NOVE OBUKE U JUNU Za obnovu licence za posrednike i zastupnike u osiguranju

NOVE OBUKE U JUNU Za obnovu licence za posrednike i zastupnike u osiguranju

Savremeni_putevi_osiguranja 

TEHNIKE OSIGURANJA – postupak osiguravanja i obrade šteta

(8 časova obuke)

Održava se u četvrtak: 16.06.2016. u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/II,

od 09.30 do 16.30 sati

Predavači: Prof. dr Mihailo Ile i Rade Badža

 

SAVREMENI PRODAJNI PUTEVI U OSIGURANJU

(8 časova obuke)

Održava se u petak: 17.06.2016. u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/II,

od 09.30 do 16.30 sati

Predavač: Prof. dr Nebojša Žarković

 

ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU

(4 časa obuke)

Održava se u subotu: 18.06.2016. u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/II,

od 09.30 do 12.45 sati

Predavač: Prof. dr Dragan Mrkšić

 

Prijavljivanje se vrši putem linka: http://217.24.23.93/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija,  a omogućeno je samo do popune slobodnih mesta.

Po prispeloj prijavi, Privredna komora Srbije ispostavlja profakturu na mejl koji se navede u prijavi.

Obuka za dodatno usavršavanje u oblasti osiguranja i obnovu licence za posrednike i zastupnike u osiguranju, održavaće se RPK Novi Sad u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u kontinuitetu sve do 30. juna 2016. godine. Za produžetak licence je potrebno  ostvariti 20 bodova.  Svaka obuka nosi onoliko bodova, koliko ima časova.

Za odabir naslova obuka, predavača i nastavni plan rada zadužena je Privredna komora Srbije, u skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanim sa NBS o kontinuiranom usavršavanju posrednika i zastupnika u osiguranju.

Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.

Napomene: Sve licence koje su stečene do 2015. I 2015. godine se moraju obnoviti. Licence stečene tokom 2016. godine obnavljaju se od  iduće godine.

Izostanak sa kontinuiranog usavršavanja radi  porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, smatra se opravdanim, a kao dokaz o tome potrebno je  dostaviti izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta (doznaku) izdatu od strane nadležnog lekara. Uz doznaku, potrebno je dostaviti i kopiju lične karte, kao dokaz o identitetu, na adresu:

NARODNA BANKA SRBIJE, UPRAVA ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Nemanjina 17  11 304 Beograd.

 

Kontakti za sve informacije u PK Srbije je Centar za edukacije: 011/ 33 00 946,

011/ 33 00 931, e-mail: edukacije@pks.rs.

 

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:

Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, e-mail: jstankov@rpkns.com.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *