Kontakt

Olivera Simović

Direktor

Telefon: 021 480 20 88

Email: kabinet.novisad@pks.rs


Mr Arijan Avramov

Koordinator industrije

Telefon: 021 480 20 87

Mobilni telefon: 064 8418 510

Email: arijan.avramov@pks.rs


Đorđe Božić

Koordinator usluga

Telefon: 021 480 20 72

Mobilni telefon: 060 557 3956

Email: djordje.bozic@pks.rs


MSc Gordana Ćuk

Pomoćnik direktora

Telefon: 021 480 20 66

Mobilni telefon: 064 8418 511

Email: gordana.cuk@pks.rs


Milena Jerosimović

Koordinator poljoprivrede

Telefon: 021 480 20 81

Mobilni telefon: 064 8418 544

Email: milena.jerosimovic@pks.rs