LEAN POSLOVANJE – UVOD I OSNOVNI ALATI

LEAN POSLOVANJE – UVOD I OSNOVNI ALATI

LEAN_slika_1Profesionalna petodnevna obuka koja će se održavati:

19. i 27. novembra i 04, 10. i 15. decembra 2015. godine

u RPK Novi Sad, Narodnog Fronta 10/I u vremenu od 9,00 – 15,30 sati

Ova profesionalna obuka je prilika za kompanije da korišćenjem praktičnih iskustava LEAN stručnjaka unaprede svoje interne HR kapacitete, primene u svakodnevnom radu ovaj široko prihvaćeni sistem za optimizaciju procesai stvaranje ušteda.Početna LEAN obuka kombinuje treninge i praktične zadatke koje polaznici ispunjavaju između radionica.

LEAN je jedan od najboljih sistema za podizanje produktivnosti i profitabilnosti poslovnih procesa na svetu, koji je najpre uvela Toyota, a koji ju je doveo u sam vrh svetske auto-industrije. Poučene ovim iskustvom, skoro sve značajne kompanije iz različitih privrednih grana su uvele LEAN kao način kontinuiranog unapredjivanja svojih organizacija.

LEAN se zasniva na stvaranju veće vrednosti proizvoda ili usluge za kupca, uz manji utrošak rada i ostalih resursa. Ovaj sistem je moderna verzija principa zasnovanih na otimizaciji proizvodnog toka koja vodi povećanju efikasnosti, smanjenju škarta, smanjenju utroška nepotrebnih resursa i korišćenju empirijskih metoda utvrđivanja relevantnih detalja (umesto nekritičnog prihvatanja predhodno utvrđenih ideja). Najveća prednost LEAN-a je veza između smanjenja troškova i unapređenje produktivnosti i kvaliteta, jer se sva energija i kreativnost organizuju tako da streme što boljoj optimizaciji i dodavanju vrednosti za korisnika. Pravilna primena LEAN-a dovodi do trajnih poboljšanja u funkcionisanju pojedinačnih procesa i celokupnog poslovanja preduzeća.

Obuka je koncipirana tako da se izvodi u pet jednodnevnih radionica koje će se održavati u:

1. dan – četvrtak 19. novembra

2. dan – petak 27. novembra

3. dan – petak 4. decembra

4. dan – četvrtak 10. decembra

5. dan – utorak 15. decembra

Polaznici će imati i dopunske zadatke između radionica vezane za praktičnu primenu konkretnih alata u svojim kompanijama.

Obuka je namenjenafirmama koje žele da osiguraju svoju konkurentsku poziciju na tržištu kroz optimizaciju rada i smanjenje troškova, onima koji u svojim organizacijama treba da pomognu optimizaciju procesa, kao i menadžerima koji žele da postanu Vođe timova koji će se baviti uvođenjem LEAN sistema i na taj način unaprediti poslovne rezultate i sopstvenu karijeru.

Polaznicima koji uspešno završe kompletnu obukuće biti dodeljena Uverenja o završenoj obuci kao referenca za dalje napredovanje u karijeri.

Teme koje će se obraditi tokom obuke:

  • Osnovni principi LEAN sistema za optimizaciju procesa, koristi za preduzeće
  • Kaizen
  • Timski rad po Kaizen principima
  • Analiza vrednosnog toka
  • Primena osnovnih LEAN alata u praksi
  • Analiza rezultata svakog polaznika, saveti bazirani na iskustvima iz prakse


PREDAVAČI:

Dipl. Ing Aleksandar Jovanović – vodja tima za uvodjenje LEAN sistema u kompaniji Bizconnect7 doo, sa više od 35 godina međunarodnogiskustva u rukovodjenju u proizvodnji, prodaji i poslovnom savetovanju. Od 1990. godine uspešno primenjuje LEAN i postiže odlične rezultate kroz značajne uštede u proizvodnim i transportnim troškovima, smanjenju zaliha, dostižući uštede i od preko milion dolara po firmi. Kreator je specijalnog programa “Primena Lean Principa” (PLP™) koji je zasnovan na poboljšanju SISTEMA (za razliku od pojedinačnih poboljšanja pojedinih delova) – više detalja o tome može se pogledati na: http://www.bizconnect7.com/lean_s.html.

Nebojša Milićević je direktor firme Bizconnect7 sa 25-ogodišnjim međunarodnim iskustvom u sektorima poslovanja koji su bitni za pravilnouvođenje LEAN principa. U okviru tima za primenu LEAN-a, primarno se bavi uvođenjem 5S sistema i Timskog rada po Kaizen principima.

INFORMACIJE: Jelena S. Stankov: 021/48 020 85; 065/8 560 382.

PRIJAVE: na faks: 021/466-226; ili na e-mail: jstankov@rpkns.com;

KOTIZACIJA iznosi: 28.000,00 dinara (+ PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i stečajne upravnike iznosi: 26.000,00 (+ PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

PRIJAVA

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *