Održan seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Održan seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Revizija_2016Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 09. februara 2016. godine organizovala seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Teme seminara bile su:

1) Praktična primena pro­pi­sa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

 • izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;
 • uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;
 • finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2016. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
 • aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

2) Sastavljanje go­di­šnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2015. go­di­nu:

 • sprovođenje konačnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2015. godinu;
 • ugovaranje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2016. godinu;
 • utvrđivanje rezultata poslovanja i sastavljanje obrazaca 1 do 5 na dan 31. decembra 2015. godine;
 • knji­go­vod­stve­no ob­u­hva­ta­nje (knjiženje) svih promena koje se odnose na sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) na dan 31. decembra 2015. godine u skladu sa gotovinskom osnovom;
 • otvaranje poslovnih knjiga u 2016. godini.

3) Sa­sta­vlja­nje po­re­skog bi­lan­sa (Obra­zac PBN) i po­re­ske pri­ja­ve (Obra­zac PDN)

4) Aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama u praksi;

5) Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole:

 • zakonska obaveza uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
 • ciljevi i elementi finansijskog upravljanja i kontrole;
 • odgovornost za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole.

Seminaru je prisustvovalo oko 20 učesnika, predstavnika institucija korisnika budžetskih sredstava i korisnike javnih sredstava, u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *