Kontakt – Finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje

mr Arijan Avramov

rukovodilac centra

Telefon: +381 21 480 20 87

Mobilni telefon: +381 64 8418 510

Fax: +381 21 466 226

Email: aavramov@rpkns.com


Ljubica Mihajlović

stručni saradnik

Telefon: +381 21 480 20 61

Mobilni telefon: +381 64 8418 509

Fax: +381 21 466 226

Email: ljmihajlovic@rpkns.com


MSc Marija Mišić

saradnik u centru

Telefon: +381 21 480 20 82

Mobilni telefon: +381 64 8418 529

Fax: +381 21 466 226

Email: marija.misic@rpkns.com


Jelena Mušicki Crnomarković

saradnik

Telefon: +381 21 480 20 70

Mobilni telefon: +381 64 8418 515

Email: jmusicki@rpkns.com