Obuka za profesionalnog upravnika zgrada

Obuka za profesionalnog upravnika zgrada

07, 08, 09,11,12,14. i 15. septembar 2017.

TREĆI ciklus Obuke za profesionalne upravnike zgrada sa ukupno od 50 časova nastave, održavaće se: 07, 08, 09,11,12,14. i 15. septembar 2017. godine u PKS RPK Novi Sad u Novom Sadu, Narodnog fronta 10/II, u Plavoj Sali u vremenu od 9,00 do 16,00 sati.

 

Prijave se vrše  isključivo elektronskim putem preko linka: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3114&rb=3236 

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Agenda

U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane i nadalje tokom cele godine.

Detaljnije informacije možete dobiti od:

Danijele Nišavić na telefon: 064/6093836  ili e-meil: danijela.nisavic@pks.rs , ili od

Jelene S. Stankov na telefon: 064/6093837 ili na e-mail: jelena.stankov@pks.rs  .

Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

  • Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
  • Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
  • Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika, („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/16), primenjuje se od 6. maja 2017. godine.

Pravilnikom se uređuju: program ispita, teme i oblasti i način polaganja, zatim, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika, u skladu sa odredbama Zakona.

Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti. PKS je takođe nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *