NBS uplatila budžetu 9,6 milijardi dinara od dobiti u 2016.

NBS uplatila budžetu 9,6 milijardi dinara od dobiti u 2016.

Narodna banka Srbije (NBS) je uplatila budžetu Srbije 9,6 milijardi dinara iz dobiti ostvarene u 2016. godini, navela je guverener NBS Jorgovanka Tabaković u Godišnjem izveštaju o poslovanju i rezultatima rada centralne banke.

NBS je, piše u Izveštaju, prošle godine ostvarila ukupnu dobit nakon oporezivanja u iznosu od preko 49 milijardi dinara. 

U skladu sa odredbama Zakona o NBS, dobit koja nije proistekla iz kursnih razlika i revalorizacionih rezervi, a koja je u 2016. iznosila 13,7 milijardi dinara, raspodeljena je tako da 10 posto ulazi u osnovni kapital NBS, 20 posto u posebne rezerve banke, dok se 70 odsto ove dobiti prenosi u budžet Srbije, prema dokumentu objavljenom na zvaničnoj internet stranici te institucije.

Centralna banka ističe da je u prošloj godini održana relativna stabilnost kursa dinara, i to u uslovima izrazite neizvesnosti u međunarodnom okruženju.

Precizira se da je NBS prošle godine prodala ukupno 980 miliona evra i kupila 820 mliona evra, čime je omogućila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta, i sprečila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa dinara u oba smera.

“Odgovorno vođenje monetarne i fiskalne politike i njihova puna koordinacija doprinela je povoljnijem finansijskom rezultatu domaće privrede, koji je u 2016. u odnosu na 2014. povoljniji za preko 360 milijardi dinara”, konstatuje guverner u uvodnoj reči u Godišnjem izveštaju.

Dodaje da se skoro polovina tog iznosa može se pripisati stabilnosti domaće valute, zahvaljujući kojoj su negativne kursne razlike smanjene za 157,6 milijardi dinara. 

Pored toga, oko 45 milijardi dinara iznosile su uštede na rashodima po osnovu kamata, što je direktan rezultat ublažavanja monetarne politike NBS, smanjenja premije rizika zemlje usled povoljnijih makroekonomskih performansi naše privrede i ublažavanja monetarne politike Evropske centralne banke

Devizne rezerve NBS su, kako se navodi, održane na više nego adekvatnom nivou i krajem godine su iznosile 10,2 milijarde evra, dok su neto devizne rezerve (koje isključuju obaveze prema bankama po osnovu devizne obavezne rezerve) ostale gotovo nepromenjene u poređenju sa prethodnom godinom, i iznosile su 8,4 milijarde evra.

U strukturi deviznih rezervi učešće zlata je dodatno povećano, na oko 6,5 procenata krajem 2016. 

Tokom prošle godine, dodatno je povećana adekvatnost kapitala banaka na 21,8 odsto, a povećana je i profitabilnost finansijskog sektora Srbije, pri čemu su banke ostvarile pozitivan neto finansijski rezultat pre oporezivanja u iznosu od 21,3 milijarde dinara (naspram 9,7 milijardi dinara u 2015. godini). 

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima smanjeno je tokom 2016. za 4,6 procentnih poena, na 17,0 odsto, što je najniži nivo još od januara 2011. godine.

Izvor: Tanjug

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *