Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa

Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja značaj, rizici i praksa

(5 časova obuke)

PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Plava Sala, II sprat

 

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

   TEME

 1. Sadržina obaveze predugovornog informisanja
 2. Za društvo za osiguranje(za zastupanje I za posredovanje u osiguranju)
 3. Način ispunjenja obaveze predugovornog informisanja od strane društva za zastupanje/posredovanje u osiguranju
 4. Principi predugovornog informisanja
 5. Idealni model vs. trenutna praksa
 6. Kada se smatra da obaveza predugovornog informisanja nije ispunjenja
 7. Razni vidovi neispunjenja i delimičnog neispunjenja (neadekvatnog ispunjenja) obaveze predugovornog informisanja
 8. Posledice neispunjenja obaveze predugovornog informisanja
 9. Posledice koje pogađaju društvo za osiguranje i njihov uticaj na zastupnike/posrednike
 10. Posledice koje pogađaju zastupnike/posrednike
 11. Praksa na tržištu osiguranja i preporuke za smanjenje rizika
 12. Mesto predugovornog informisanja u procesu zaključenja ugovora u praksi
 13. Predugovorno informisanje prilikom zaključenja ugovora o osiguranju elektronskim putem
 14. Stavovi Narodne banke Srbije u vezi sa obavezom predugovornog informisanja
 15. Iskustva društava za osiguranje, posrednika i zastupnika u osiguranju u vezi sa kontrolom Narodne banke Srbije i ispunjenjem obaveze predugovornog informisanja
 16. Analiza predugovornih obaveštenja koja se koriste u praksi na tržištu osiguranja
 17. Pozivanje korisnika usluge osiguranja na neispunjenje obaveze predugovornog informisanja u praksi
 18. Budućnost predugovornog informisanja
 19. Očekivani zakonodavni okvir
 20. Značaj koji obavezi predugovornog informisanja daje regulatorni organ – Narodna banka Srbije
 21. Podizanje svesti o pravima u vezi sa predugovornim informisanjem kod korisnika usluge osiguranja
 22. Sudski sporovi

Obaveštenje

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci 

PREDAVAČ:

Dr Nenad Grujić 

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *