Krediti za nabavku mehanizacije najtraženiji

Krediti za nabavku mehanizacije najtraženiji

Poljoprivredni proizvođači najviše se interesuju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – pogonske i priključne, kao i za nabaku opreme i sitema za navodnjavanje –kaže Miroslav Stokin iz Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivred i dodaje da je Fond.raspisao je šest konkursa ukupne vrednosti 1,8 miliona evra.

Konkursi za koje poljoprivrednici i dalje mogu da apliciraju su: konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara, konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne), zatim za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici), konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov, za dodelu kredita za nabavku košnica i opreme za pčelarstvo.

Za konkurs za nabavku novih sistema i opreme za navdnjavanje i bušenje bunara mogu da se prijave poljoprivredna gazdinstva, pravna i fizička lica sa područja AP Vojvodine, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

– Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra- kažu iz Pokrajinskog fonda za poljoprivredu i dodaju da je rok otplate kredita 30 meseci. Grejs period je 12 meseci i za to vreme ne obračunava se interkalarna kamata. Nakon grejs perioda kredit se otplaćuje u šestomesečnim anuitetima.

Poljoprivrednici najviše konkurišu za nabavku nove mehanizacije, pogonske i priključne, a krediti za ovaj konkurs biće odobravani sa kamatnom stopom od dva odsto na godišnjem nivou, uz primenu vlautne klauzule, u maksimalnom iznosu od 40.000 evra. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra.

– Za pogonske mašine grejs period je u trajanju od šest meseci uz učešće 20 odsto, dok će se za vreme grejs perioda obračunavati interkalarna kamata- kažu iz Fonda. Za priključne mašine grejs period je u trajanju od šest meseci, bez učešća, a za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata. Rok otplate kredita je 60 meseci. Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda, u ukupno 11 rata.

Poljoprivrednicima koji konkurišu za dodelu kunkursa za nabavku novih zaštićenih bašta, odnosno staklenika i plastenika, i opreme, odobravaće se kredit sa kamatnom stopom od dva odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, a maksimalan iznos kredita je 15.000 evra. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra. Rok otplate je 24 meseca.

– Grejs period je u trajanju od 12 meseci, a za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, a prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda u ukupno pet rata- kažu iz Fonda i dodaju da će prioritet u dodeli kredita imati učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika.

Prijavljenima za konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od dva odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne kaluzule, a maksimalan iznos kredita je 40.000 evra. Rok otplate je 12 meseci. Grejs period je 12 meseci, a za njehovo vreme obračunava se interkalarna kamata. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, a prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda u ukupno tri rate…

Rok za sve konkurse je 17. oktobar. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom “Za konkurs”.

M.Stakić

Prijave i dokumentacija

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa s predračunima proizvođača opreme i zastupnika stranih firmi s ovlašćenim servisom, kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu ili na sajtu www.fondpolj.vojvodina.gov.rs, gde se mogu pročitati uslovi, ali i koju je sve dokumentaciju neophodno dostaviti. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/557-451 i 021/557-452.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *