@eko.minpolj.gov.rs

8. Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sedište […]

Više informacija...