NOVINE OD VRTIĆA DO IT SEKTORA Od ove godine mnogo toga neće biti isto u srpskom obrazovanju

NOVINE OD VRTIĆA DO IT SEKTORA Od ove godine mnogo toga neće biti isto u srpskom obrazovanju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavilo je u ovoj godini brojne novine. U planu su i izmene koje se tiču celokupnog školstva – od vrtića do visokog obrazovanja, IT sektora… Evo šta bi sve moglo da bude drugačije od ove godine.

Novi zakoni u proceduri na proleće

Ministarstvo prosvete pristupilo je izradi izmena i dopuna relevantnih propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja. U toku je rad na postojećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Paralelno se radi i na izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.  Takođe, radi se na novom Zakonu o inspekciji. Očekuje se da bi izmene i dopune postojećih zakona, odnosno novi zakoni, u zavisnosti od obima izmena i dopuna koje budu pretrpeli, mogli da se nađu na skupštinskoj raspravi na proleće.

Pokrenuta je i inicijativa za izmenu Pravilnika kojim se uređuje nastavni plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kako bi učenici koji školske 2017/2018. godine kreću u peti razred radili po novom nastavnom planu i programu.

Lični obrazovni broj

Novi principi Zakona o visokom obrazovanju na kojima će počivati visoko obrazovanje su bolja povezanost sa preduniverzitetskim obrazovanjem, unapređenje saradnje sa poslodavcima i privredom, jačanje inovativne i preduzetničke komponente visokog obrazovanja, kako bi ono bilo relevantno za društvo u celini  i odgovaralo potrebama tržišta rada.

Zakonom se uvodi i jedinstven informacioni sistem koji je prikupljati podatke u okviru obrazovnog sistema, a urediće se evidencije i registri ne samo o ustanovama već i o pojedincima, kako zaposlenim tako i o učenicima i studentima.

Uvodi se i lični obrazovni broj koji će omogućiti praćenje obrazovanja pojedinaca, mogućnost zapošljavanja na tržištu… Sa druge strane to će biti dobar način za vrednovanje visokoškolskih institucija i studijskih programa, kvaliteta nastave i dostizanja obrazovnih ishoda.

Duplirati broj obrazovanih IT stručnjaka

Jedan od ciljeva je da se duplira broj obrazovanih stručnjaka za IT sa sadašnjih 1.500 godišnje i to sa fakultetskim osnovnim ili master kvalifikacijama. Ministarstvo na tome radi zajedno sa tehničkim fakultetima koji obrazuju IT stručnjake.

Tri mere za veći broj IT stručnjaka

Vlada Republike Srbije će u 2017. godini izdvojiti oko 9 miliona evra za tri strateške mere koje će realizovati Ministarstvo sa fakultetima i ostalim ministarstvima.

Prva mera – Pokretanje istraživačkog fonda za profesore i saradnike na fakultetima za razvoj studijskih programa IT, ali za njihovu realizaciju na konceptu dualnog obrazovanja, gde će se stručnjaci iz IT industrije uključiti u nastavni proces, pre svega za prenos stručnih znanja i veština studentima, kao i podršku u realizaciji stručne prakse.

Ministarstvo tu pre svega misli na svršene studente tehničkih fakulteta koji rade u preduzećima i koji žele da se angažuju kao saradnici u nastavi i predavači na svojim matičnim fakultetima. Za ovu meru je opredeljeno 900.000 evra u 2017.

Druga mera – Podrška povećanju upisnih kvota na ovim fakultetima i pomoć pri akreditaciji uz obezbeđenje fonda od 400.000 evra.

Treća mera – Unapređenje infrastrukture za državne fakultete kroz ulaganje od 8 miliona evra u 2017, za privođenje nameni dve kasarne u Novom Sadu i Nišu za fakultete u tim univerzitetskim centrima. Takođe se radi na iznalaženju slobodnih prostornih kapaciteta, i dodeljivanje fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Čačku.

IT sektor najveći neto izvoznik

Planovi IT saveta su da pojača preduzetništvo i da pomogne firmama da postignu veći izvoz svojih usluga, sa sadašnjih 410 miliona evra na a 1,5 milijardi evra godišnje, pošto je IT sektor trenutno najveći „neto izvoznik“ u Srbiji.

Jedan od načina kako ćemo to uraditi jeste da povećamo kapacitet obrazovnih institucija, kako bi tržištu dali više kadrova. U ovom trenutku Srbiji je potrebno oko 15.000 IT stručnjaka.

Šta se menja u vrtićima

Kredit od Svetske banke u iznosu od 50 miliona dolara biće u najvećoj meri usmeren na one sredine u kojima je mali obuhvat dece u predškolskom obrazovanju.

Obezbediti mesta za još 4.000 mališana u Beogradu

Istovremeno će u Beogradu početi proces optimizacije svih ustanova: škola, vrtića, instituta. Na taj način glavni grad će dobiti 4.000 mesta za nove predškolce, biće rešeni prostorni problemi Sportske gimnazije, Politehničke škole, nekih muzičkih, baletskih škola, ali i fakulteta. Takođe, menjaće se nastavni planovi i programi za predškolce, a akcenat će biti na ranom razvoju, a ne čuvanju dece.

Uključiti roditelje u obrazovni proces

Krajem decembra, konstituisana je radna grupa koja će raditi na izradi podzakonskih akata kojima će se regulisati rad opštinskih saveta roditelja.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *