Osnovni elementi

Sve više se suše šume u Vojvodini

Tokom 2013. godine zabeležen je znatno veći obim sušenja šuma na teritoriji Vojvodine, saopštila je Vlada Vojvodine.
Kao primarni uzrok koji je doveo do ovakve pojave navode se ekstremni klimatski uslovi tokom prethodne dve godine, odnosno sušna i vrela leta i zime sa ekstremno niskim temperaturama, navodi se u saopštenju.
Vlada Vojvodine je zbog toga zadužila Javno preduzeće Vojvodinašume da odmah pristupi sanitarnim sečama označenih osušenih stabala i šuma.
Vlada Vojvodine zadužila je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da predloži obezbeđenje sredstava za sanaciju nastalih šteta i zaštitu šuma.
Na sednici vlade donet je i zaključak da se oformi i privremeno radno telo u čijem sastavu će biti predstavnici pokrajinskih sekretarijata i stručnjaci za poljoprivredu, nauku i tehnološki razvoj, ekologiju i zaštitu životne sredine, koji će pratiti stanje u oblasti šuma i kvaliteta zemljišta u pokrajini.
Izvor: Beta

Više informacija...

Informativni seminar „DUD – BILJKA ZA BUDUĆNOST“

 
Regionalna privredna komora Novi Sad  organizuje besplatan informativni seminar na temu:
„DUD-BILJKA ZA BUDUĆNOST“
Održaće se u petak 14. juna 2013. godine, u RPK Novi Sad,
Narodnog fronta br. 10/I, sa početkom u 10.00 časova

Cilj predavanja je da se prehrambena i farmaceutska industrija, poljoprivredni proizvođači, udruženja i zemljoradničke zadruge upoznaju sa  potencijalima i značajem duda. Dud  je drvo koje je nekada bilo neizostavni deo svakog dvorišta, a dugački drvoredi zastupljeni po svim mestima Srbije, danas se samo ponegde može naći.  Međutim, dud je biljka sa mnogo više potencijala i mogućnosti iskorišćenja.  
Dosadašnja ispitivanja dud svrstavaju u „super namirnice budućnosti“, jer ukazuju na velike potencijale u pogledu nutritivne i medicinske koristi, kako ploda i lista, tako i korena duda. Na teritoriji Srbije rastu dve vrste duda: beli i crni dud. Obe vrste su odlični izvori za proizvodnju sokova, džemova, marmelada, suvog voća, ali i fitopreparata, dijetetskih suplemenata i dodataka u ishrani. Uzgajanjem duda možemo ostvariti nove […]

Više informacija...

Standardi u poljoprivredi

HACCP
HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.
Sam HACCP se zasniva na sledećim principima:

Analiza potencijalnih opasnosti – hazarda,
Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka – CCP,
Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP,
Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP,
Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica,
Uspostavljanje procedura za proveru sistema,
Formiranje dokumentacije.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.
Primena HACCP
Primena HACCP je široko rasprostranjena u razvijenim privredama, dok je u Evropskoj uniji i zakonski obavezujuća direktivom Saveta Evrope (Council Directive 93/43/EEC). Iako se direktiva ne odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije, ovaj akt ima značajan […]

Više informacija...

O Centru za poljoprivredu

Poljoprivredno prehrambeni kompleks predstavlja najznačajniji deo privrede Regiona. Oblast poljoprivredne proizvodnje po mnogo čemu je specifična oblast privrede. Ona ima svoje ekonomske i socijalne funkcije i funkciju zaštite životne sredine. Pored toga, poljoprivreda u velikoj meri doprinosi stvaranju ukupne vrednosti društva, a direktno i indirektno angažuje veliki deo populacije.
U cilju podrške, edukacije, promocije i zauzimanja stavova o pitanjima od značaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i prehrambenu industriju, na području Regiona, formiran je Centar za poljoprivredu.
Konstituisanjem Centra za poljoprivredu obrazovane su četiri grupacije:
– Grupacija za biljnu proizvodnju, formirana je u cilju što neposrednijeg uključivanja u razmatranje aktuelne problematike iz ove oblasti i pokretanje inicijativa na rešavanju konkretnih problema biljne proizvodnje.
– Osnovni zadatak Grupacije za stočarsku proizvodnju je razmatranje i rešavanje problema u stočarskoj proizvodnji na području Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
– Grupacija za preradu ima za cilj što neposrednije uključivanje u razmatranje aktuelne problematike industrijske proizvodnje i pokretanje inicijativa na rešavanju konkretnih problema, kao i u ukupnih uslova privređivanja […]

Više informacija...