Krađa identiteta, falsifikovanje menica…

Krađa identiteta, falsifikovanje menica…

Odbor za bankarstvo Privredne komore Srbije doneo je odluku o osnivanju Foruma za prevenciju zloupotreba u platnom prometu. Razlog za osnivanje ovog tela je porast krivičnih dela prevara u platnim transakcijama i štete koje po tom osnovu imaju privredni subjekti.

Na sednici odbora istaknuto je da su vrste prevara različite, a najčešće je reč o slučajevima krađe identiteta ovlašćenih lica u privrednim društvima, zloupotreba naloga za plaćanje, falsifikovanje menica i zloupotrebe sistema prinudne naplate. Prema raspoloživim informacijima i upozorenjima policije povećan je broj krivičnih dela zloupotrebe elektronskih kanala komunikacije i izmena instrukcija za plaćanje prema inostranstvu. Meta napada su pre svega mala i srednja preduzeća koja imaju stalnu elektonsku komunikaciju sa stranim partnerima.

Banke, kako je rečeno na Odboru za bankarstvo PKS, prate tehnološki razvoj i ulažu značajna sredstva kako bi stvorile sigurno i bezbedno digitalno okruženje za svoje klijente. Međutim, prema stavovima koji su izneti na konferenciji u privredi, odnosno u MSP, sistem IT zaštite nije dovoljno razvijen odnosno ne postoje utvrđene procedure za proveru identiteta strana sa kojom se komunicira zbog čega su ta preduzeća meta napada i trpe finansijske gubitke. Bankari su, pak, zabeležili slučajeve finansijskog kriminala u ovoj oblasti koji pokazuju da kriminalci i kriminalne grupe dobro poznaju naš pravni sistem, njegovu primenu u praksi i funkcionisanje naših institucija.

Dogovoreno je da banke razmenjuju informacije o aktuelnim dešavanjima i merama za sprečavanje i prevenciju takozvanog transakcionog froda, kao i da  u sledećoj fazi Forum u saradnji sa Odeljenjem MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, bude organizovana edukacija za MSP kako bi se minimizirali gubici na nivou pojeidnačnih preduzeća i cele privrede.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *