Državne institucije

Skupština Grada Novog Sada

Sedište Gradske uprave je u Novom Sadu,
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21101 Novi Sad
 
Centrala
Tel: 021 488 27 00
 
Predsednik Skupštine Grada Novog Sada
Tel: 021 523 340
 
Zamenik predsednika Skupštine Grada Novog Sada
Tel: 021 529 733
 
Sekretar Skupštine Grada Novog Sada
Tel: 021 451 590
 
Kabinet predsednika Skupštine Grada Novog Sada
Tel: 021 523 549
 
Sektor za skupštinske poslove
Tel: 021 526 970
 
Sektor za informisanje
Tel: 021 451 857

Više informacija...

Gradska uprava za inspekcijske poslove grada Novog Sada

Sedište Gradske uprave je u Novom Sadu,
Ulica Dimitrija Tucovića br. 3,
Tel: 021 4872-444 centrala,
Adresa: Ulica Dimitrija Tucovića br. 3,
Tel: 021 4872-444 centrala,
nacelnik@inspekcija.novisad.rs,
Dispečeri: 021 4872-402, 4872-403, 4872-404,
dispecer@inspekcija.novisad.rs
Informacije vezane za Komunalnu policiju: 021 4872-500 i 4872-544
dežurni komunalni policajac-dispečer:
Fax: 021/4872-501
v.d. načelnika: Vladimir Balaban
vladimir.balaban@inspekcija.novisad.rs
v.d. zamenika načelnika: Dejan Šijak
zamenik.nacelnika@inspekcija.novisad.rs

Više informacija...