Od početka godine na snazi novi finansijski propisi

Od početka godine na snazi novi finansijski propisi

Ministarstvo finansija Srbije danas je podsetilo da su od januara 2016. u primeni novi finansijski zakoni čiji je cilj jačanje efikasnosti sprovođenja fiskalne konsolidacije, borba protiv sive ekonomije, nastavak finansijske discipline i ekonomski opravak zemlje.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak obezbeđene su poreske olakšice za poslodavce koji zaposle nove radnike.

„Država je vodila računa da izmene ovog zakona ne utiču na džep poreskih obveznika, ali će zato doprineti smanjenju troškova poslodavcima koji će sada moći da biraju za njih najpovoljniju opciju poreskih olakšica“, navelo je Ministarstvo finansija.

Kako je istaknuto, poslodavci će olakšice za zapošljavanje novih radnika moći da koriste po osnovu zarada isplaćenih novozaposlenom do 31. decembra 2017.godine. Poslodavac koji zaposli novog radnika ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposlenog, ali pod uslovom da se zaposleni nalazi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Novina u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama je to što se predviđa da se taksa ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica stvara uslove za razvoj tržišta problematičnih kredita. Kako je objašnjeno, cilj tog zakona je pravedniji poreski tretman određenih vrsta rashoda u poreskom bilansu obveznika, kao i poboljšanje prodaje problematičnih kredita.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama treba da obezbedi stabilniji priliv novca u budžet od naplate akciza na derivate nafte.

Po tumačenju Ministarstva finansija, cilj Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i administraciji je povećanje efikasnosti kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Novina je i da se rešenje o utvrđivanju poreza licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, dostavlja sa nalogom da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu, a da u dodatnom roku od 30 dana, kod nadležnih organa obavi prijavu te delatnosti.

Takođe, zakonom se preciziraju nadležnosti poreskog inspektora i prelazi se na podnošenje poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara omogućeno je da usvojioci ometene dece imaju pravo na poresko oslobođenje za jedno putničko vozilo, pod istim uslovima kao roditelji.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *