NBS: Banke same utvrđuju uslove kredita za stanove u Grčkoj

NBS: Banke same utvrđuju uslove kredita za stanove u Grčkoj

Srbiji ne postoji specifičan propis kojim se posebno reguliše odobravanje kredita za kupovinu nekretnina u Grčkoj, već o tome banke samostalno odlučuju, rečeno je Tanjugu u centralnoj banci. Kada je reč o samom postupku sticanja nepokretnosti za građane Srbije zainteresovane za kupovinu stanova u Grčkoj, u NBS navode da su oni regulisani odgovarajućim propisima Grčke.

Postupak se, kako su naveli, odvija u skladu sa opštim uslovima poslovanja konkretnih banaka i njihovim poslovnim politikama.

“Svaka konkretna banka svojom poslovnom strategijom ili nekim aktom nižeg nivoa, određuje limite plasiranja prema pojedinačnim zemljama i konkretne uslove za kreditiranje, te ne postoji nikakva specifičnost ni po pitanju plasiranja kredita ka Grčkoj”, kažu u NBS.

U centralnoj banci podsećaju da se po Zakonu o deviznom poslovanju plaćanje radi sticanja svojine nad nepokretnostima rezidenata u inostranstvu obavlja slobodno, u skladu sa zakonom koji uređuje svojinsko-pravne odnose, po principu uzajamnosti.   

Zakonom o deviznom poslovanju, dodaju, regulisano je za koje namene banka može da odobri građaninu jedne države kredit u devizama – radi kupovine nepokretnosti u zemlji.

“U tom smislu, banka za potrebe kupovine nepokretnosti u inostranstvu može da isplati korisniku kredita – fizičkom licu odgovarajući dinarski iznos kako po osnovu odobrenja dinarskog, tako i po osnovu odobrenja kredita indeksiranog u stranoj valuti”, navode u NBS.

Na pitanje da li je regulisano na kojoj bi nekretnini bila hipoteka, ako banka odobri kredit za stan u Grčkoj, u NBS kažu da ni kada je reč o uspostavljanju sredstava obezbeđenja na potraživanjima banke, ne postoje nikakvi specifični propisi, niti uslovi.

“Hipoteka se može uspostaviti kako na nepokretnosti koja je predmet sticanja i za koju banka odobrava stambeni kredit korisniku, tako i na bilo kojoj drugoj nepokretnosti koja je u vlasništvu korisnika kredita”, navode u NBS.

Kada je reč o samom postupku sticanja nepokretnosti za građane Srbije zainteresovane za kupovinu stanova u Grčkoj, u NBS navode da su oni regulisani odgovarajućim propisima Grčke.

“Budući da se sam postupak odobravanja stambenih kredita odvija u Srbiji, on podleže opštim principima sadržanim u kreditnoj politici banke i obavlja se u skladu sa opštim uslovima kreditiranja usvojenim u konkretnoj banci”, navode u NBS i ističu da su to pravila koja važe za odobravanje stambenih kredita i u drugim zemljama, ne samo u Grčkoj.

Izvor:

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *