NBS: Nikad jeftiniji dinarski krediti

NBS: Nikad jeftiniji dinarski krediti

Bankarski sektor je likvidan i kamatne stope su bitno snižene, pa postoje svi uslovi za kreditiranje privatnog sektora po znatno povoljnijijim uslovima u odnosu na one iz proteklog perioda, saopštila je Narodna banka Srbije.

Pored doprinosa oporavku Srbije kroz postignutu i očuvanu cenovnu i finansijsku stabilnost, NBS je trasirala put za snažan pad kamatnih stopa na dinarske kredite.

Referentna kamatna stopa je u 2015. snižavana sedam puta za ukupno 3,5 odsto, a od početka ove godine za dodatnih 0,25 odsto i trenutno iznosi 4,25 odsto, navodi se u saopštenju.

Smanjenje referentne kamatne stope bilo je praćeno i znatnim padom kamatnih stopa na tržištu novca i kredita, znatno nižom cenom zaduživanja države i privatnog sektora.

Kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite u februaru ove godine su na najnižem nivou i iznose u proseku 5,7 odsto za privredu i ispod 12 odsto za stanovništvo.

Kamatne stope na kredite u deviznom znaku su u padu usled nižih kamatnih stopa na međunarodnom tržištu novca i niže premije rizika zemlje, pri čemu je taj pad manje izražen u odnosu na kamate na dinarske kredite, navodi se u saopštenju.

Pad kamatnih stopa na domaćem i međunarodnom tržištu novca odrazio se ne samo kroz niže kamate na nove kredite već i kroz niže troškove finansiranja postojećih kredita privrede i stanovništva.

Uz zadovoljavajuću likvidnost banaka i pre toga, znatan pad kamatnih stopa na kredite je doprineo i oporavku kreditne aktivnosti u drugoj polovini 2015. godine, kako u segmentu stanovništva, tako i privrede, dodaje NBS.

Građani se već duže vreme pretežno zadužuju u dinarima, više od 60 odsto, a od novembra se 99 odsto novih gotovinskih kredita odobrava u dinarima, od čega dve trećine na rok otplate duži od pet godina.

Sa daljim oporavkom ekonomske aktivnosti i obezbeđenom niskom i stabilnom inflacijom, uz relativno stabilan devizni kurs, očekujemo da će se i preduzeća u sve većoj meri

oslanjati na dinarske kredite, ukazuje NBS.

Izvor: BiZlife

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *