Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu

u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD

Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD

Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.

Teme:

 1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
 2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
 3. Sistem dvojnog knjigovodstva
 4. Poslovne knjige i dokumentacija
 5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
 6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
 7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
 8. Poslovni procesi – knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
 9. Platni promet
 10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 11. Bilansi i vrste bilansa
 12. Bilans stanja – struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
 13. Bilans uspeha – struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
 14. Popis i inventarisanje
 15. Zarade i naknade zarada
 16. Druga lična primanja
 17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
 18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
 19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit
 20. Izrada bilansa uspeha i poreskih prijava za obveznike koji vode prosto knjigovodstvo

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa. Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama + 12 časova online vežbi na računaru u knjigovodstvenom softveru + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata). Nastava se održava svakog utorka i četvrtka u periodu od 16 do 19 i 15 časova. Nastava je podeljena u dve celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

 • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
 • razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
 • izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
 • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel: 021/ 48 020 88; 064/11 94 735, ili e-maildanijela.nisavic@pks.rs

Podelite ovaj članak

Comments (2)

 • Dragana Kovačević Reply

  Dobar dan. Zainteresovana sam za ovaj kurs. Zanima me sta sertifikat podrazumeva i da li na pohadjanje kursa utice to sto nemam veliko predznanje?

  Hvala.

  04.08.2017. at 16:53
 • Miloš Reply

  Zanima me koliki je broj polaznika u grupi?

  19.11.2017. at 17:12

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *