Strana ulaganja

Podsticaj za strane investitore

PODSTICAJI ZA STRANE INVESTITORE
• Nacionalni tretman – za sve oblasti ulaganja, izuzev proizvodnje i prometa oružja, kao i osiguranja
• Oblici investiranja– osnivanje novog preduzeća– investiranje u postojeće preduzeće– predstavništvo– koncesija ili BOT– kupovina akcija lokalnih preduzeća
• Poreske olakšice– Ubrzana amortizacija – poreski obveznik ima pravo da obračunava amotrizaciju stalnih sredstava po stopi koja je 25% viša od zakonom određene; npr. za nekretnine, zakonom određena stopa amortizacije je 2.5% (proporacionalno), za automobile je 10% (opadajuće), 15% za istraživačku opremu, 20% za telefonsku i TV opremu, i 30% za računare i digitalnu opremu, itd.
• Poreski kredit – moguće je prebijanje kapitalnog gubitka na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih deset godina;– postoji mogućnost redukcije ukupnog poreza za iznos od 20% ulaganja u stalna sredstva u tom poreskom periodu; – određene industrijske grane mogu smanjiti iznos poreza i do 80% na osnovu kupovine stalne imovine iz sopstvenih sredstava; – za mala preduzeća, […]

Više informacija...

Strano predstavništvo

PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica.
Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja.
Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.
Predstavništvo se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva.
Odluka sadrži:

naziv i sedište registra u kom je osnivač predstavništva registrovan;
naziv, pravnu formu i sedište osnivača predstavništva;
matični/registarski broj osnivača predstavništva;
lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača predstavništva;
adresu predstavništva;
lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika predstavništva.

Registracija
Za registraciju predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
odluka […]

Više informacija...