Kontakt

Prof. dr Dragan Lukač

v.d. direktora

Telefon: 021 480 20 88

Fax: 021 466 300

Email: kabinet.novisad@pks.rs


MSc Gordana Ćuk

savetnik

Telefon: 021 480 20 66

Mobilni telefon: 064 8418 511

Email: gordana.cuk@pks.rs


Ljiljan Pavlović

rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove

Telefon: 021 480 20 76

Mobilni telefon: 064 8418 514

Email: ljiljana.palvlovic@pks.rs


mr Arijan Avramov

koordinator industrije

Telefon: 021 480 20 87

Mobilni telefon: 064 8418 510

Email: arijan.avramov@pks.rs


mr Jelena Stojanović

koordinator usluga

Telefon: 021 480 20 64

Mobilni telefon: 064 8418 551

Email: jelena.stojanovic@pks.rs


Milena Jerosimović

koordinator poljoprivrede

Telefon: 021 480 20 81

Mobilni telefon: 064 8418 544

Email: milena.jerosimovic@pks.rs


Nadežda Belić

direktor Centra za informisanje i turizam

Telefon: 021 480 20 75

Mobilni telefon: 064 8418 518

Email: nadezda.belic@pks.rs


Jelena Stankov

rukovodilac Centra za edukacije i obrazovanje

Telefon: 021 480 20 85

Mobilni telefon: 065 8560 382

Email: jelena.stankov@pks.rs