Kako uspešno pregovarati

Kako uspešno pregovarati

U PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu održan je 23.novembra 2017. godine, interaktivni trening – seminar na temu: Kako uspešno pregovarati.

Svakodnevna upućenost na ljude oko nas stvara kontinuiranu potrebu za nekim vidom pregovaranja. Veštine pregovaranja su opštekorisne za svakog pojedinca, jer rešavaju sukobe, poboljšavaju odnose među ljudima, mogu uštedeti brojne resurse, poput vremena, novca, zdravlja, pa i živaca. Pregovaranje je veština koja se, kao i svaka druga, može unaprediti učenjem, treningom, iskustvom i primenom naučenog. Ovaj seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi u cilju savladavanja osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja, pripreme za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane, prepoznavanje manipulacija i laži, a takođe i prepoznavanje  “prljavih taktika” pregovaranja, ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo.

Na treningu su polaznici dobili mnogo informacija i konkretnih uputstava na teme:

  • Šta je pregovaranje?
  • Šta pregovaranje nije?
  • Pregovaranje i karakter
  • Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
  • Ključni koncepti u pregovaranju (početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci …)
  • Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
  • Kooperativne taktike u pregovaranju
  • Prljave taktike u pregovaranju
  • Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svima koji žele da unaprede i poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja, čiji posao zahteva kontakt sa ljudima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima, da bi bili što uspešniji na poslovnom i ličnom planu.

Svi učesnici treninga su dobili radni materijal, kratak pregled predavanja i dodatne individualne konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje.

Predavač, mr Dijana Carić, magistar ekonomskih nauka iz oblasti “Poslovnog pregovaranja”. Kao student dobitnik je brojnih nagrada od kojih su najznačajnije od Ekonomskog fakulteta za ostvarene izvanredne rezultate tokom studiranja kao i od Eurobank EFG u okviru projekta “Investiramo u evropske vrednosti”. Svoju karijeru započinje u Raiffeisen banci, gde se posebno isticala u radu sa konfliktnim i teškim strankama kao i u sprečavanju pokušaja prevara. Karijeru  nastavlja u privrednom sektoru i kroz rad sa poslovnim partnerima iz različitih delova sveta stiče širu sliku iz oblasti komunikologije i pregovaranja. Autor je knjige “Umetnost pregovaranja” i saradnik na portalu BIZlife i na stručnom časopisu ,,Industrija’’.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *