Fond solidarnosti spasao 4.464 radnika

Fond solidarnosti spasao 4.464 radnika

Prošle godine je iz kase Fonda solidarnosti zaostalih devet zarada uz pripadajuće doprinose dobilo 4.464 radnika u Srbiji, i za to je isplaćeno 918.805.478 dinara.

Novac je, između ostalih, dobilo i 1.270 radnika „Prvog maja” iz Pirota kao i 457 iz Koncerna „Farmakom MB” Šabac – Fabrika akumulatora Sombor, AD Sombor, dok je u preostalih 67 isplata reč o manjem broju radnika.

Mnogi zaposleni čija preduzeća odlaze u stečaj, ili su već otišla, i ne znaju da od Fonda solidarnosti mogu da naplate devet zaostalih plata, i to u visini minimalne zarade, s tim da država na njih plaća i pripadajuće doprinose. Međutim, da bi se ostvarilo pravo na zaostale plate koje isplaćuje Fond solidarnosti, moraju se poštovati pravila koja su propisana Zakonom o radu. Naime, u Zakonu o radu propisan je rok od 45 dana od dana dostavljanja odluke Privrednog suda o uvođenju stečaja u preduzeće kojom je utvrđeno pravo na potraživanja. Nepoštovanje tog roka dovodi do gubitka prava zaposlenih za podnošenje zahteva za isplatu potraživanja od Fonda solidarnosti. Ukoliko pak potraživanja radnika za zaostalim platama nisu priznata odlukom nadležnog stečajnog suda, pravo na isplatu tih potraživanja ne može se ostvariti kod Fonda solidarnosti jer on je osnovan samo za izmirenje potraživanja priznatih i utvrđenih u stečajnom posutupku, i to ukoliko nisu izmirena iz stečajne mase.

Nakon što radnik čije je preduzeće otišlo u stečaj podnese zahtev i potrebnu dokumentaciju, stručne službe Fonda solidarnosti utvrđuju tačnost i kompletnost dostavljenih podataka, zakonski osnov za ostvarivanje prava i daju predlog Upravnom odboru za donošenje odluke po zahtevu. Upravni odbor donosi rešenje koje se u pismenoj formi dostavlja na kućnu adresu zaposlenog. Važno je napomenuti da radnik Fondu solidarnosti mora dostaviti ili originale ili overene fotokopije potrebne dokumentacija. Overa se radi kod javnog beležnika, a u mestima gde njih nema – u opštini ili sudu.

Da bi se zaposleni kojima preduzeće koje je završilo u stečaju duguje neisplaćene plate mogli obratiti Fondu solidarnosti, neophodno je da uredno popune obrazac zahteva koji se nalazi na njegovom sajtu. Uz popunjeni zahtev prilažu se originalna ili overena dokumenta i tek onda se to sve upućuje na Fond solidarnosti, Nemanjina 22–26, Beograd, ili se direktno predaje na Pisarnicu u zgradi Vlade Srbije na istoj adresi.

Radnici imaju preko Fonda solidarnosti pravo na isplatu zarada za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka, i to u visini minimalne neto zarade, na naknadu za vreme odsutnosti s rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac, odnosno bolovanje do 30 dana, naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor krivicom poslodavca za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, otpremninu zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečaj, i to u visini dve prosečne zarade u privredi Republike. Zaposleni ima pravo i na naknadu štete po osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja ukoliko je ta odluka postala pravosnažna pre otvaranja stečajnog postupka i na kraju, radnik ima pravo na uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Do sada isplata u sedam preduzeća u stečaju

U prvoj polovini ove godine Fond solidarnosti nastavio je isplatu zaostalih zarada zaposlenima u sedsam preduzeća koja su otišla u stečaj. To su fabrika „Sedišta” AD Priboj, IMK „14. oktobar” AD Kruševac, „Sirmium Steel” Sremska Mitrovica, „Želvoz” AD Smederevo, MK „Rudnik” Gornji Milanovac…

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *