Ko može da računa na lakši teret duga kredita?

Ko može da računa na lakši teret duga kredita?

Ministarstvo finansija konačno je jasno poručilo bankama da pomognu građanima koji nisu u stanju da otplaćuju rate stambenih kredita u švajcarskim francima. Predložilo im je da određenim kategorijama zaduženih ponude reprogram duga, i to pre svega samohranim majkama, onima koji su tim zajmom kupili prvi stan, nezaposlenima, osobama sa invaliditetom koji je nastao zbog nesreće ili bolesti…

Preporuka za reprogram koju je resorno ministarstvo uputilo bankama odnosi se na klijente koji ispunjavaju određene uslove. Na primer, da je iznos preostalog duga veći od tržišne vrednosti nekretnine, čime je klijent izgubio svoj početni ulog i ukupnu dosadašnju otplatu kredita.

Dalje se preporuke odnose na „nesolventnost klijenta“, odnosno, na one kod kojih su nastupile vanredne okolnosti nakon što su već uzeli kredit, koje su im narušile platnu sposobnost, kao što su nezaposlenost u periodu dužem od pola godine, privremena odnosno trajna invalidnost usled nesreće ili bolesti… Ako ostatak mesečnih prihoda, odnosno razlika između ukupne mesečne zarade i iznosa rate za kredit, nije dovoljan za plaćanje drugih obaveza i normalnu egzistenciju pojedinca ili porodice, to je opet mogućnost da se dobije reprogram.

– Naša preporuka je da banke kvalifikovanim klijentima predlože reprogram postojećih obaveza uzimajući u obzir visinu inicijalnog kredita, ostatak duga i preostali period otplate kredita, kao i sposobnost klijenta da servisira kredit – ukazuje Ministarstvo finansija.

– Omogućićemo povoljan poreski tretman, ukoliko se banke odluče da otpišu glavnicu i troškove zbog reprograma za kvalifikovane klijente. Očekujemo da će Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita i Narodna banka Srbije, u sklopu svojih nadležnosti predložiti mere koje bi omogućile bankama da izađu u susret klijentima u nalaženju rešenja za ovu vrstu kredita.

Ministarstvo finansija poručuje da će, u saradnji sa centralnom bankom, podržati primenu ovih preporuka direktnim kontaktom sa Udruženjem banaka Srbije i konkretnim bankama koje su odobravale ovu vrstu kredita. Pomenute preporuke se, prema navodima Ministarstva, ne mogu tumačiti kao pokušaj mešanja u slobodu ugovaranja, ali podrazumevaju da će ih banke razmotriti i primeniti na osnovu individualnog pristupa svakom klijentu.

Dogovor sa bankarima

Očekuje se da banke i njihovi klijenti, uvažavajući preporuke, pronađu međusobno prihvatljiv način za prevazilaženje situacije – poručuju iz Ministarstva finansija i dodaju da je situacija komplikovana jer je „švajcarac“ jačao u odnosu na evro i dinar, a istovremeno je pala cena stanova na domaćem tržištu.

To je, kako navode nadležni, uslovilo da veliki broj građana izgubi mogućnost da redovno plaća rate bankama.

– U okviru analize sagledana su i rešenja koja su primenjena, ili se razmatraju u drugim zemljama koje su se suočile sa sličnom problematikom – ističu u Ministarstvu finansija.

Izvor:01.12.2015.Novosti

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *