Nova pravila igre na robnim berzama

Nova pravila igre na robnim berzama

Direktorima i zaposlenima u Srbiji čija preduzeća trguju na robnim berzama preti zatvor od šest meseci do osam godina ako šire dezinformacije u medijima, zloupotrebljavaju dominantnu poziciju na tržištu ili se dogovaraju o cenama. To predviđa Nacrt zakona o robnim berzama čije se donošenje očekuje do kraja godine

Na robnoj berzi trguje se poljoprivrednim proizvodima pa je cilj da i naša zemlja to tržište zakonski uredi – da bude konkurentno, da se olakša promet i zaključivanje ugovora i omoguće tržišne cene.

Jovan Stojić, pomoćnik ministra trgovine, kaže da će na robnoj berzi moći da trguju domaća i strana pravna lica i poljoprivrednici koji imaju registrovna poljoprivredna gazdinstva.

Kako kaže, svako ko ispunjava uslove iz Zakona moći će da osniva akcionarsko društvo na robnoj bezi.

“Postojaće mehanizam, pre svega, garancija pomoću koje će Berza moći da kontroliše da roba ugovorenog kvaliteta i kvantiteta dođe do kupca”, rekao je Miloš Janjić, direktor Produktne berze a. d. Novi Sad.

Srbija do sada nije imala Zakon o robnim berzama, a njegovim usvajanjem svako dogovaranje cena među proizvođačima i monopoli otići će u prošlost.

Slobodna i fer trgovina

“Od kartelizacije i dogovaranja niko nema koristi, a najmanje koristi imaju krajnji potrošači. Kada govorimo o Srbiji, bilo koji oblik trgovine mora se obavljati slobodno i sa aspekta fer konkurencije. Upravo ovaj zakon garantuje da se stvara jedna nova tržišna institucija koja će omogućiti takav vid trgovine”, rekao je Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije.

Poljoprivrednike i mala i srednja agrarna preduzeća taj zakon treba da zaštiti i od poremećaja na tržištu. A za kršenje pravila predviđene su rigorozne kazne uključujući i zatvor.

“Postojanje kaznenih odredaba, pored krivičnih dela imamo i privredne prestupe i prekršaje, ukazuje da je država rešena da preventivno deluje da do toga ne dođe”, rekao je Stojić.

Predlagač Zakona o robnim berzama je Ministarstvo trgovine, a Komisija za hartije od vrednosti izdavaće dozvole za rad i kontrolisati njegovo sprovođenje.

RTS

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *