Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu

Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom

od 16 do 19 i 15 časova

u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, I sprat, Crvena sala

Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković, „ACCOUNT“ DOO NOVI SAD

Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen onlajn pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu „SAOP miniMAX“ u kome se rade dodatne vežbe.

Teme:

 1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
 2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
 3. Sistem dvojnog knjigovodstva
 4. Poslovne knjige i dokumentacija
 5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
 6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
 7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
 8. Poslovni procesi – knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
 9. Platni promet
 10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 11. Bilansi i vrste bilansa
 12. Bilans stanja – struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
 13. Bilans uspeha – struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
 14. Popis i inventarisanje
 15. Zarade i naknade zarada
 16. Druga lična primanja
 17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
 18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
 19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit
 20. Izrada bilansa uspeha i poreskih prijava za obveznike koji vode prosto knjigovodstvo

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa. Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi u knjigovodstvenom softveru onlajn + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata). Nastava se održava svakog utorka i četvrtka u periodu od 16 do 19 časova. Nastava je podeljena u 4 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu „miniMAX“, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

 • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
 • razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
 • izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
 • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić na tel: 021/ 48 020 85; 064/11 94 735, ili e-maildanijela.nisavic@pks.rs

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *